Sponzorovaný odkaz

01 OBECNÁ TŘÍDA

 01 - OBECNÁ TŘÍDA NOREM

V této obecné třídě jsou obsaženy, mimo jiné, velmi důležité normy pro řízení managementu jakosti řady ISO 9001Normy pro enviromentální management řady ISO 14001 a např. norma ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory  

Vydání nové ISO 9001:2015 je plánováno na září 2015, česká verze bude dostupná nejpozději v 1. pololetí 2016.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 1070 - Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti 
Katalogové číslo:  16253
ČSN IEC 1070 - Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti
ČSN IEC 1070ČSN IEC 1070 Norma obsahuje IEC 1070:1991-11. Specifikuje metody zkoušení pohotovosti často udržovaných objektů (dále vzorků), pokud se u nich používá jako ukazatel pohotovosti buď u
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2854 - Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů 
Katalogové číslo:  16530
ČSN ISO 2854 - Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů
ČSN ISO 2854ČSN ISO 2854 Norma obsahuje ISO 2854:1976. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady no
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku 
Katalogové číslo:  64278
ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
ČSN EN 13184ČSN EN 13184 Tato evropská norma popisuje metody pro stanovení rychlosti průtoku stěnou uzavřeného objektu podrobeného rozdílům tlaku. Metody jsou založeny na hodnocení změny množství
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 128-20 - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar 
Katalogové číslo:  64703
ČSN EN ISO 128-20 - Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
ČSN EN ISO 128-20ČSN EN ISO 128-20 Norma obsahuje základní pravidla pro kreslení čar na technických výkresech, jejich tloušťky a rozměry prvků tvořících přerušované čáry.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 80416-2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek 
Katalogové číslo:  64721
ČSN EN 80416-2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek
ČSN EN 80416-2ČSN EN 80416-2 Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku 
Katalogové číslo:  64865
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku
ČSN EN ISO 11688-2ČSN EN ISO 11688-2 Norma poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s nízkým hlukem uvedeným v ČSN EN ISO 11688-1 a pomáhá při studiu rozsáhlé odbor
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14020 - Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady 
Katalogové číslo:  65289
ČSN EN ISO 14020 - Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ČSN EN ISO 14020ČSN EN ISO 14020 Norma se týká všech typů environmentálního značení a prohlášení a stanovuje hlavní zásady pro jejich vývoj a používání. Jedním z účelů této normy je, aby ostatní
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 
Katalogové číslo:  65455
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO/TR 10013ČSN ISO/TR 10013 Tato technická zpráva je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentace, nutné pro zajištění efektivního systému managementu jakosti přizpůsobeného specifick
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 
Katalogové číslo:  62337
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2
ČSN EN 10256ČSN EN 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 102
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání 
Katalogové číslo:  65878
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
ČSN EN ISO 5456-4ČSN EN ISO 5456-4 Norma obsahuje způsoby zobrazení předmětů na technických výkresech metodou středového promítání (perspektivní zobrazení) jedno-, dvoj- a trojúběžníkového s řado
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1518 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů 
Katalogové číslo:  56833
ČSN EN 1518 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů
ČSN EN 1518ČSN EN 1518 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1518:1998. Evropská norma EN 1518:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje termíny a postupy pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11690-3 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech 
Katalogové číslo:  57461
ČSN EN ISO 11690-3 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech
ČSN EN ISO 11690-3ČSN EN ISO 11690-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11690-3:1998. Evropská norma EN ISO 11690:1998 má status české národní normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4157-3 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů 
Katalogové číslo:  58004
ČSN EN ISO 4157-3 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů
ČSN EN ISO 4157-3ČSN EN ISO 4157-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4157-3:1998. Evropská norma EN ISO 4157-3:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 261 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled 
Katalogové číslo:  59623
ČSN ISO 261 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled
ČSN ISO 261ČSN ISO 261 Tato mezinárodní norma stanoví přehled jmenovitých průměrů závitů ISO pro všeobecné použití a jim přiřazených roztečí hrubých a jemných. Zároveň stanoví vzájemné přiřazení
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 965-4 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G 
Katalogové číslo:  59630
ČSN ISO 965-4 - Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G
ČSN ISO 965-4ČSN ISO 965-4 Tato část ISO 965 stanoví úchylky a mezní rozměry roztečných a vnějších/vnitřních průměrů metrických závitů ISO pro všeobecné použití odpovídajících ISO 262 se základn
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 8785 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry 
Katalogové číslo:  59525
ČSN EN ISO 8785 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry
ČSN EN ISO 8785ČSN EN ISO 8785 Norma definuje termíny pro nedokonalosti povrchu k používání v technických dokumentech, technických výkresech, vědeckých publikacích apod. Udává do jaké míry jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9613-1 - Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře 
Katalogové číslo:  17868
ČSN ISO 9613-1 - Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře
ČSN ISO 9613-1ČSN ISO 9613-1 Norma obsahuje ISO 9613-1:1993. ISO 9613 sestává z následujících částí, které mají společný obecný název Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru: Čás
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 0193 - Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů 
Katalogové číslo:  18419
ČSN 01 0193 - Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů
ČSN 01 0193ČSN 01 0193 Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 6196-2 - Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování 
Katalogové číslo:  18821
ČSN ISO 6196-2 - Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování
ČSN ISO 6196-2ČSN ISO 6196-2 Norma je určena k usnadnění mezinárodního styku v mikrografii. Norma obsahuje 12 českých a anglických termínů a definic a další cizojazyčné termíny v pořadí: francou
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
Katalogové číslo:  70791
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 8826-1 - Technické výkresy. Valivá ložiska. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1:1989) 
Katalogové číslo:  20260
ČSN EN ISO 8826-1 - Technické výkresy. Valivá ložiska. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)
ČSN EN ISO 8826-1ČSN EN ISO 8826-1 Norma stanoví pravidla obecného schematického zobrazování valivých ložisek. Tohoto zobrazování se používá tehdy, není-li nutné zobrazit přesný tvar a podrobnos
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 15667 - Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami 
Katalogové číslo:  62393
ČSN EN ISO 15667 - Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami
ČSN EN ISO 15667ČSN EN ISO 15667 Tato evropská norma se zabývá výkonností krytů a kabin navržených ke snížení hluku. Popisuje akustické a funkční požadavky, které musí být společně schváleny doda
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 11843-2 - Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace 
Katalogové číslo:  62732
ČSN ISO 11843-2 - Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace
ČSN ISO 11843-2ČSN ISO 11843-2 Norma je druhou částí z řady norem zabývajících se detekční schopností měřicích postupů. Zatímco v první části, ČSN ISO 11843-1, byly definovány základní pojmy z t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2922 - Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech 
Katalogové číslo:  62988
ČSN EN ISO 2922 - Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech
ČSN EN ISO 2922ČSN EN ISO 2922 Tato mezinárodní norma stanovuje podmínky pro získání reprodukovatelných a srovnatelných výsledků měření zvuku šířeného vzduchem, vyzařovaného plavidly všech druhů
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 81714-3 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování 
Katalogové číslo:  63493
ČSN EN 81714-3 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování
ČSN EN 81714-3ČSN EN 81714-3 Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih 
Katalogové číslo:  64018
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih
ČSN ISO 11800ČSN ISO 11800 Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba k
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  53814
ČSN ISO 11843-1 - Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice
ČSN ISO 11843-1ČSN ISO 11843-1 Tato část ISO 11843 vymezuje termíny a definice vztahující se k zjišťování rozdílu mezi aktuálním stavem systému a jeho základním stavem. Obecné pojmy stanovené v
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6196-3 - Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu 
Katalogové číslo:  54253
ČSN ISO 6196-3 - Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu
ČSN ISO 6196-3ČSN ISO 6196-3 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6196-3:1997. Mezinárodní norma ISO 6196-3:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6196 se skládá z 8 částí n
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat