Sponzorovaný odkaz

56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení 
Katalogové číslo:  32092
ČSN 56 0512-1 - Metody zkoušení mlýnských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
ČSN 56 0512-1ČSN 56 0512-1 Tato část normy obsahuje všeobecná ustanovení platná pro všechny ostatní části ČSN 56 0512. Další části této normy určují metody stanovení hodnot jakostních znaků uvede
Cena:  73,- Kč
ČSN 56 9144 - Zmrazené zelené a žluté fazolové lusky 
Katalogové číslo:  26153
ČSN 56 9144 - Zmrazené zelené a žluté fazolové lusky
ČSN 56 9144ČSN 56 9144 Tato norma platí pro zmrazené zelené fazolové lusky a zmrazené žluté fazolové lusky vhodných odrůd druhu Phaesolus vulgaris L. a zmrazené zelené fazolové lusky vhodných odr
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 9146 - Zmrazený špenát 
Katalogové číslo:  21423
ČSN 56 9146 - Zmrazený špenát
ČSN 56 9146ČSN 56 9146 Tato norma je určena pro zmrazený špenát odrůdy Spinacia oleracea L. podle níže uvedené definice, určený k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení v příp
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 16731 - Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou 
Katalogové číslo:  97297
ČSN P CEN/TS 16731 - Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou
ČSN P CEN/TS 16731ČSN P CEN/TS 16731 This Technical Specification describes a screening procedure for the determination of nitric-acid extractable inorganic arsenic in rice with hydride generation-
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin 
Katalogové číslo:  96020
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
ČSN P ISO/TS 22003ČSN P ISO/TS 22003 Tato technická specifikace stanovuje pravidla platná pro audit a certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (dále jen FSMS) splňující požadavky uved
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení 
Katalogové číslo:  99114
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení
ČSN EN ISO 18743ČSN EN ISO 18743 This International Standard specifies a method of detection of Trichinella spp. muscle stage larvae in meat of individual animal carcasses intended for human consum
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot 
Katalogové číslo:  99883
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot
ČSN 56 0290-7ČSN 56 0290-7 Tato část normy stanoví metody měření vnitřní teploty (destruktivní metoda) a povrchové teploty (nedestruktivní metoda) zmrazených potravin za použití vhodného zařízení.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1528-2 - Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku 
Katalogové číslo:  51361
ČSN EN 1528-2 - Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku
ČSN EN 1528-2ČSN EN 1528-2 Norma je českou verzí evropské normy EN 1528-2:1996. Evropská norma EN 1528-2:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma se skládá z následujících částí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11212-2 - Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií 
Katalogové číslo:  26669
ČSN EN ISO 11212-2 - Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií
ČSN EN ISO 11212-2ČSN EN ISO 11212-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11212-2:1997. Evropská norma EN ISO 11212-2:1997 má status české technické normy. ČSN ISO 11212 "Škrob a der
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11212-4 - Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací 
Katalogové číslo:  26671
ČSN EN ISO 11212-4 - Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací
ČSN EN ISO 11212-4ČSN EN ISO 11212-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11212-4:1997. Evropská norma EN ISO 11212-4:1997 má status české technické normy. ČSN ISO 11212 "Škrob a der
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 9151 - Zmrazený květák 
Katalogové číslo:  52259
ČSN 56 9151 - Zmrazený květák
ČSN 56 9151ČSN 56 9151 V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 111-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je určena pro zmrazený květ
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 9153 - Zmrazené kukuřičné klasy 
Katalogové číslo:  52258
ČSN 56 9153 - Zmrazené kukuřičné klasy
ČSN 56 9153ČSN 56 9153 V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 133-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je určena pro zmrazené kuku
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12134 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny 
Katalogové číslo:  53833
ČSN EN 12134 - Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny
ČSN EN 12134ČSN EN 12134 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12134:1997. Evropská norma EN 12134:1997 má status české technické normy. Norma upřesňuje metodu stanovení obsahu odstředite
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6888-2 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem 
Katalogové číslo:  57706
ČSN EN ISO 6888-2 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem
ČSN EN ISO 6888-2ČSN EN ISO 6888-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6888-2:1999. Evropská norma EN ISO 6888-2:1999 má status české technické normy. Norma se skládá z těchto částí
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7702 - Sušené hrušky - Specifikace a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  56205
ČSN ISO 7702 - Sušené hrušky - Specifikace a metody zkoušení
ČSN ISO 7702ČSN ISO 7702 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7702:1995. Mezinárodní norma ISO 7702:1995 má status české technické normy. Uvádí požadavky a zkušební metody pro sušené
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14083 - Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu 
Katalogové číslo:  68596
ČSN EN 14083 - Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu
ČSN EN 14083ČSN EN 14083 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení olova, kadmia, chromu a molybdenu metodou atomové absorpční spektrometrie technikou grafitové pece po tlakovém rozkladu.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 29981 - Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C 
Katalogové číslo:  87020
ČSN ISO 29981 - Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C
ČSN ISO 29981ČSN ISO 29981 Tato česká norma specifikuje metodu selektivního stanovení počtu presumptivních bifidobakterií v mléčných výrobcích technikou počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C z
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 0604 - Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě 
Katalogové číslo:  75135
ČSN 56 0604 - Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě
ČSN 56 0604ČSN 56 0604 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu kyseliny erukové v potravinách v těch případech, kdy tuková nebo olejová složka obsahuje kyselinu cetolejovou (tj. cis-izomer doko
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0160-18 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem) 
Katalogové číslo:  75148
ČSN 56 0160-18 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)
ČSN 56 0160-18ČSN 56 0160-18 Norma specifikuje postup stanovení glukosového ekvivalentu v některých cukrech určených k lidské spotřebě založený na titraci Fehlingovým roztokem podle Lanea a Eynona
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat