Sponzorovaný odkaz

56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách 
Katalogové číslo:  29399
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách
ČSN 56 0060ČSN 56 0060 Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje metodu stanovení kyseliny pantothenové, v poživatinách a v zemědělský
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum 
Katalogové číslo:  29410
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
ČSN 56 0090ČSN 56 0090 Touto normou se zavádí ST SEV 5211-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSSR ČSFR resp. ČR norma nedoplňovala. Norma RVHP stanoví metody průkazu botulinických toxinů všech typů
Cena:  358,- Kč
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc 
Katalogové číslo:  29412
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc
ČSN 56 0095ČSN 56 0095 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5806-86 s čs. doplňky. Jsou normalizovány dvě metody, plotnová a membránové filtrace. Postup i hodnocení je popsáno. Není uveden
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin 
Katalogové číslo:  04422
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin
ČSN 56 0140ČSN 56 0140 Norma stanoví postup při odběru vzorků a fyzikálně chemickém zkoušení cukrářských zmrzlin. Poměrně rozsáhlá norma má tyto kapitola: I - Všeobecně, II - Braní vzorků, III -
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  29418
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela
ČSN 56 0146-6ČSN 56 0146-6 Tato norma určuje zkušební metody na stanovení obsahu popela cukrovinkářskéch výrobků a polotovarů a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení a příprava zkušebního vzo
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení 
Katalogové číslo:  29424
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení
ČSN 56 0160-9ČSN 56 0160-9 Tato norma se vztahuje na rafinovaný cukr a cukr. Metoda spočívá na zjištění obsahu frakcí, získaných proséváním na sítech určených rozměrů. Norma tedy stanovuje metod
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  29429
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0177-1ČSN 56 0177-1 Tato norma platí pro zkoušení výrobků ze škrobu, tj. hydrolyzátů škrobu, dextrinů, modifikovaných škrobů a podobně. V části 1 této normy jsou všeobecná ustanovení plat
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu 
Katalogové číslo:  29441
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
ČSN 56 0186-14ČSN 56 0186-14 ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: St
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29445
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia
ČSN 56 0210-1ČSN 56 0210-1 Tato norma platí pro zkoušení lihovin a určuje všeobecná ustanovení pro zkoušení lihovin - konzumních lihovin, značkových lihovin, pravých destilátů, řezaných destilát
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy 
Katalogové číslo:  29450
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy
ČSN 56 0210-6ČSN 56 0210-6 Touto normou se zavádí ST SEV 4885-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR) resp. ČR norma nedoplňovala. Podstatou metody RVHP je titrace určeného objemu v
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  04439
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216ČSN 56 0216 Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení přírodních, šumivých desertních a desertních kořeněných vín révových, tokajských vín a vín sladových tuzemského i
Cena:  446,- Kč
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu 
Katalogové číslo:  29468
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu
ČSN 56 0240-9ČSN 56 0240-9 Tato devátá část normy určuje zkušební metodu pro stanovení popela. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v části 1 této normy. Podstata normalizované metody a postup při
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny 
Katalogové číslo:  04455
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny
ČSN 56 0246ČSN 56 0246 Tato norma platí pro braní vzorků, smyslové zkoušky, mechanické zkoušky, fyzikálně chemické a chemické zkoušky: a) konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a lesních
Cena:  545,- Kč
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti 
Katalogové číslo:  29477
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti
ČSN 56 0246-11ČSN 56 0246-11 Touto jedenáctou částí normy se zavádí ST SEV 3009-81 Výrobky zpracování ovoce a zeleniny. Metody stanovení popela a jeho zásaditosti, jako ČSN, jíž se pro potřeby Č
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu) 
Katalogové číslo:  29497
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu)
ČSN 56 0280-8ČSN 56 0280-8 Tato osmá část normy určuje metodu na stanovení alkaloidů (nikotinu), která se též používá v případě sporu a pro kalibraci jiných metod. Všeobecná ustanovení jsou uved
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  32092
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0512-1ČSN 56 0512-1 Tato část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 56 0512. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znaků uvede
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0116-7 - Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla 
Katalogové číslo:  17701
ČSN 56 0116-7 - Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla
ČSN 56 0116-7ČSN 56 0116-7 ČSN 56 0116 sestává z následujících částí se společným názvem Metody zkoušení pekařských výrobků: Část 1: Všeobecná ustanovení. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků.
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0512-6 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 6: Stanovení očkovitosti 
Katalogové číslo:  17395
ČSN 56 0512-6 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 6: Stanovení očkovitosti
ČSN 56 0512-6ČSN 56 0512-6 Tato část normy stanoví metodu stanovení očkovitosti pšeničných mouk těstárenských, hrubých a krupic. Pro tuto normu platí všeobecná ustanovení uvedená ČSN 56 0512-1
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0512-14 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 14: Stanovení diastatické mohutnosti 
Katalogové číslo:  17400
ČSN 56 0512-14 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 14: Stanovení diastatické mohutnosti
ČSN 56 0512-14ČSN 56 0512-14 Tato norma určuje metodu stanovení diastatické mohutnosti sladových mouček a zlepšujících přípravků. Pro tuto část normy platí všeobecná ustanovení uvedená v části 1
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0512-16 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 16: Stanovení škrobu podle Ewerse 
Katalogové číslo:  17402
ČSN 56 0512-16 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 16: Stanovení škrobu podle Ewerse
ČSN 56 0512-16ČSN 56 0512-16 Tato norma určuje metodu stanovení škrobu v sypkých cereálních výrobcích. Pro tuto část normy platí všeobecná ustanovení uvedená ČSN 56 0512-1.
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0520-2 - Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 2: Odběr vzorků 
Katalogové číslo:  17383
ČSN 56 0520-2 - Metody zkoušení krup, rýže, jáhel, pohanky a luštěnin. Část 2: Odběr vzorků
ČSN 56 0520-2ČSN 56 0520-2 Tato část normy stanoví podmínky a způsob odběru vzorků ke stanovení jakosti krup, rýže, jáhel, loupané pohanky, loupaného hrachu a loupané čočky, podle metod uvedených
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0130-6 - Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku 
Katalogové číslo:  18278
ČSN 56 0130-6 - Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku
ČSN 56 0130-6ČSN 56 0130-6 Tato šestá část normy určuje metody stanovení tuku v cukrářských výrobcích. Obsahuje: - metodu A. Stanovení tuku extrakcí po hydrolýze a - metodu B. Stanovení tuku pří
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 11289 - Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH 
Katalogové číslo:  18365
ČSN ISO 11289 - Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH
ČSN ISO 11289ČSN ISO 11289 Norma obsahuje ISO 11289:1993. Popisuje potenciometrickou metodu stanovení pH vodné fáze všech druhů tepelně opracovaných poživatin v hermeticky uzavřených obalech (dá
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  14048
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 1741 - Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980) 
Katalogové číslo:  20014
ČSN EN ISO 1741 - Dextróza. Stanovení ztráty hmotnosti sušením. Metoda vakuové sušárny (ISO 1741:1980)
ČSN EN ISO 1741ČSN EN ISO 1741 Tato norma specifikuje stanovení ztráty hmotnosti dextrózy metodou sušení ve vakuové sušárně. Postup se používá pro bezvodou dextrózu a monohydrát dextrózy.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1134 - Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku atomovou absorpční spektrometrií (AAS) 
Katalogové číslo:  20128
ČSN EN 1134 - Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku atomovou absorpční spektrometrií (AAS)
ČSN EN 1134ČSN EN 1134 Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku v ovocných a zeleninových šťávách a podobných výrobcích atomovou absorpční spektrometrií.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat