Sponzorovaný odkaz

7701 Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 77 0106 ZMĚNA b - Bariérové systémy pro ochranné balení 
Katalogové číslo:  39166
ČSN 77 0106 ZMĚNA b - Bariérové systémy pro ochranné balení
ČSN 77 0106 ZMĚNA b
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13437 - Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků 
Katalogové číslo:  69242
ČSN EN 13437 - Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků
ČSN EN 13437ČSN EN 13437 Tato evropská norma uvádí přehled fází, kterými obal prochází, počínaje surovinou až po využití použitého obalu poté, co obal splnil svůj účel. Norma rozvádí tyto požadav
Cena:  358,- Kč
ČSN 77 0150-2 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí 
Katalogové číslo:  73026
ČSN 77 0150-2 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí - Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí
ČSN 77 0150-2ČSN 77 0150-2 Tato zpráva je určena k praktickému použití a k tomu, aby umožnila účinnou aplikaci Směrnice 94/62/EU i v malých a středně velkých společnostech obalového průmyslu, kte
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001 
Katalogové číslo:  76637
ČSN EN ISO 16106 - Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001
ČSN EN ISO 16106ČSN EN ISO 16106 Tato mezinárodní norma předkládá pokyny pro opatření managementu jakosti uplatňovaná při výrobě, měření a monitorování schválených konstrukčních typů obalů na nebez
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 14520 - Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití 
Katalogové číslo:  81916
TNI CEN/TR 14520 - Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití
TNI CEN/TR 14520TNI CEN/TR 14520 Tato technická zpráva uvádí metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití v návaznosti na podíl dalšího používání opakovaně použitelného obalu. Vyhodnoce
Cena:  232,- Kč
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  31314
ČSN 77 0130 - Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení
ČSN 77 0130
Cena:  171,- Kč
ČSN CR 13504 - Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu 
Katalogové číslo:  61986
ČSN CR 13504 - Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu
ČSN CR 13504ČSN CR 13504 Tato zpráva určuje kritéria pro nejmenší podíl recyklovaného materiálu v obalu pro příslušné typy obalů a pojednává o kritériích, která ovlivňují přijatelné množství rec
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15593 - Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky 
Katalogové číslo:  82202
ČSN EN 15593 - Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky
ČSN EN 15593ČSN EN 15593 Tato evropská norma je založena na principech analýzy nebezpečí a posouzení rizik. Tato evropská norma poskytuje definici vhodné úrovně ovládacích prvků a opatření pro ka
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13428 - Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů 
Katalogové číslo:  72422
ČSN EN 13428 - Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů
ČSN EN 13428ČSN EN 13428 Tato norma je součástí řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M317, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu na podporu směrnice
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13439 - Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu 
Katalogové číslo:  69241
ČSN EN 13439 - Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu
ČSN EN 13439ČSN EN 13439 Tato evropská norma uvádí metodu pro výpočet míry energetického využití obalů. Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) vymezuje požadavky, které musí obal s
Cena:  171,- Kč
TNI POKYN ISO/IEC 41 - Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků 
Katalogové číslo:  96721
TNI POKYN ISO/IEC 41 - Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků
TNI POKYN ISO/IEC 41TNI POKYN ISO IEC 41 Tento pokyn poskytuje obecná doporučení, která je potřeba vzít v úvahu při určování nejvhodnějšího typu obalu, který se má použít v místě prodeje na ochra
Cena:  171,- Kč
ČSN CR 13695-1 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech 
Katalogové číslo:  62109
ČSN CR 13695-1 - Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
ČSN CR 13695-1ČSN CR 13695-1 Tato zpráva CEN pojednává o "měření a ověřování těžkých kovů přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí". V první části zprávy jsou 5e3eny jako p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13440 - Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu 
Katalogové číslo:  69240
ČSN EN 13440 - Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu
ČSN EN 13440ČSN EN 13440 Tato evropská norma stanoví metodiku pro výpočet míry recyklace obalů a obalových materiálů. POZNÁMKA - V dodavatelském řetězci obalů se při řízení dílčích operaci pou
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0112 - Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze 
Katalogové číslo:  31303
ČSN 77 0112 - Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze
ČSN 77 0112ČSN 77 0112 Norma platí pro používání obalových materiálů zušlechtěných vypařovacími inhibitory koroze pro ochranné balení technických výrobků vyrobených zcela nebo zčásti z kovů, a s
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0160 - Zásady pro používání obalových lepidel 
Katalogové číslo:  05605
ČSN 77 0160 - Zásady pro používání obalových lepidel
ČSN 77 0160ČSN 77 0160 Norma platí pro používání lepidel při výrobě, uzavírání a etiketování obalů a stanoví zásady výběru a používání jednotlivých druhů lepidel. Norma se zabývá těmito lepidly:
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13431 - Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti 
Katalogové číslo:  72419
ČSN EN 13431 - Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti
ČSN EN 13431ČSN EN 13431 Směrnice o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) stanovuje požadavky na obal, aby mohl být považován za využitelný. Tato norma tyto požadavky rozvádí s ohledem na energ
Cena:  232,- Kč
ČSN 77 0106 - Bariérové systémy pro ochranné balení 
Katalogové číslo:  05596
ČSN 77 0106 - Bariérové systémy pro ochranné balení
ČSN 77 0106
Cena:  358,- Kč
ČSN 77 0113 - Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení 
Katalogové číslo:  31304
ČSN 77 0113 - Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení
ČSN 77 0113
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0163 - Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket 
Katalogové číslo:  31317
ČSN 77 0163 - Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket
ČSN 77 0163
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 13910 - Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů 
Katalogové číslo:  88533
TNI CEN/TR 13910 - Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů
TNI CEN/TR 13910TNI CEN/TR 13910 Tato technická zpráva zavádí soustavu směrnic správné praxe pro řešení aspektů posuzování životního cyklu, které jsou specifické pro obaly a distribuční systémy.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13439 OPRAVA 1 - Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu 
Katalogové číslo:  70284
ČSN EN 13439 OPRAVA 1 - Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu
ČSN EN 13439 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13440 OPRAVA 1 - Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu 
Katalogové číslo:  70283
ČSN EN 13440 OPRAVA 1 - Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu
ČSN EN 13440 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13432 - Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu 
Katalogové číslo:  62608
ČSN EN 13432 - Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
ČSN EN 13432ČSN EN 13432 Tato evropská norma stanovuje požadavky a postupy pro určení kompostovatelnosti a možnosti anaerobní úpravy obalů a obalových materiálů pomocí čtyř následujících charakt
Cena:  347,- Kč
ČSN CR 13686 - Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů 
Katalogové číslo:  63991
ČSN CR 13686 - Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů
ČSN CR 13686ČSN CR 13686 Cílem této zprávy je identifikovat a stanovovat vlastnosti obalu a odpadu z obalu pro optimalizaci energetického využití. Tato zpráva přistupuje k procesu využití en
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat