Sponzorovaný odkaz

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie 
Katalogové číslo:  17001
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie
ČSN 77 0001ČSN 77 0001 Norma uvádí definice termínů ze základních pojmových oblastí obalové techniky začleněných do šesti kapitol. V této normě nejsou zahrnuty termíny z pojmové oblasti Balicí s
Cena:  803,- Kč
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31314
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení
ČSN 77 0130
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky 
Katalogové číslo:  31321
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky
ČSN 77 0230ČSN 77 0230 Norma stanoví metodu zkoušení ochranné účinnosti obalů a balení s utěsněnými bariérovými systémy proti vybraným klimatickým vlivům pomocí programu laboratorních zkoušek mo
Cena:  446,- Kč
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky 
Katalogové číslo:  05617
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
ČSN 77 0351
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  31337
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení
ČSN 77 0512ČSN 77 0512 Tato norma platí pro tuhé spotřebitelské obaly z plastů bez ohledu na technologii jejich výroby (dále jen obaly) a stanoví metody měření tloušťky stěny a dna.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti 
Katalogové číslo:  31361
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti
ČSN ISO 4651ČSN ISO 4651 Norma předpisuje metodu pro stanovení dynamické tlumicí účinnosti lehčených pryží a lehčených plastů pevných a poddajných měřením vrcholové hodnoty zpomalení padajícího
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel 
Katalogové číslo:  31371
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel
ČSN 77 0846ČSN 77 0846 Norma je přidružena k ČSN 77 0840 a platí pro stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel. Norma neřeší hygienické otázky. ČSN 77 0846 byla schválena 11.8.1986 a
Cena:  73,- Kč
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů 
Katalogové číslo:  31395
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů
ČSN 77 0935ČSN 77 0935 Norma je překladem ST SEV 5780-86 s čs. doplňkem. Norma se vztahuje na obaly o objemu od 25 cm3 do 3 000 cm3 a na obalové materiály pro potravinářské výrobky a stanoví met
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 10531 - Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek 
Katalogové číslo:  15091
ČSN ISO 10531 - Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek
ČSN ISO 10531ČSN ISO 10531 Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení stálosti manipulačních jednotek. Tyto zkoušky jsou určeny k vyhodnocení vlastností manipulačních jednotek vystavených
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle 
Katalogové číslo:  17156
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle
ČSN ISO 6590-2ČSN ISO 6590-2 Tato část ISO 6590 definuje termíny všeobecně používané při výrobě plastových pytlů. Vztahuje se na jednovrstvé a vícevrstvé pytle vyrobené z termoplastové měkké fól
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle 
Katalogové číslo:  17006
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle
ČSN EN 26599-1ČSN EN 26599-1 Tato norma je identická s EN 26599-1:1992. Tato první část normy ISO 6599 stanoví atmosferivcké podmínky a metody kondicionování vzorků prázdných papírových pytlů př
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17351 - Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky 
Katalogové číslo:  97028
ČSN EN ISO 17351 - Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky
ČSN EN ISO 17351ČSN EN ISO 17351 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, a poskytuje návod pro aplikaci Braillova písma k označení léčivých přípravků. POZNÁMKA: Principy této mezinárodní normy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16592 - Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6) 
Katalogové číslo:  97516
ČSN EN 16592 - Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)
ČSN EN 16592ČSN EN 16592 Tato Evropská norma stanovuje provedení a rozměry pro 29 mm závitové ústí láhve se třemi (3) chody závitu pro stolní vody a nápoje nesycené CO2. Toto ústí je označeno jako
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16288-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3 
Katalogové číslo:  96245
ČSN EN 16288-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3
ČSN EN 16288-2ČSN EN 16288-2 Tento dokument stanovuje rozměry 28milimetrového závitového ústí pro skleněné nádoby s označením MCA 3 pro tlakované nebo vakuované kapaliny v jednocestných láhvích.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12033 - Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci 
Katalogové číslo:  50462
ČSN EN 12033 - Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci
ČSN EN 12033ČSN EN 12033 Tato norma specifikuje metodu sledování slepu u termoaktivních lepicích pásek v horké atmosféře.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody 
Katalogové číslo:  21702
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody
ČSN EN 28474ČSN EN 28474 Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení ponořením do vody. Zkouška se může použít pro předběžnou úpravu obalu před ostatními zkouškami k určení
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13025-2 - Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml 
Katalogové číslo:  75459
ČSN EN 13025-2 - Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml
ČSN EN 13025-2ČSN EN 13025-2 Část 2 ČSN EN 13025-2 stanovuje jmenovité objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml kruhových a kuželových nádob s neodnímatelným víkem, vyrobených z oceli a z jemného pl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9100-3 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální 
Katalogové číslo:  75874
ČSN EN ISO 9100-3 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální
ČSN EN ISO 9100-3ČSN EN ISO 9100-3 Tato část EN ISO 9100 stanovuje rozměry středních nožových ústí sklenic pro vakuum jmenovité velikosti 33 mm pro širokohrdlé obalové sklo.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14854 - Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla 
Katalogové číslo:  75916
ČSN EN 14854 - Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla
ČSN EN 14854ČSN EN 14854 Tato evropská norma stanovuje rozhodující rozměry hrdla skleněných aerosolových nádobek s ohledem na úplné a pevné spojení s kryty ventilů. Tato norma se vztahuje na jmenov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů 
Katalogové číslo:  72711
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů
ČSN EN ISO 15119ČSN EN ISO 15119 Tato mezinárodní norma stanovuje tři metody k určování tření naplněných pytlů. Tření naplněných pytlů má význam pro takové pytle, které se běžně stohují pro úč
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9100-7 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké 
Katalogové číslo:  73247
ČSN EN ISO 9100-7 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké
ČSN EN ISO 9100-7ČSN EN ISO 9100-7 Norma ČSN EN ISO 9100-7 stanovuje rozměry vysokých nožových ústí pro vakuum jmenovité velikosti 58 mm širokohrdlého obalového konzervového skla.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat