Sponzorovaný odkaz

7712 Obalové prostředky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 765 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin 
Katalogové číslo:  19484
ČSN EN 765 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin
ČSN EN 765ČSN EN 765 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z polypropylénových tkanin, s výjimkou čistě polypropylénových tkanin. Tato evrop
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 788 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie 
Katalogové číslo:  19355
ČSN EN 788 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie
ČSN EN 788ČSN EN 788 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro hadicové pytle vyrobené z kombinovaných fólií jako například PET/A1/PE. Tato norma se vztahuje n
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 277 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin 
Katalogové číslo:  21821
ČSN EN 277 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin
ČSN EN 277ČSN EN 277 Tato norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z polypropylenových tkanin. Tato evropská norma se vztahuje na pytle vyrobené
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 766 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin 
Katalogové číslo:  19352
ČSN EN 766 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin
ČSN EN 766ČSN EN 766 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z jutových tkanin. Tato norma se vztahuje na pytle vyrobené z jutových tkanin, do
Cena:  95,- Kč
ČSN 77 1200 - Sáčky z viskózové fólie a plastů. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05635
ČSN 77 1200 - Sáčky z viskózové fólie a plastů. Společná ustanovení
ČSN 77 1200
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 767 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin 
Katalogové číslo:  19353
ČSN EN 767 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin
ČSN EN 767ČSN EN 767 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené ze směsových tkanin juta/polyolefin. Tato norma se vztahuje na pytle vyrobené ze
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 769 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin 
Katalogové číslo:  19467
ČSN EN 769 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin
ČSN EN 769ČSN EN 769 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené ze směsových tkanin bavlna/polyolefin. Tato norma se vztahuje na pytle vyrobené z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 768 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou 
Katalogové číslo:  19398
ČSN EN 768 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou
ČSN EN 768ČSN EN 768 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou. Tato norma se vztahuje na pytle vyrobené z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 770 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle 
Katalogové číslo:  19483
ČSN EN 770 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle
ČSN EN 770ČSN EN 770 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro papírové pytle. Tato norma se vztahuje na papírové pytle do čisté hmotnosti baleného materiálu 5
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 787 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie 
Katalogové číslo:  19354
ČSN EN 787 - Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie
ČSN EN 787ČSN EN 787 Norma specifikuje všeobecné charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro pytle vyrobené z polyetylénových fólií. Tato norma se vztahuje na pytle vyrobené z polyetylénový
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat