Sponzorovaný odkaz

5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin 
Katalogové číslo:  96020
ČSN P ISO/TS 22003 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin
ČSN P ISO/TS 22003ČSN P ISO/TS 22003 Tato technická specifikace stanovuje pravidla platná pro audit a certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin (dále jen FSMS) splňující požadavky uved
Cena:  446,- Kč
ČSN 56 9603 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky 
Katalogové číslo:  89535
ČSN 56 9603 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky
ČSN 56 9603ČSN 56 9603 Tato technická norma stanovuje pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování zásad správné hygienické a výrobní praxe při produkci vajec a při výrobě vaječných výrobků. Nor
Cena:  446,- Kč
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky 
Katalogové číslo:  77729
ČSN 56 9607 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky
ČSN 56 9607ČSN 56 9607 Uvedená technická norma obsahuje pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování správné hygienické a výrobní praxe při výrobě ovocných pomazánek balených jak v hermeticky uz
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 9605 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky 
Katalogové číslo:  77689
ČSN 56 9605 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky
ČSN 56 9605ČSN 56 9605 Tato norma je doporučením pro zavádění správné hygienické a výrobní praxe do oblasti zacházení s hluboce zmrazenými potravinami v chladícím řetězci
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 9608 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny 
Katalogové číslo:  80032
ČSN 56 9608 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny
ČSN 56 9608ČSN 56 9608 Tato norma je doporučením pro zavádění správné hygienické a výrobní praxe do výroby a zacházení s mraženými krémy a zmrzlinami v chladícím řetězci
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 22006 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2008 na rostlinnou výrobu 
Katalogové číslo:  87498
ČSN ISO 22006 - Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2008 na rostlinnou výrobu
ČSN ISO 22006ČSN ISO 22006 Tato mezinárodní norma poskytuje pomoc výrobcům plodin při přijetí ISO 9001:2008 [1] pro oblast jejich činnosti. Pojem "plodina" zahrnuje sezónní plodiny (např. obilí, lu
Cena:  803,- Kč
ČSN 56 9602 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich 
Katalogové číslo:  75545
ČSN 56 9602 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ryby, vodní živočichové a výrobky z nich
ČSN 56 9602ČSN 56 9602 Tato norma je doporučením pro zavádění správné hygienické a výrobní praxe do oblasti zpracování ryb,vodních živočichů a výrobků z nich
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22000 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci 
Katalogové číslo:  507475
ČSN EN ISO 22000 - Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci
ČSN EN ISO 22000ČSN EN ISO 22000 Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS) umožňující organizaci, která je přímo nebo nepřímo zapojena v potravinovém
Cena:  605,- Kč
ČSN 56 9604 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce 
Katalogové číslo:  75474
ČSN 56 9604 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce
ČSN 56 9604ČSN 56 9604 Uvedená technická norma obsahuje pravidla a doporučení pro zavedení a dodržování správné hygienické a výrobní praxe při výrobě sterilované zeleniny a ovoce balených výrobků v
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 9606 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin 
Katalogové číslo:  77688
ČSN 56 9606 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Obecné principy hygieny potravin
ČSN 56 9606ČSN 56 9606 Tato norma je doporučením pro zavádění správné hygienické a výrobní praxe v celém potravinovém řetězci, stanoví obecné a základní principy, které je nutné dodržet při výrobě
Cena:  347,- Kč
ČSN 56 9609 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace 
Katalogové číslo:  80281
ČSN 56 9609 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace
ČSN 56 9609ČSN 56 9609 Tato norma je doporučením pro stanovení a aplikaci mikrobiologických kritérií v rámci celého potravinového řetězce. Uvádí se definice mikrobiologického kritéria, popisují se
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 22005 - Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému 
Katalogové číslo:  80556
ČSN EN ISO 22005 - Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému
ČSN EN ISO 22005ČSN EN ISO 22005 Sledovatelností potravin se rozumí schopnost sledovat průběžně pohyb krmiv nebo potravin určenými fázemi výroby, zpracování a distribuce. Systém sledovatelnosti je
Cena:  232,- Kč
ČSN 56 9601 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky 
Katalogové číslo:  76470
ČSN 56 9601 - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mléko a mléčné výrobky
ČSN 56 9601ČSN 56 9601 Tato česká norma stanovuje pravidla správné hygienické a výrobní praxe pro mléko a mléčné výrobky.
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 22002-1 - Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin 
Katalogové číslo:  87008
ČSN P ISO/TS 22002-1 - Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin
ČSN P ISO/TS 22002-1ČSN P ISO/TS 22002-1 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na tvorbu, uplatňování a udržování programů nezbytných předpokladů (PNP) za účelem napomáhání při kontrole řízení
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 22002-6 - Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata 
Katalogové číslo:  508654
ČSN P ISO/TS 22002-6 - Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata
ČSN P ISO/TS 22002-6ČSN P ISO/TS 22002-6 Tato technická specifikace specifikuje požadavky pro vytvoření, zavedení a udržování programů předběžných opatření (PRP) jako pomoci pro řízení nebezpečí oh
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600 Metody zkoušení a společná ustanovení5601 Metody zkoušení a společná ustanovení5602 Metody zkoušení a společná ustanovení5603 Metody zkoušení zmrazených výrobků5604 Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků5605 Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin5606 Metody zkoušení a společná ustanovení5607 Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže5609 Těstoviny5610 Pekárenské výrobky5611 Pekařské výrobky5626 Cukrářské výrobky5627 Trvanlivé pečivo5634 Kakaový prášek, kakaové máslo5635 Čokoláda a čokoládové cukrovinky5638 Čokoládové cukrovinky5647 Nečokoládové cukrovinky5657 Cukr5658 Melasa5661 Škrob a výrobky ze škrobu5662 Dextriny5663 Ostatní výrobky škrobáren5666 Pivo, slad a sladařské výrobky5668 Droždí a kvasnice5670 Lihoviny. Společná ustanovení5672 Lihovarské výrobky5677 Vína5678 Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády5679 Nealkoholické nápoje v prášku5681 Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce5682 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary5683 Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina5684 Výrobky z ovoce - sirupy5685 Výrobky z ovoce - ovocné šťávy5686 Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly5687 Výrobky z ovoce - kompoty5690 Sterilovaná kojenecká a dětská výživa5691 Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina5692 Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina5693 Ostatní výrobky ze zeleniny5694 Sušené a sterilované houby5695 Tabákové výrobky5696 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe5697 Éterické oleje5698 Vonné a chuťové látky pro potraviny5699 Geneticky modifikované potraviny
57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat