Sponzorovaný odkaz

7700 Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie 
Katalogové číslo:  17001
ČSN 77 0001 - Obalová technika. Terminologie
ČSN 77 0001ČSN 77 0001 Norma uvádí definice termínů ze základních pojmových oblastí obalové techniky začleněných do šesti kapitol. V této normě nejsou zahrnuty termíny z pojmové oblasti Balicí s
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle 
Katalogové číslo:  17156
ČSN ISO 6590-2 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle
ČSN ISO 6590-2ČSN ISO 6590-2 Tato část ISO 6590 definuje termíny všeobecně používané při výrobě plastových pytlů. Vztahuje se na jednovrstvé a vícevrstvé pytle vyrobené z termoplastové měkké fól
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12374 - Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie 
Katalogové číslo:  85113
ČSN EN 12374 - Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie
ČSN EN 12374ČSN EN 12374 Tato norma stanovuje odborné termíny v němčině, francouzštině a angličtině, které jsou všeobecně používané pro flexibilní tuby. Je použitelná na kovové, plastové, více
Cena:  347,- Kč
ČSN 77 0000 - Obaly - Základní termíny 
Katalogové číslo:  73938
ČSN 77 0000 - Obaly - Základní termíny
ČSN 77 0000ČSN 77 0000 Tato technická norma stanoví základní názvy pro obaly, obalové prostředky a balení a popis struktury obalu. Obaly, obalové prostředky se pro praktické používání v průmys
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 22742 - Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek 
Katalogové číslo:  90882
ČSN ISO 22742 - Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek
ČSN ISO 22742ČSN ISO 22742 Tato mezinárodní norma a) stanovuje minimální požadavky na provedení etiket na baleném výrobku s lineárním čárovým kódem a dvourozměrnými symboly k předávání dat mez
Cena:  446,- Kč
ČSN 77 0050 - Označování nákladů. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  32081
ČSN 77 0050 - Označování nákladů. Společná ustanovení
ČSN 77 0050ČSN 77 0050 Touto normou se zavádí ST SEV 258-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma RVHP stanoví všeobecné předpisy pro označování nákladů při přepravě a s
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6590-1 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle 
Katalogové číslo:  15291
ČSN ISO 6590-1 - Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle
ČSN ISO 6590-1ČSN ISO 6590-1 Norma definuje termíny všeobecně používané při výrobě papírových pytlů. Vztahuje se na jednovrstvé a vícevrstvé pytle vyrobené z papíru. Nevztahuje se na sáčky pro d
Cena:  347,- Kč
TNI CR 14311 - Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu 
Katalogové číslo:  96720
TNI CR 14311 - Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu
TNI CR 14311TNI CR 14311 Tato zpráva CEN zkoumá problematiku značení obalů a identifikace obalového materiálu, jak je popsána v článku 8 Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, v souvisej
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0053 - Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem 
Katalogové číslo:  67974
ČSN 77 0053 - Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
ČSN 77 0053ČSN 77 0053 Zákon o obalech (477/2001 Sb.) stanovuje povinnost označovat obaly z hlediska nakládání s použitými obaly. Tato norma tento požadavek rozvádí s ohledem na vymezení rozsahu
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14182 - Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice 
Katalogové číslo:  68630
ČSN EN 14182 - Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice
ČSN EN 14182ČSN EN 14182 Tato evropská norma uvádí slovník preferovaných termínů a k nim přiřazených definic, obecně použitelných pro obaly. Příloha A (informativní) identifikuje a vysvětluje dva
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0001 ZMĚNA Z1 - Obalová technika. Terminologie 
Katalogové číslo:  74060
ČSN 77 0001 ZMĚNA Z1 - Obalová technika. Terminologie
ČSN 77 0001 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13193 - Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie 
Katalogové číslo:  61737
ČSN EN 13193 - Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie
ČSN EN 13193ČSN EN 13193 Tato norma definuje termíny používané v oblasti obalů a životního prostředí v návaznosti na Směrnici 94/62/EC a další Sěrnice vztahující se k odpadovému hospodářství. Cí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 780 - Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení 
Katalogové číslo:  99857
ČSN EN ISO 780 - Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení
ČSN EN ISO 780ČSN EN ISO 780 This International Standard specifies a set of graphical symbols conventionally used for marking of distribution packages in their physical distribution chain to convey
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat