Sponzorovaný odkaz

7720 Obalové prostředky, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13199-3 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 3: Vazbově stohovatelný systém (BSS) 
Katalogové číslo:  62050
ČSN EN 13199-3 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 3: Vazbově stohovatelný systém (BSS)
ČSN EN 13199-3ČSN EN 13199-3 Tato část EN 13199 specifikuje hlavní charakteristiky a zkoušení opakovaně použitelných, vratných hranolových ukládacích beden a jejich příslušenství, které tvoří va
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13117-1 - Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 1: Všeobecné použití 
Katalogové číslo:  61801
ČSN EN 13117-1 - Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 1: Všeobecné použití
ČSN EN 13117-1ČSN EN 13117-1 Tato norma specifikuje čtyři hlavní typy opakovaně použitelných tuhých přepravek používaných v oblasti manipulace, přepravy, skladování a vystavování potravin a nepo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13199-1 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  62048
ČSN EN 13199-1 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13199-1ČSN EN 13199-1 Tato část EN 13199 specifikuje základní charakteristiky a obecné požadavky a zkušební metody na systémy malých přepravních prostředků používaných při manipulaci, pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13117-2 - Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení 
Katalogové číslo:  61799
ČSN EN 13117-2 - Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení
ČSN EN 13117-2ČSN EN 13117-2 Tato norma specifikuje minimální požadavky na provedení a metody zkoušení opakovaně použitelných tuhých přepravních obalů podle specifikace stanovené v EN 13117-1.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13199-2 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 2: Sloupcově stohovatelný systém (CSS) 
Katalogové číslo:  62049
ČSN EN 13199-2 - Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 2: Sloupcově stohovatelný systém (CSS)
ČSN EN 13199-2ČSN EN 13199-2 Tato norma specifikuje hlavní charakteristiky a zkoušení opakovaně použitelných, vratných rovnoběžnostěnných SLC a jejich příslušenství, které mohou tvořit sloupcově
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat