Sponzorovaný odkaz

56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 16731 - Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou 
Katalogové číslo:  97297
ČSN P CEN/TS 16731 - Potraviny - Stanovení sloučenin arsenu tvořících hydridy v rýži metodou atomové absorpční spektrometrie (Hydrid-AAS), po extrakci kyselinou
ČSN P CEN/TS 16731ČSN P CEN/TS 16731 This Technical Specification describes a screening procedure for the determination of nitric-acid extractable inorganic arsenic in rice with hydride generation-
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11746 - Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn 
Katalogové číslo:  90536
ČSN EN ISO 11746 - Rýže - Stanovení biometrických charakteristik zrn
ČSN EN ISO 11746
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16155 - Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  92040
ČSN EN 16155 - Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN EN 16155ČSN EN 16155 Tato norma specifikuje metodiku pro stanovení náhradního sladidla sukralózy v potravinách. Sukralóza je ze vzorků potravin extrahována vodou, extrakt je přečištěn na kolonk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16050 - Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie 
Katalogové číslo:  92088
ČSN EN ISO 16050 - Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ČSN EN ISO 16050ČSN EN ISO 16050 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 a jejich sumy ve vybraných typech potravin (lískové ořechy, arašídy, pistácie, fíky a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14133 - Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce 
Katalogové číslo:  92092
ČSN EN 14133 - Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
ČSN EN 14133ČSN EN 14133 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení ochratoxinu A ve vybraných typech potravin (víno, pivo) metodou kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí po pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení 
Katalogové číslo:  99114
ČSN EN ISO 18743 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení
ČSN EN ISO 18743ČSN EN ISO 18743 This International Standard specifies a method of detection of Trichinella spp. muscle stage larvae in meat of individual animal carcasses intended for human consum
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot 
Katalogové číslo:  99883
ČSN 56 0290-7 - Metody zkoušení zmrazených výrobků - Část 7: Měření teplot
ČSN 56 0290-7ČSN 56 0290-7 Tato část normy stanoví metody měření vnitřní teploty (destruktivní metoda) a povrchové teploty (nedestruktivní metoda) zmrazených potravin za použití vhodného zařízení.
Cena:  95,- Kč
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin 
Katalogové číslo:  96020
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
ČSN P ISO/TS 22003ČSN P ISO/TS 22003 Tato technická specifikace stanovuje pravidla platná pro audit a certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (dále jen FSMS) splňující požadavky uved
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 21567 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella 
Katalogové číslo:  73590
ČSN EN ISO 21567 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella
ČSN EN ISO 21567ČSN EN ISO 21567 Tato česká norma zavádí recentní metodu průkazu bakterií rodu Shigella nejen v potravinách (a krmivech), ale platí rovněž pro vzorky z prostředí potravinářských v
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 13559 - Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C 
Katalogové číslo:  79495
ČSN ISO 13559 - Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
ČSN ISO 13559ČSN ISO 13559 Tato česká norma specifikuje metodu stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů technikou počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. Metoda je použitelná pro máslo,
Cena:  171,- Kč
ČSN P ISO/TS 21872-2 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae 
Katalogové číslo:  82539
ČSN P ISO/TS 21872-2 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 2: Průkaz jiných druhů než Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae
ČSN P ISO/TS 21872-2ČSN P ISO/TS 21872-2 Tato část předběžné české technické normy specifikuje recentní mezinárodní technickou specifikaci horizontální metody průkazu enteropatogeních druhů rodu Vi
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 0604 - Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě 
Katalogové číslo:  75135
ČSN 56 0604 - Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě
ČSN 56 0604ČSN 56 0604 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu kyseliny erukové v potravinách v těch případech, kdy tuková nebo olejová složka obsahuje kyselinu cetolejovou (tj. cis-izomer doko
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0160-18 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem) 
Katalogové číslo:  75148
ČSN 56 0160-18 - Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)
ČSN 56 0160-18ČSN 56 0160-18 Norma specifikuje postup stanovení glukosového ekvivalentu v některých cukrech určených k lidské spotřebě založený na titraci Fehlingovým roztokem podle Lanea a Eynona
Cena:  95,- Kč
ČSN 56 0614 - Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280) 
Katalogové číslo:  75137
ČSN 56 0614 - Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)
ČSN 56 0614ČSN 56 0614 Norma specifikuje metodu pro kvalitativní důkaz vyššího mezního množství aldehydů vyjádřených jako formaldehyd v kyselině sorbové, sorbanu sodném, draselném, vápenatém a v ky
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 21871 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu 
Katalogové číslo:  76629
ČSN EN ISO 21871 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu
ČSN EN ISO 21871ČSN EN ISO 21871 Tato norma popisuje horizontální metodu stanovení nízkých počtů živých bakterií suspektních jako Bacillus cereus pomocí techniky nejvýše pravděpodobného počtu (MPN)
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4120 - Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška 
Katalogové číslo:  84066
ČSN EN ISO 4120 - Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška
ČSN EN ISO 4120ČSN EN ISO 4120 Tato mezinárodní norma popisuje postup pro určení, zda existuje vnímatelný senzorický rozdíl nebo podobnost mezi vzorky dvou výrobků. Tato zkouška je nucená výběrová
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/TS 11059 - Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas 
Katalogové číslo:  84722
ČSN P ISO/TS 11059 - Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas
ČSN P ISO/TS 11059ČSN P ISO/TS 11059 Tato předběžná česká norma popisuje metodu stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas v mléce a mléčných výrobcích. Metoda umožňuje záchyt všech pigmentujícíc
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11866-1 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG) 
Katalogové číslo:  77107
ČSN ISO 11866-1 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-beta-D-glukuronidu (MUG)
ČSN ISO 11866-1ČSN ISO 11866-1 Tato část ISO 11866 specifikuje kombinovanou metodu stanovení počtu presumptivních Escherichia coli a presumptivních koliformních bakterií pomocí kultivační techniky
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 7251 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu 
Katalogové číslo:  77141
ČSN ISO 7251 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
ČSN ISO 7251ČSN ISO 7251 Tato norma popisuje horizontální metodu detekce a současně stanovení nízkých počtů presumptivních Escherichia coli pomocí techniky nejvýše pravděpodobného počtu (MPN), zalo
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8870 - Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky 
Katalogové číslo:  77626
ČSN ISO 8870 - Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky
ČSN ISO 8870ČSN ISO 8870 Tato česká norma specifikuje metodu průkazu termostabilní DNázy (termonukeázy) produkované koaguázopozitivními stafylokoky v mléce a výrobcích na bázi mléka. Zkoušený výrob
Cena:  171,- Kč
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky 
Katalogové číslo:  77729
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky
ČSN 56 9607ČSN 56 9607 Uvedená technická norma obsahuje pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování správné hygienické a výrobní praxe při výrobě ovocných pomazánek balených jak v hermeticky uz
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21571 - Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny 
Katalogové číslo:  77912
ČSN EN ISO 21571 - Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny
ČSN EN ISO 21571ČSN EN ISO 17251 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky a specifikuje metody extrakce/purifikace a kvantifikace DNA. Tato mezinárodní norma byla vytvořena pro matrice jak
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat