Sponzorovaný odkaz

7704 Zkoušení spotřebitelských obalů a balení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16565 - Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru 
Katalogové číslo:  97095
ČSN EN 16565 - Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru
ČSN EN 16565ČSN EN 16565 Tato evropská norma specifikuje metodu zkoušení orientace odklápěcího uzávěru na flexibilních tubách. Je použitelná pro hliníkové, plastové a laminátové tuby, používané p
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16285 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška) 
Katalogové číslo:  93869
ČSN EN 16285 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška)
ČSN EN 16285ČSN EN 16285 Tato norma stanovuje metodu pro měření deformací pláště hliníkové tuby. Je použitelná pro válcové hliníkové tuby používané pro balení farmaceutických, kosmetických, hygie
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12375 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny 
Katalogové číslo:  85112
ČSN EN 12375 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny
ČSN EN 12375ČSN EN 12375 Tato norma stanovuje metodu stanovení tloušťky materiálu pláště hliníkových tub. Je použitelná pro tuby užívané pro balení farmaceutických, kosmetických, hygienických, potr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13127 - Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem 
Katalogové číslo:  92840
ČSN EN ISO 13127 - Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem
ČSN EN ISO 13127ČSN EN ISO 13127 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební postupy pro mechanické zkoušení uzavíratelných dětem odolných obalů. Tyto údaje mohou být použity pro ověření srovnatelnos
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12377 - Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů 
Katalogové číslo:  97528
ČSN EN 12377 - Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů
ČSN EN 12377ČSN EN 12377 Tato evropská norma stanovuje metodu zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů flexibilních tub. Je použitelná pro flexibilní jednovrstvé kovové nebo plastové tuby a pro vícevrstv
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13048 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy 
Katalogové číslo:  85093
ČSN EN 13048 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy
ČSN EN 13048ČSN EN 13048 Tento dokument stanovuje metodu stanovení tloušťky lakové vrstvy použité uvnitř válcových a kuželových hliníkových tub. Tato metoda je referenční. Může být také využita j
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15653 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku 
Katalogové číslo:  85090
ČSN EN 15653 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku
ČSN EN 15653ČSN EN 15653 Amoniaková zkouška je rychlá zkouška chemické odolnosti vnitřního ochranného nátěru hliníkových tub. Zkouška je používána na flexibilní hliníkové tuby pro zásadité náplně a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16284 - Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány 
Katalogové číslo:  93867
ČSN EN 16284 - Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány
ČSN EN 16284ČSN EN 16284 Tato norma je použitelná pro plastové a laminátové tuby, které mají odtrhovací membránu, která brání neoprávněné manipulaci. Tato membrána je vyrobena z hliníku nebo plastu
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8317 - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly 
Katalogové číslo:  501853
ČSN EN ISO 8317 - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly
ČSN EN ISO 8317ČSN EN ISO 8317 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro opakovaně uzavíratelné obaly označené jako odolné dětem. Norma stanoví přijatelná kritéria pro obal, je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14375 - Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  500993
ČSN EN 14375 - Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení
ČSN EN 14375ČSN EN 14375 This European Standard specifies performance requirements and methods of test for non-reclosable packaging that have been designated child-resistant. This European Standard
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15766 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem 
Katalogové číslo:  85089
ČSN EN 15766 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem
ČSN EN 15766ČSN EN 15766 Tato norma stanovuje metodu pro určení polymerizace vnitřního nátěru hliníkových tub s acetonem.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16283 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány 
Katalogové číslo:  93868
ČSN EN 16283 - Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány
ČSN EN 16283ČSN EN 16283 Tato norma stanovuje metody pro zkoušení probodnutí membrány hliníkových tub. Je použitelná pro hliníkové tuby používané pro balení farmaceutických, kosmetických, hygieni
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 862 - Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky 
Katalogové číslo:  500994
ČSN EN 862 - Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky
ČSN EN 862ČSN EN 862 This European Standard specifies performance requirements and methods of test for non-reclosable packaging that has been designated child-resistant and which is intended to con
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15387 - Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu 
Katalogové číslo:  89864
ČSN EN 15387 - Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu
ČSN EN 15387ČSN EN 15387 Tato evropská norma stanoví metody pro hodnocení pevnosti bočního švu flexibilní laminátové tuby. Je použitelná pro flexibilní laminátové tuby používané pro balení farmac
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14401 - Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů 
Katalogové číslo:  72092
ČSN EN 14401 - Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů
ČSN EN 14401ČSN EN 14401 Tato evropská norma stanoví metodu pro zkoušení účinnosti těsnosti uzávěrů na plastových lahvích a nádobách do 5,0 l, plastových kanystrech se jmenovitým objemem do 20 l
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat