Sponzorovaný odkaz

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 765 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin 
Katalogové číslo:  19484
ČSN EN 765 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin
ČSN EN 765ČSN EN 765 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z polypropylénových tkanin, s výjimkou čistě polypropylénových tkanin. Tato evrop
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 788 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie 
Katalogové číslo:  19355
ČSN EN 788 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie
ČSN EN 788ČSN EN 788 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro hadicové pytle vyrobené z kombinovaných fólií jako například PET/A1/PE. Tato norma se vztahuje n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12033 - Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci 
Katalogové číslo:  50462
ČSN EN 12033 - Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci
ČSN EN 12033ČSN EN 12033 Tato norma specifikuje metodu sledování slepu u termoaktivních lepicích pásek v horké atmosféře.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody 
Katalogové číslo:  21702
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody
ČSN EN 28474ČSN EN 28474 Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení ponořením do vody. Zkouška se může použít pro předběžnou úpravu obalu před ostatními zkouškami k určení
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17351 - Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky 
Katalogové číslo:  97028
ČSN EN ISO 17351 - Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky
ČSN EN ISO 17351ČSN EN ISO 17351 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, a poskytuje návod pro aplikaci Braillova písma k označení léčivých přípravků. POZNÁMKA: Principy této mezinárodní normy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16592 - Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6) 
Katalogové číslo:  97516
ČSN EN 16592 - Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)
ČSN EN 16592ČSN EN 16592 Tato Evropská norma stanovuje provedení a rozměry pro 29 mm závitové ústí láhve se třemi (3) chody závitu pro stolní vody a nápoje nesycené CO2. Toto ústí je označeno jako
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie 
Katalogové číslo:  17001
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie
ČSN 77 0001ČSN 77 0001 Norma uvádí definice termínů ze základních pojmových oblastí obalové techniky začleněných do šesti kapitol. V této normě nejsou zahrnuty termíny z pojmové oblasti Balicí s
Cena:  803,- Kč
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31314
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení
ČSN 77 0130
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky 
Katalogové číslo:  31321
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky
ČSN 77 0230ČSN 77 0230 Norma stanoví metodu zkoušení ochranné účinnosti obalů a balení s utěsněnými bariérovými systémy proti vybraným klimatickým vlivům pomocí programu laboratorních zkoušek mo
Cena:  446,- Kč
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky 
Katalogové číslo:  05617
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
ČSN 77 0351
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  31337
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení
ČSN 77 0512ČSN 77 0512 Tato norma platí pro tuhé spotřebitelské obaly z plastů bez ohledu na technologii jejich výroby (dále jen obaly) a stanoví metody měření tloušťky stěny a dna.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti 
Katalogové číslo:  31361
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti
ČSN ISO 4651ČSN ISO 4651 Norma předpisuje metodu pro stanovení dynamické tlumicí účinnosti lehčených pryží a lehčených plastů pevných a poddajných měřením vrcholové hodnoty zpomalení padajícího
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel 
Katalogové číslo:  31371
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel
ČSN 77 0846ČSN 77 0846 Norma je přidružena k ČSN 77 0840 a platí pro stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel. Norma neřeší hygienické otázky. ČSN 77 0846 byla schválena 11.8.1986 a
Cena:  73,- Kč
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů 
Katalogové číslo:  31395
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů
ČSN 77 0935ČSN 77 0935 Norma je překladem ST SEV 5780-86 s čs. doplňkem. Norma se vztahuje na obaly o objemu od 25 cm3 do 3 000 cm3 a na obalové materiály pro potravinářské výrobky a stanoví met
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16288-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3 
Katalogové číslo:  96245
ČSN EN 16288-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3
ČSN EN 16288-2ČSN EN 16288-2 Tento dokument stanovuje rozměry 28milimetrového závitového ústí pro skleněné nádoby s označením MCA 3 pro tlakované nebo vakuované kapaliny v jednocestných láhvích.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16291-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2 
Katalogové číslo:  93974
ČSN EN 16291-2 - Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2
ČSN EN 16291-2ČSN EN 16291-2 Tato evropská norma stanovuje rozměry závitového ústí vratných skleněných lahví s označením MCA 2.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16293 - Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína 
Katalogové číslo:  93979
ČSN EN 16293 - Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína
ČSN EN 16293ČSN EN 16293 Tato norma stanovuje rozměry řady hlubokých závitových ústí lahví pro uzávěry vín s obsahem CO2 nižším než 1,2 g / l. POZNÁMKA - Sycení >= 1,2 g/l CO2 vyžaduje vhodný ob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13274 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC 
Katalogové číslo:  95277
ČSN EN ISO 13274 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC
ČSN EN ISO 13274ČSN EN ISO 13274 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zkoušení kompatibility plastových obalů / IBC a kompozitních obalů / IBC s plastovými vložkami ob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16064 - Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5) 
Katalogové číslo:  90841
ČSN EN 16064 - Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)
ČSN EN 16064ČSN EN 16064 Tato evropská norma je založena na nomenklaturní kartě závitu Mezinárodní společnosti nápojových technologů ISBT (International Society of Beverage Technologists) Thread No
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4651 ZMĚNA 1 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti 
Katalogové číslo:  51829
ČSN ISO 4651 ZMĚNA 1 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti
ČSN ISO 4651 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 7965-2 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle 
Katalogové číslo:  19019
ČSN ISO 7965-2 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle
ČSN ISO 7965-2ČSN ISO 7965-2 Tato část ISO 7965 stanoví metodu zkoušení naplněných plastových pytlů vertikálním rázem při volném pádu. Zkouška může být použita samostatně ke zjištění účinnosti v
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat