Sponzorovaný odkaz

48 LESNICTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 48 2118 - Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách 
Katalogové číslo:  99242
ČSN 48 2118 - Inventarizace sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách
ČSN 48 2118ČSN 48 2118 Tato norma stanovuje postupy inventarizace prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu v lesních školkách na pěstebních záhonech nebo pěstebních plochách, založené n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1927-2 OPRAVA 1 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice 
Katalogové číslo:  85248
ČSN EN 1927-2 OPRAVA 1 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice
ČSN EN 1927-2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 48 0205 ZMĚNA 2 - Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad 
Katalogové číslo:  53894
ČSN 48 0205 ZMĚNA 2 - Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad
ČSN 48 0205 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 48 0008 - Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky 
Katalogové číslo:  04238
ČSN 48 0008 - Tabulky objemu výřezů podle čepové tloušťky
ČSN 48 0008
Cena:  347,- Kč
ČSN 48 0050 - Surové dříví. Základní a společná ustanovení 
Katalogové číslo:  29204
ČSN 48 0050 - Surové dříví. Základní a společná ustanovení
ČSN 48 0050
Cena:  171,- Kč
ČSN 48 0204 - Surové dříví. Kulatina. Měření vad 
Katalogové číslo:  29210
ČSN 48 0204 - Surové dříví. Kulatina. Měření vad
ČSN 48 0204ČSN 48 0204 Touto normou se zavádí ST SEV 2018-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro kulatinu surového dříví jeh
Cena:  232,- Kč
ČSN 48 0051 - Sortimenty surového dříví. Surové kmeny 
Katalogové číslo:  29205
ČSN 48 0051 - Sortimenty surového dříví. Surové kmeny
ČSN 48 0051
Cena:  73,- Kč
ČSN 48 0205 - Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad 
Katalogové číslo:  29211
ČSN 48 0205 - Surové dříví. Kulatina. Názvy a definice vad
ČSN 48 0205ČSN 48 0205 Touto normou se zavádí ST SEV 2019-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro kulatinu surového dříví jeh
Cena:  232,- Kč
ČSN 48 2117 - Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování 
Katalogové číslo:  94551
ČSN 48 2117 - Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
ČSN 48 2117ČSN 48 2117 Tato norma specifikuje postupy potřebné pro přípravu stanoviště pro realizaci umělé obnovy lesa a zalesňování. Jedná se zejména o postupy eliminace nežádoucích dřevin a buřen
Cena:  232,- Kč
ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování 
Katalogové číslo:  96728
ČSN 48 2116 - Umělá obnova lesa a zalesňování
ČSN 48 2116ČSN 48 2116 Tato norma specifikuje postupy umělé obnovy lesa a zalesňování pomocí síjí a výsadby sadebního materiálu lesních dřevin. Popisuje biologicky vhodné metody manipulace s osi
Cena:  347,- Kč
ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin 
Katalogové číslo:  91773
ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin
ČSN 48 2115ČSN 48 2115 Tato norma stanovuje požadavky na kvalitu semenáčků, sazenic, poloodrostků a odrostků (sadební materiál) hlavních druhů lesních dřevin, které jsou určeny k obnově lesa a pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13556 - Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě 
Katalogové číslo:  70543
ČSN EN 13556 - Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě
ČSN EN 13556ČSN EN 13556 Tato evropská norma přiřazuje k vědeckému názvu dřeviny doporučené názvy listnatého a jehličnatého dřeva obchodovaného v Evropě. Uvádí zkratky dřevin, složené z rodového
Cena:  545,- Kč
ČSN 48 1000 - Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku 
Katalogové číslo:  72354
ČSN 48 1000 - Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku
ČSN 48 1000ČSN 48 1000 Norma 48 1000 Ochrana lesa proti kůrovcům na smrku stanoví způsoby prevence, kontroly výskytu a obrany proti lýkožroutu smrkovému - Ips typographus (Linnaeus), lýkožroutu l
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1315 - Třídění kulatiny podle rozměrů 
Katalogové číslo:  86642
ČSN EN 1315 - Třídění kulatiny podle rozměrů
ČSN EN 1315ČSN EN 1315 Tato evropská norma stanoví rozměrovou klasifikaci kulatiny (jehličnaté a listnaté) bez určení konkrétního použití.
Cena:  95,- Kč
ČSN 48 0055 - Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky 
Katalogové číslo:  29206
ČSN 48 0055 - Jehličnaté sortimenty surového dříví. Technické požadavky
ČSN 48 0055
Cena:  232,- Kč
ČSN 48 1211 - Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin 
Katalogové číslo:  75374
ČSN 48 1211 - Lesní semenářství - Sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin
ČSN 48 1211ČSN 48 1211 Novelizovaná norma se týká metod zjišťování (zkoušení) kvality semenného materiálu lesních dřevin používaných v České republice pro obnovu lesních porostů a zalesňování pozem
Cena:  545,- Kč
ČSN 48 1001 - Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus) 
Katalogové číslo:  72355
ČSN 48 1001 - Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus)
ČSN 48 1001ČSN 48 1001 Norma ČSN 48 1001 Ochrana lesa proti klikorohu borovému - Hylobius abietis (Linnaeus) stanoví způsob prevence, kontrolu poškození sazenic a výskytu klikoroha borového - Hyl
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1316-1 - Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk 
Katalogové číslo:  92306
ČSN EN 1316-1 - Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk
ČSN EN 1316-1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1927-2 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice 
Katalogové číslo:  81201
ČSN EN 1927-2 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Borovice
ČSN EN 1927-2ČSN EN 1927-2 Tato evropská norma stanoví jakostní třídění borovicové kulatiny. Týká se to borovice lesní (Pinus sylvestris), borovice černé (Pinus nigra), borovice přímořské (Pinus pi
Cena:  171,- Kč
ČSN 48 1002 - Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz. 
Katalogové číslo:  72356
ČSN 48 1002 - Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz.
ČSN 48 1002ČSN 48 1002 Norma ČSN 48 1002 Ochrana lesa proti ploskohřbetkám rodu Cephalcia Panz. stanoví způsob kontroly výskytu ploskohřbetky smrkové (Cephalcia abietis L.) a ploskohřbetky severs
Cena:  95,- Kč
ČSN 48 0204 ZMĚNA 2 - Surové dříví. Kulatina. Měření vad 
Katalogové číslo:  55362
ČSN 48 0204 ZMĚNA 2 - Surové dříví. Kulatina. Měření vad
ČSN 48 0204 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN 48 2115 OPRAVA 1 - Sadební materiál lesních dřevin 
Katalogové číslo:  92477
ČSN 48 2115 OPRAVA 1 - Sadební materiál lesních dřevin
ČSN 48 2115 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 48 0056 - Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky 
Katalogové číslo:  29207
ČSN 48 0056 - Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky
ČSN 48 0056
Cena:  232,- Kč
ČSN 48 0007 - Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky 
Katalogové číslo:  04237
ČSN 48 0007 - Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky
ČSN 48 0007
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 48 0203 - Surové dříví. Kulatina. Třídění vad 
Katalogové číslo:  29209
ČSN 48 0203 - Surové dříví. Kulatina. Třídění vad
ČSN 48 0203ČSN 48 0203 Touto normou se zavádí ST SEV 2017-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP je typickou všeobecnou normou která t
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1316-2 - Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol 
Katalogové číslo:  92307
ČSN EN 1316-2 - Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol
ČSN EN 1316-2
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1927-3 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky 
Katalogové číslo:  81200
ČSN EN 1927-3 - Jehličnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 3: Modříny a douglasky
ČSN EN 1927-3ČSN EN 1927-3 Tato evropská norma stanoví jakostní třídění modřínové (Larix) a douglaskové (Pseudotsuga) kulatiny. Třídění se provádí buď podle článků 4 a 5 nebo podle informativní pří
Cena:  171,- Kč
ČSN 48 1003 - Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.) 
Katalogové číslo:  72357
ČSN 48 1003 - Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.)
ČSN 48 1003ČSN 48 1003 Norma 48 1003 Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.) stanoví způsob a dobu kontroly výskytu a obrany proti bekyni mnišce a také kontroly účinnosti zásahu
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat