Sponzorovaný odkaz

56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16649-3 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu 
Katalogové číslo:  500308
ČSN EN ISO 16649-3 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu
ČSN EN ISO 16649-3ČSN EN ISO 16649-3 Tato česká norma specifikuje horizontální metodu průkazu a stanovení počtu glukuronidázopozitivních Escherichia coli s použitím kultivace v tekuté půdě při (3
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16801 - Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS 
Katalogové číslo:  500422
ČSN EN 16801 - Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS
ČSN EN 16801ČSN EN 16801 This European Standard describes a method for the determination of monomethylmercury (MMHg) in foodstuffs of marine origin. The method has been validated in an interlaborat
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15634-4 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase 
Katalogové číslo:  500423
ČSN P CEN/TS 15634-4 - Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
ČSN P CEN/TS 15634-4ČSN P CEN/TS 15634-4 This Technical Specification describes a procedure for the qualitative detection of peanut (Arachis hypogaea) in chocolate using real-time PCR based on the
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  32092
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0512-1ČSN 56 0512-1 Tato část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 56 0512. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znaků uvede
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13196 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového oxidu siřičitého destilační metodou 
Katalogové číslo:  61828
ČSN EN 13196 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového oxidu siřičitého destilační metodou
ČSN EN 13196ČSN EN 13196 Tato norma specifikuje metodiku stanovení oxidu siřičitého v ovocných a zeleninových šťávách. Metoda spočívá ve vydestilování oxidu siřičitého ze vzorku, jeho oxidaci na
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0290-5 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 5: Stanovení chloridu sodného 
Katalogové číslo:  62014
ČSN 56 0290-5 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 5: Stanovení chloridu sodného
ČSN 56 0290-5ČSN 56 0290-5 Tato norma určuje metodu stanovení chloridu sodného pro zmrazené potraviny.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5559 - Sušená cibule (Allium cepa Linnaeus) - Specifikace 
Katalogové číslo:  60736
ČSN ISO 5559 - Sušená cibule (Allium cepa Linnaeus) - Specifikace
ČSN ISO 5559ČSN ISO 5559 Norma je překladem normy ISO 5559:1995. Stanoví organoleptické požadavky, chemické požadavky, odběr vzorků, metodu rehydratace a smyslové zkoušení cibule, požadavky na b
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách 
Katalogové číslo:  29399
ČSN 56 0060 - Stanovení kyseliny pantothenové v poživatinách
ČSN 56 0060ČSN 56 0060 Jde o návrh normy, zveřejněný na zkoušku do 31.12.1986. Návrh předložený k praktickému ověření určuje metodu stanovení kyseliny pantothenové, v poživatinách a v zemědělský
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum 
Katalogové číslo:  29410
ČSN 56 0090 - Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
ČSN 56 0090ČSN 56 0090 Touto normou se zavádí ST SEV 5211-85 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSSR ČSFR resp. ČR norma nedoplňovala. Norma RVHP stanoví metody průkazu botulinických toxinů všech typů
Cena:  358,- Kč
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc 
Katalogové číslo:  29412
ČSN 56 0095 - Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc
ČSN 56 0095ČSN 56 0095 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5806-86 s čs. doplňky. Jsou normalizovány dvě metody, plotnová a membránové filtrace. Postup i hodnocení je popsáno. Není uveden
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin 
Katalogové číslo:  04422
ČSN 56 0140 - Metody zkoušení zmrzlin
ČSN 56 0140ČSN 56 0140 Norma stanoví postup při odběru vzorků a fyzikálně chemickém zkoušení cukrářských zmrzlin. Poměrně rozsáhlá norma má tyto kapitola: I - Všeobecně, II - Braní vzorků, III -
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  29418
ČSN 56 0146-6 - Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela
ČSN 56 0146-6ČSN 56 0146-6 Tato norma určuje zkušební metody na stanovení obsahu popela cukrovinkářskéch výrobků a polotovarů a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení a příprava zkušebního vzo
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení 
Katalogové číslo:  29424
ČSN 56 0160-9 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení
ČSN 56 0160-9ČSN 56 0160-9 Tato norma se vztahuje na rafinovaný cukr a cukr. Metoda spočívá na zjištění obsahu frakcí, získaných proséváním na sítech určených rozměrů. Norma tedy stanovuje metod
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  29429
ČSN 56 0177-1 - Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0177-1ČSN 56 0177-1 Tato norma platí pro zkoušení výrobků ze škrobu, tj. hydrolyzátů škrobu, dextrinů, modifikovaných škrobů a podobně. V části 1 této normy jsou všeobecná ustanovení plat
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu 
Katalogové číslo:  29441
ČSN 56 0186-14 - Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
ČSN 56 0186-14ČSN 56 0186-14 ČSN 56 0186 sestává z následujících částí: Část 2: Senzorické zkoušení, Část 3: Stanovení pěnivosti, Část 4: Stanovení zákalu, Část 5: Stanovení alkoholu, Část 6: St
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia 
Katalogové číslo:  29445
ČSN 56 0210-1 - Metódy skúšania liehovín. Všeobecné ustanovenia
ČSN 56 0210-1ČSN 56 0210-1 Tato norma platí pro zkoušení lihovin a určuje všeobecná ustanovení pro zkoušení lihovin - konzumních lihovin, značkových lihovin, pravých destilátů, řezaných destilát
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy 
Katalogové číslo:  29450
ČSN 56 0210-6 - Metody zkoušení lihovin. Stanovení veškerých kyselin ve vinném destilátu a brandy
ČSN 56 0210-6ČSN 56 0210-6 Touto normou se zavádí ST SEV 4885-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR) resp. ČR norma nedoplňovala. Podstatou metody RVHP je titrace určeného objemu v
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  04439
ČSN 56 0216 - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216ČSN 56 0216 Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení přírodních, šumivých desertních a desertních kořeněných vín révových, tokajských vín a vín sladových tuzemského i
Cena:  446,- Kč
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu 
Katalogové číslo:  29468
ČSN 56 0240-9 - Metody zkoušení nealkoholických nápojů. Stanovení popelu
ČSN 56 0240-9ČSN 56 0240-9 Tato devátá část normy určuje zkušební metodu pro stanovení popela. Všeobecná ustanovení jsou uvedena v části 1 této normy. Podstata normalizované metody a postup při
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny 
Katalogové číslo:  04455
ČSN 56 0246 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny
ČSN 56 0246ČSN 56 0246 Tato norma platí pro braní vzorků, smyslové zkoušky, mechanické zkoušky, fyzikálně chemické a chemické zkoušky: a) konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a lesních
Cena:  545,- Kč
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti 
Katalogové číslo:  29477
ČSN 56 0246-11 - Metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny. Stanovení popela a jeho zásaditosti
ČSN 56 0246-11ČSN 56 0246-11 Touto jedenáctou částí normy se zavádí ST SEV 3009-81 Výrobky zpracování ovoce a zeleniny. Metody stanovení popela a jeho zásaditosti, jako ČSN, jíž se pro potřeby Č
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu) 
Katalogové číslo:  29497
ČSN 56 0280-8 - Metódy skúšania fermentovaného tabaku a tabakových výrobkov. Stanovenie alkaloidov (nikotínu)
ČSN 56 0280-8ČSN 56 0280-8 Tato osmá část normy určuje metodu na stanovení alkaloidů (nikotinu), která se též používá v případě sporu a pro kalibraci jiných metod. Všeobecná ustanovení jsou uved
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových 
Katalogové číslo:  14048
ČSN 56 0216 ZMĚNA a - Metody zkoušení révových vín, tokajských vín a vín sladových
ČSN 56 0216 ZMĚNA a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení 
Katalogové číslo:  99114
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení
ČSN EN ISO 18743ČSN EN ISO 18743 This International Standard specifies a method of detection of Trichinella spp. muscle stage larvae in meat of individual animal carcasses intended for human consum
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot 
Katalogové číslo:  99883
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot
ČSN 56 0290-7ČSN 56 0290-7 Tato část normy stanoví metody měření vnitřní teploty (destruktivní metoda) a povrchové teploty (nedestruktivní metoda) zmrazených potravin za použití vhodného zařízení.
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0186-9 - Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení 
Katalogové číslo:  95087
ČSN 56 0186-9 - Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení
ČSN 56 0186-9ČSN 56 0186-9 Tato norma sestává z 15 částí. Část 9 popisuje laboratorní postup stanovení stupně dosažitelného prokvašení pro všechny skupiny druhu pivo a pro mladinu. Do normy byla do
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat