Sponzorovaný odkaz

7706 Zkoušení obchodních a přepravních obalů a balení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15433-5 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek 
Katalogové číslo:  81526
ČSN EN 15433-5 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek
ČSN EN 15433-5ČSN EN 15433-5 Tato norma dává pokyny pro odvození zkušebních podmínek ze získaných dat v souladu s EN 15433-2, EN 15433-3 a EN 15433-4. K simulaci přepravních namáhání je užitečné
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11897 - Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech 
Katalogové číslo:  64786
ČSN EN ISO 11897 - Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech
ČSN EN ISO 11897ČSN EN ISO 11897 Tato mezinárodní norma stanovuje, za daných podmínek, metodu pro určení odolnosti proti rozšiřování trhlin v postranním záhybu u pytlů vyrobených z termoplastický
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13054 - Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení 
Katalogové číslo:  63517
ČSN EN 13054 - Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení
ČSN EN 13054ČSN EN 13054 Tato norma specifikuje dvě metody pro určení umístění těžiště na plochých stranách tuhého obalu.. Mohou se použít i další metody. Uživatel této normy zodpovídá za zavede
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2873 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem 
Katalogové číslo:  67370
ČSN EN ISO 2873 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem
ČSN EN ISO 2873ČSN EN ISO 2873 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu vystavení přepravního balení a manipulačních jednotek podmínkám nízkého tlaku vzduchu s nimiž se setkávají v letecké přeprav
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů 
Katalogové číslo:  72711
ČSN EN ISO 15119 - Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů
ČSN EN ISO 15119ČSN EN ISO 15119 Tato mezinárodní norma stanovuje tři metody k určování tření naplněných pytlů. Tření naplněných pytlů má význam pro takové pytle, které se běžně stohují pro úč
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13274 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC 
Katalogové číslo:  95277
ČSN EN ISO 13274 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC
ČSN EN ISO 13274ČSN EN ISO 13274 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zkoušení kompatibility plastových obalů / IBC a kompozitních obalů / IBC s plastovými vložkami ob
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody 
Katalogové číslo:  21702
ČSN EN 28474 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody
ČSN EN 28474ČSN EN 28474 Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení ponořením do vody. Zkouška se může použít pro předběžnou úpravu obalu před ostatními zkouškami k určení
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7965-2 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle 
Katalogové číslo:  19019
ČSN ISO 7965-2 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle
ČSN ISO 7965-2ČSN ISO 7965-2 Tato část ISO 7965 stanoví metodu zkoušení naplněných plastových pytlů vertikálním rázem při volném pádu. Zkouška může být použita samostatně ke zjištění účinnosti v
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10531 - Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek 
Katalogové číslo:  15091
ČSN ISO 10531 - Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek
ČSN ISO 10531ČSN ISO 10531 Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení stálosti manipulačních jednotek. Tyto zkoušky jsou určeny k vyhodnocení vlastností manipulačních jednotek vystavených
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle 
Katalogové číslo:  17006
ČSN EN 26599-1 - Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle
ČSN EN 26599-1ČSN EN 26599-1 Tato norma je identická s EN 26599-1:1992. Tato první část normy ISO 6599 stanoví atmosferivcké podmínky a metody kondicionování vzorků prázdných papírových pytlů př
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 22206 - Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení 
Katalogové číslo:  21708
ČSN EN 22206 - Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení
ČSN EN 22206ČSN EN 22206 Tato mezinárodní norma stanoví systém pro identifikaci částí přepravního balení při zkoušení.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 16495 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  95278
ČSN EN ISO 16495 - Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení
ČSN EN ISO 16495ČSN EN ISO 16495 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na zkoušení konstrukčních typů obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) a velkých obalů určených pro použití p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15433-3 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení 
Katalogové číslo:  81525
ČSN EN 15433-3 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení
ČSN EN 15433-3ČSN EN 15433-3 Tato norma stanovuje postupy ověřování platnosti výsledků získaných v souladu s EN 15433-2 a jejich vyhodnocování. Při měření a analýze dynamických procesů se často v
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7965-2 ZMĚNA 1 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle 
Katalogové číslo:  21788
ČSN ISO 7965-2 ZMĚNA 1 - Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle
ČSN ISO 7965-2 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 8318 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem 
Katalogové číslo:  67366
ČSN EN ISO 8318 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem
ČSN EN ISO 8318ČSN EN ISO 8318 Tato norma stanovuje dvě metody zkoušení přepravního balení a manipulačních jednotek sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem. Zkoušky se mohou použít k hodnocení
Cena:  171,- Kč
ČSN 77 0641 - Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem 
Katalogové číslo:  05626
ČSN 77 0641 - Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem
ČSN 77 0641
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0660 - Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných 
Katalogové číslo:  05628
ČSN 77 0660 - Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných
ČSN 77 0660
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15433-6 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy 
Katalogové číslo:  501119
ČSN EN 15433-6 - Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy
ČSN EN 15433-6ČSN EN 15433-6 This European Standard specifies the technical and functional properties of automatic recording equipment used to determine randomly appearing shocks during transport
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4180 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek 
Katalogové číslo:  509742
ČSN EN ISO 4180 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek
ČSN EN ISO 4180ČSN EN ISO 4180 This document establishes general rules for the compilation of performance test schedules for complete, filled transport packages intended for use within any distribu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15867 - Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie 
Katalogové číslo:  69040
ČSN EN ISO 15867 - Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie
ČSN EN ISO 15867ČSN EN ISO 15867 Tato evropská norma definuje základní terminologii pro všechny formy středně velkých obalů (IBC) určených pro dopravu ne-nebezpečného zboží.
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 0641 ZMĚNA a - Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem 
Katalogové číslo:  14724
ČSN 77 0641 ZMĚNA a - Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem
ČSN 77 0641 ZMĚNA a
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 2244 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem 
Katalogové číslo:  67368
ČSN EN ISO 2244 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem
ČSN EN ISO 2244ČSN EN ISO 2244 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu zkoušení přepravního balení a manipulačních jednotek horizontálním rázem (zkouška na horizontální nebo šikmé dráze a zkouška
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 2875 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou 
Katalogové číslo:  67949
ČSN EN ISO 2875 - Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou
ČSN EN ISO 2875ČSN EN ISO 2875 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu pro zkoušení odolnosti kompletního přepravního balení a nebo manipulačních jednotek proti účinku skrápěním vodou nebo ochran
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15552 - Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce 
Katalogové číslo:  82598
ČSN EN 15552 - Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce
ČSN EN 15552ČSN EN 15552 Tato evropská norma stanovuje metody odvození programů pro zkoušení kompletních přepravních balení a přepravních jednotek, představujících aktuální distribuční řetězce uvni
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 22248 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu 
Katalogové číslo:  21711
ČSN EN 22248 - Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu
ČSN EN 22248ČSN EN 22248 Tato mezinárodní norma stanoví metodu zkoušení přepravního balení při podmínkách rázu při volném pádu. Zkouška může být samostatnou zkouškou k zjištění účinků rázu při v
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat