Sponzorovaný odkaz

77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13628-1 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda 
Katalogové číslo:  67647
ČSN EN 13628-1 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda
ČSN EN 13628-1ČSN EN 13628-1 Tato část této evropské normy stanoví metody pro kvantitativní stanovení zbytkových rozpouštědel v měkkých obalech plynovou chromatografií za použití statické metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13590 - Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti 
Katalogové číslo:  68429
ČSN EN 13590 - Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti
ČSN EN 13590ČSN EN 13590 Tato evropská norma stanovuje obecné parametry a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti měkkých odnosných tašek pro jedno použití s uchy pro přenos různého blíže ne
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14046 - Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  68804
ČSN EN 14046 - Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN 14046ČSN EN 14046 Tato zkušební metoda je navržena jako optimalizovaná simulace intenzivního procesu aerobního kompostování a stanoví úplnou biodegradabilitu zkoušeného materiálu při řízen
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13437 - Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků 
Katalogové číslo:  69242
ČSN EN 13437 - Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků
ČSN EN 13437ČSN EN 13437 Tato evropská norma uvádí přehled fází, kterými obal prochází, počínaje surovinou až po využití použitého obalu poté, co obal splnil svůj účel. Norma rozvádí tyto požadav
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 2873 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem 
Katalogové číslo:  67370
ČSN EN ISO 2873 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem
ČSN EN ISO 2873ČSN EN ISO 2873 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu vystavení přepravního balení a manipulačních jednotek podmínkám nízkého tlaku vzduchu s nimiž se setkávají v letecké přeprav
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů 
Katalogové číslo:  72711
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů
ČSN EN ISO 15119ČSN EN ISO 15119 Tato mezinárodní norma stanovuje tři metody k určování tření naplněných pytlů. Tření naplněných pytlů má význam pro takové pytle, které se běžně stohují pro úč
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0150-2 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí 
Katalogové číslo:  73026
ČSN 77 0150-2 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí
ČSN 77 0150-2ČSN 77 0150-2 Tato zpráva je určena k praktickému použití a k tomu, aby umožnila účinnou aplikaci Směrnice 94/62/EU i v malých a středně velkých společnostech obalového průmyslu, kte
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 9100-7 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké 
Katalogové číslo:  73247
ČSN EN ISO 9100-7 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké
ČSN EN ISO 9100-7ČSN EN ISO 9100-7 Norma ČSN EN ISO 9100-7 stanovuje rozměry vysokých nožových ústí pro vakuum jmenovité velikosti 58 mm širokohrdlého obalového konzervového skla.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9100-14 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální 
Katalogové číslo:  73254
ČSN EN ISO 9100-14 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální
ČSN EN ISO 9100-14ČSN EN ISO 9100-14 Norma ČSN EN ISO 9100-14 stanovuje rozměry normálních nožových ústí pro vakuum jmenovité velikosti 110 mm širokohrdlého obalového konzervového skla.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13025-2 - Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml 
Katalogové číslo:  75459
ČSN EN 13025-2 - Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml
ČSN EN 13025-2ČSN EN 13025-2 Část 2 ČSN EN 13025-2 stanovuje jmenovité objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml kruhových a kuželových nádob s neodnímatelným víkem, vyrobených z oceli a z jemného pl
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9100-3 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální 
Katalogové číslo:  75874
ČSN EN ISO 9100-3 - Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální
ČSN EN ISO 9100-3ČSN EN ISO 9100-3 Tato část EN ISO 9100 stanovuje rozměry středních nožových ústí sklenic pro vakuum jmenovité velikosti 33 mm pro širokohrdlé obalové sklo.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14854 - Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla 
Katalogové číslo:  75916
ČSN EN 14854 - Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla
ČSN EN 14854ČSN EN 14854 Tato evropská norma stanovuje rozhodující rozměry hrdla skleněných aerosolových nádobek s ohledem na úplné a pevné spojení s kryty ventilů. Tato norma se vztahuje na jmenov
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001 
Katalogové číslo:  76637
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001
ČSN EN ISO 16106ČSN EN ISO 16106 Tato mezinárodní norma předkládá pokyny pro opatření managementu jakosti uplatňovaná při výrobě, měření a monitorování schválených konstrukčních typů obalů na nebez
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7459 - Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  70985
ČSN EN ISO 7459 - Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 7459ČSN EN ISO 7459 Norma ČSN EN ISO 7459 specifikuje zkušební metody stanovení odolnosti proti náhlé změně teploty a výdržnosti při náhlé změně teploty.
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie 
Katalogové číslo:  17001
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie
ČSN 77 0001ČSN 77 0001 Norma uvádí definice termínů ze základních pojmových oblastí obalové techniky začleněných do šesti kapitol. V této normě nejsou zahrnuty termíny z pojmové oblasti Balicí s
Cena:  803,- Kč
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31314
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení
ČSN 77 0130
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky 
Katalogové číslo:  31321
ČSN 77 0230 - Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky
ČSN 77 0230ČSN 77 0230 Norma stanoví metodu zkoušení ochranné účinnosti obalů a balení s utěsněnými bariérovými systémy proti vybraným klimatickým vlivům pomocí programu laboratorních zkoušek mo
Cena:  446,- Kč
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky 
Katalogové číslo:  05617
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
ČSN 77 0351
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení 
Katalogové číslo:  31337
ČSN 77 0512 - Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení
ČSN 77 0512ČSN 77 0512 Tato norma platí pro tuhé spotřebitelské obaly z plastů bez ohledu na technologii jejich výroby (dále jen obaly) a stanoví metody měření tloušťky stěny a dna.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti 
Katalogové číslo:  31361
ČSN ISO 4651 - Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti
ČSN ISO 4651ČSN ISO 4651 Norma předpisuje metodu pro stanovení dynamické tlumicí účinnosti lehčených pryží a lehčených plastů pevných a poddajných měřením vrcholové hodnoty zpomalení padajícího
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel 
Katalogové číslo:  31371
ČSN 77 0846 - Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel
ČSN 77 0846ČSN 77 0846 Norma je přidružena k ČSN 77 0840 a platí pro stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel. Norma neřeší hygienické otázky. ČSN 77 0846 byla schválena 11.8.1986 a
Cena:  73,- Kč
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů 
Katalogové číslo:  31395
ČSN 77 0935 - Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů
ČSN 77 0935ČSN 77 0935 Norma je překladem ST SEV 5780-86 s čs. doplňkem. Norma se vztahuje na obaly o objemu od 25 cm3 do 3 000 cm3 a na obalové materiály pro potravinářské výrobky a stanoví met
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat