Sponzorovaný odkaz

7703 Zkoušení obalových materiálů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14046 - Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  68804
ČSN EN 14046 - Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN 14046ČSN EN 14046 Tato zkušební metoda je navržena jako optimalizovaná simulace intenzivního procesu aerobního kompostování a stanoví úplnou biodegradabilitu zkoušeného materiálu při řízen
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13628-1 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda 
Katalogové číslo:  67647
ČSN EN 13628-1 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda
ČSN EN 13628-1ČSN EN 13628-1 Tato část této evropské normy stanoví metody pro kvantitativní stanovení zbytkových rozpouštědel v měkkých obalech plynovou chromatografií za použití statické metody
Cena:  232,- Kč
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky 
Katalogové číslo:  05617
ČSN 77 0351 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
ČSN 77 0351
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 868-10 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507336
ČSN EN 868-10 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-10ČSN EN 868-10 This document specifies test methods and values for sealable adhesive coated nonwoven materials of polyolefines, manufactured from nonwovens complying with EN 868-9 used
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 868-6 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  502713
ČSN EN 868-6 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-6ČSN EN 868-6 This European Standard specifies test methods and values for paper used in the manufacture of preformed sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14047 - Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého 
Katalogové číslo:  68631
ČSN EN 14047 - Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého
ČSN EN 14047ČSN EN 14047 Tato norma stanovuje metodu hodnocení úplné biodegradability obalových materiálů a jejich složek měřením uvolněného oxidu uhličitého (CO2). Obalové materiály a jejich slo
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13628-2 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody 
Katalogové číslo:  67646
ČSN EN 13628-2 - Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody
ČSN EN 13628-2ČSN EN 13628-2 Tato část této evropské normy stanoví rychlé metody pro běžné použití při kontrole jakosti, pro sledování obsahu zbytkových rozpouštědel, používaných při výrobě měkký
Cena:  232,- Kč
ČSN 77 0329 - Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů 
Katalogové číslo:  31326
ČSN 77 0329 - Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
ČSN 77 0329ČSN 77 0329 Norma platí pro zrychlenou laboratorní zkoušku stanovení protikorozní účinnosti plošných obalových materiálů obsahujících vypařovací inhibitory koroze kovů (dále materiály
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0352 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje 
Katalogové číslo:  05618
ČSN 77 0352 - Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje
ČSN 77 0352
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 868-7 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  502714
ČSN EN 868-7 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-7ČSN EN 868-7 This European Standard specifies test methods and values for sealable adhesive coated paper manufactured from paper complying with EN 868-6, used as sterile barrier systems
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 868-2 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507224
ČSN EN 868-2 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-2ČSN EN 868-2 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro materiály pro sterilní bariérové systémy a/nebo obalové systémy, které jsou určeny k udržení sterility zdravotnických
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 868-5 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  508016
ČSN EN 868-5 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-5ČSN EN 868-5 Tato norma specifikuje metody zkoušek a hodnoty pro uzavíratelné sáčky a náviny vyrobené z porézních materiálů vyhovujících buď EN 868, část 2, 3, 6, 7, 9 nebo 10 a plastov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14048 - Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru 
Katalogové číslo:  68629
ČSN EN 14048 - Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
ČSN EN 14048ČSN EN 14048 Tato norma stanovuje metodu hodnocení úplné biodegradability obalových materiálů a jejich složek měřením spotřeby O2. Obalové materiály a jejich složky, které jsou použit
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0330 - Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů 
Katalogové číslo:  31327
ČSN 77 0330 - Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
ČSN 77 0330ČSN 77 0330 Norma platí pro ochranné balení technických výrobků zhotovených zcela nebo z části z kovu a stanoví obecné zásady pro výběr vhodných zkušebních metod k ověření bariérové ú
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14477 - Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  71275
ČSN EN 14477 - Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody
ČSN EN 14477ČSN EN 14477 Tato norma popisuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti proražení flexibilního obalového materiálu. Metoda se vztahuje na vícevrstvé flexibilní obalové materiál
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14479 - Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda 
Katalogové číslo:  71360
ČSN EN 14479 - Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda
ČSN EN 14479ČSN EN 14479 Tato norma stanovuje metody pro kvantitativní stanovení zbytkových rozpouštědel ve flexibilních obalech plynovou chromatografií za použití dynamického "headspace" postupu
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0344 - Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací 
Katalogové číslo:  17390
ČSN 77 0344 - Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací
ČSN 77 0344ČSN 77 0344 Tato norma obsahuje zkušební postup, který zahrnuje základní ustanovení a pracovní postupy pro používání fluorescenčního ultrafialového (UV) a kondenzačního přístroje k si
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5633 - Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody 
Katalogové číslo:  31328
ČSN ISO 5633 - Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody
ČSN ISO 5633
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0338 - Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření 
Katalogové číslo:  31333
ČSN 77 0338 - Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření
ČSN 77 0338ČSN 77 0338 Norma platí pro stanovení ochranné účinnosti plastových folií, desek a spotřebilských obalů proti optickému záření v ultrafialové a viditelné části spektra, působícímu na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 868-4 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  502461
ČSN EN 868-4 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-4ČSN EN 868-4 This European Standard specifies test methods and values for paper bags manufactured from paper specified in EN 868-3, used as sterile barrier systems and/or packaging syst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 868-9 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  507701
ČSN EN 868-9 - Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 868-9ČSN EN 868-9 This document specifies test methods and values for uncoated nonwoven materials of polyolefines used for sterile barrier systems and/or packaging systems that are intended
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat