Sponzorovaný odkaz

56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 8243 - Cigarety - Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  506735
ČSN ISO 8243 - Cigarety - Odběr vzorků
ČSN ISO 8243ČSN ISO 8243 Tato mezinárodní norma uvádí dvě metody odběru vzorků pro přípravu reprezentativních vzorků cigaret ze souboru, určeného pro prodej. Rozdílné postupy jsou specifikovány pod
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11056 ZMĚNA Amd. 2 - Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy 
Katalogové číslo:  508858
ČSN ISO 11056 ZMĚNA Amd. 2 - Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy
ČSN ISO 11056 ZMĚNA Amd. 2
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12014-2 - Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině 
Katalogové číslo:  505599
ČSN EN 12014-2 - Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině
ČSN EN 12014-2ČSN EN 12014-2 Tato norma specifikuje metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a iontové chromatografie (IC) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrob
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21872-1 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae 
Katalogové číslo:  503513
ČSN EN ISO 21872-1 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae
ČSN EN ISO 21872-1ČSN EN ISO 21872-1 This document specifies a horizontal method for the detection of enteropathogenic Vibrio spp., which causes human illness in or via the intestinal tract. The
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21528-2 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií 
Katalogové číslo:  503957
ČSN EN ISO 21528-2 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií
ČSN EN ISO 21528-2ČSN EN ISO 21528-2 This document specifies a method for the enumeration of Enterobacteriaceae. It is applicable to - products intended for human consumption and the feeding of
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17329-1 - Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři 
Katalogové číslo:  507879
ČSN P CEN/TS 17329-1 - Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři
ČSN P CEN/TS 17329-1ČSN P CEN/TS 17329-1 This document describes the performance characteristics and minimum performance criteria which should be taken into account when conducting a single-laborat
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16649-3 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu 
Katalogové číslo:  500308
ČSN EN ISO 16649-3 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu
ČSN EN ISO 16649-3ČSN EN ISO 16649-3 Tato česká norma specifikuje horizontální metodu průkazu a stanovení počtu glukuronidázopozitivních Escherichia coli s použitím kultivace v tekuté půdě při (3
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16801 - Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS 
Katalogové číslo:  500422
ČSN EN 16801 - Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS
ČSN EN 16801ČSN EN 16801 This European Standard describes a method for the determination of monomethylmercury (MMHg) in foodstuffs of marine origin. The method has been validated in an interlaborat
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15634-4 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase 
Katalogové číslo:  500423
ČSN P CEN/TS 15634-4 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
ČSN P CEN/TS 15634-4ČSN P CEN/TS 15634-4 This Technical Specification describes a procedure for the qualitative detection of peanut (Arachis hypogaea) in chocolate using real-time PCR based on the
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11290-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu 
Katalogové číslo:  503382
ČSN EN ISO 11290-1 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu
ČSN EN ISO 11290-1ČSN EN ISO 11290-1 This document specifies a horizontal method for - the detection of L. monocytogenes, and - the detection of Listeria spp. (including L. monocytogenes). T
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11136 - Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí 
Katalogové číslo:  503379
ČSN EN ISO 11136 - Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí
ČSN EN ISO 11136ČSN EN ISO 11136 This International Standard describes approaches for measuring, within a controlled area, the degree to which consumers like or relatively like products. It us
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17252 - Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  509974
ČSN EN 17252 - Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17252ČSN EN 17252 This document specifies a procedure for the determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin-derived products based on liquid chromatography with tandem mass spectro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17279 - Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS 
Katalogové číslo:  509275
ČSN EN 17279 - Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS
ČSN EN 17279ČSN EN 17279 This document specifies a screening method for the determination of aflatoxin B1, deoxynivalenol, fumonisin B1 and B2, ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, and zearalenone
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15634-1 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  509271
ČSN EN 15634-1 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN 15634-1ČSN EN 15634-1 This document provides the overall framework for detection of sequences corresponding to species containing allergens using the polymerase chain reaction (PCR). It rela
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16140-6 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů 
Katalogové číslo:  509731
ČSN EN ISO 16140-6 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů
ČSN EN ISO 16140-6ČSN EN ISO 16140-6 This document specifies the general principle and the technical protocol for the validation of alternative confirmation methods for microbiology in the food c
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 17287 - Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety 
Katalogové číslo:  508787
ČSN P CEN/TS 17287 - Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety
ČSN P CEN/TS 17287ČSN P CEN/TS 17287 This document is applicable to electronic cigarettes and similar vapour producing devices intended for the production of aerosol from e-liquids for consumption
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17062 - Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil) 
Katalogové číslo:  508987
ČSN P CEN/TS 17062 - Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)
ČSN P CEN/TS 17062ČSN P CEN/TS 17062 This Technical Specification describes a method for the analysis of pesticide residues in fatty oils of plant origin (essential oils are excluded). It has been
Cena:  358,- Kč
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  32092
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0512-1ČSN 56 0512-1 Tato část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 56 0512. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znaků uvede
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách 
Katalogové číslo:  29399
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách
ČSN 56 0060ČSN 56 0060 Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje metodu stanovení kyseliny pantothenové, v poživatinách a v zemědělský
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum 
Katalogové číslo:  29410
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
ČSN 56 0090ČSN 56 0090 Touto normou se zavádí ST SEV 5211-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSSR ČSFR resp. ČR norma nedoplňovala. Norma RVHP stanoví metody průkazu botulinických toxinů všech typů
Cena:  358,- Kč
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc 
Katalogové číslo:  29412
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc
ČSN 56 0095ČSN 56 0095 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5806-86 s čs. doplňky. Jsou normalizovány dvě metody, plotnová a membránové filtrace. Postup i hodnocení je popsáno. Není uveden
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin 
Katalogové číslo:  04422
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin
ČSN 56 0140ČSN 56 0140 Norma stanoví postup při odběru vzorků a fyzikálně chemickém zkoušení cukrářských zmrzlin. Poměrně rozsáhlá norma má tyto kapitola: I - Všeobecně, II - Braní vzorků, III -
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  29418
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela
ČSN 56 0146-6ČSN 56 0146-6 Tato norma určuje zkušební metody na stanovení obsahu popela cukrovinkářskéch výrobků a polotovarů a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení a příprava zkušebního vzo
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení 
Katalogové číslo:  29424
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení
ČSN 56 0160-9ČSN 56 0160-9 Tato norma se vztahuje na rafinovaný cukr a cukr. Metoda spočívá na zjištění obsahu frakcí, získaných proséváním na sítech určených rozměrů. Norma tedy stanovuje metod
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  29429
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0177-1ČSN 56 0177-1 Tato norma platí pro zkoušení výrobků ze škrobu, tj. hydrolyzátů škrobu, dextrinů, modifikovaných škrobů a podobně. V části 1 této normy jsou všeobecná ustanovení plat
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu 
Katalogové číslo:  29441
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
ČSN 56 0186-14ČSN 56 0186-14 ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: St
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29445
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia
ČSN 56 0210-1ČSN 56 0210-1 Tato norma platí pro zkoušení lihovin a určuje všeobecná ustanovení pro zkoušení lihovin - konzumních lihovin, značkových lihovin, pravých destilátů, řezaných destilát
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat