Sponzorovaný odkaz

01 OBECNÁ TŘÍDA

 01 - OBECNÁ TŘÍDA NOREM

V této obecné třídě jsou obsaženy, mimo jiné, velmi důležité normy pro řízení managementu jakosti řady ISO 9001Normy pro enviromentální management řady ISO 14001 a např. norma ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory  

Vydání nové ISO 9001:2015 je plánováno na září 2015, česká verze bude dostupná nejpozději v 1. pololetí 2016.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem 
Katalogové číslo:  77410
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
ČSN EN ISO 17201-2ČSN EN ISO 17201-2 ČSN EN ISO 17201-2 stanovuje metody k odhadování akustické energie zdroje, jakým je třesk výstřelu a explozí a údajů o zdroji hluku projektilu na základě neakus
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 
Katalogové číslo:  77395
ČSN EN 60812 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)
ČSN EN 60812ČSN EN 60812 V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se tyto an
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik 
Katalogové číslo:  78301
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik
ČSN EN 61165ČSN EN 61165 V ČSN EN 61165 je uveden návod pro aplikaci Markovových technik k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečno
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 389-5 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz 
Katalogové číslo:  78817
ČSN EN ISO 389-5 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz
ČSN EN ISO 389-5ČSN EN ISO 389-5 Tento mezinárodní standard obsahuje referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu 8 - 16 kHz.Podle těchto h
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10135 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP) 
Katalogové číslo:  82133
ČSN ISO 10135 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)
ČSN ISO 10135ČSN ISO 10135 Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kova
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 80000-6 - Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus 
Katalogové číslo:  82617
ČSN EN 80000-6 - Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus
ČSN EN 80000-6ČSN EN 80000-6 Norma uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z elektromagnetismu. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnost
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 13753 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže 
Katalogové číslo:  82758
ČSN EN ISO 13753 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže
ČSN EN ISO 13753ČSN EN ISO 13753 Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro určení činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže. Metoda platí pro všechny materiály,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/TR 17452 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS 
Katalogové číslo:  82671
ČSN ISO/TR 17452 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS
ČSN ISO/TR 17452ČSN ISO/TR 17452 Tato technická zpráva obsahuje pokyny pro používání unifikovaného modelovacího jazyka (UML) k definování a dokumentování rozhraní mezi inteligentními dopravními sys
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů 
Katalogové číslo:  83168
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů
ČSN ISO 2017-2ČSN ISO 2017-2 Norma sjednocuje technická data a požadované informace pro provádění vibroizolace kolejových systémů, nejrůznějšího konstrukčního řešení, z hlediska požadované kvality
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce 
Katalogové číslo:  83187
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce
ČSN EN 15305ČSN EN 15305 Tato evropská norma EN 15305:2008 popisuje nedestruktivní metodu pro stanovení makroskopického zbytkového nebo aplikovaného pnutí pomocí analýzy rentgenovou difrakcí u poly
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 3452-5 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C 
Katalogové číslo:  83823
ČSN EN ISO 3452-5 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C
ČSN EN ISO 3452-5ČSN EN ISO 3452-5 Tato evropská norma EN ISO 3452-5:2008 popisuje podrobné požadavky na zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C a metodiku pro kvalifikování vhod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62402 - Management zastarávání - Pokyn k použití 
Katalogové číslo:  82616
ČSN EN 62402 - Management zastarávání - Pokyn k použití
ČSN EN 62402ČSN EN 62402 Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Všechny tyto produkty, ať se jedná o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12668-2 - Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy 
Katalogové číslo:  86591
ČSN EN 12668-2 - Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy
ČSN EN 12668-2ČSN EN 12668-2 Tato evropská norma je část ze série norem, které určují charakterizaci a ověřování ultrazvukových zkušebních zařízení. Platí pro sondy používané při nedestruktivn
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17043 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti 
Katalogové číslo:  86734
ČSN EN ISO/IEC 17043 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti
ČSN EN ISO/IEC 17043ČSN EN ISO/IEC 17043 Norma stanoví všeobecné požadavky na způsobilost poskytovatelů programů zkoušení způsobilosti a na přípravu a provádění těchto programů. Norma poskytuje kon
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 3951-3 - Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii 
Katalogové číslo:  86133
ČSN ISO 3951-3 - Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii
ČSN ISO 3951-3ČSN ISO 3951-3 Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek s výběrovými schématy dvojím výběrem pro kontrolu měřením pro procento neshodných. Systém je charakterizován
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 11204 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí 
Katalogové číslo:  87352
ČSN EN ISO 11204 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 11204ČSN EN ISO 11204 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech v jaké
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 25178-601 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů 
Katalogové číslo:  87479
ČSN EN ISO 25178-601 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů
ČSN EN ISO 25178-601ČSN EN ISO 25178-601 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů Tato část ISO 2517
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 24534-4 - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování 
Katalogové číslo:  87525
ČSN EN ISO 24534-4 - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování
ČSN EN ISO 24534-4ČSN EN ISO 24534-4 Tato mezinárodní norma zavádí jednoznačný identifikátor vozidla a další data o vozidle v rámci systému elektronické registrace ERI založené na jednoznačném id
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 3743-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami 
Katalogové číslo:  87888
ČSN EN ISO 3743-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami
ČSN EN ISO 3743-1ČSN EN ISO 3743-1 Tato mezinárodní norma stanovuje metody určení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie zdroje hluku z hladin akustického tlaku měřených v dozv
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61666 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému 
Katalogové číslo:  88136
ČSN EN 61666 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému
ČSN EN 61666 ed. 2ČSN EN 61666 ed. 2 Tato norma zavádí obecná pravidla pro označování přípojných míst předmětů uvnitř systému, použitelná ve všech technických oblastech (například strojírenství, el
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 23601 - Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány 
Katalogové číslo:  88025
ČSN ISO 23601 - Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
ČSN ISO 23601ČSN ISO 23601 Tato mezinárodní norma stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické zá
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/TR 11360 - Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů 
Katalogové číslo:  88263
TNI ISO/TR 11360 - Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů
TNI ISO/TR 11360TNI ISO/TR 11360 Tato technická zpráva popisuje klasifikační systém, nazvaný "nanostrom", na jehož základě může být roztříděna rozsáhlá řada nanomateriálů různých rozměrů, včetně
Cena:  446,- Kč
TNI 01 4109-1 - Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření(Pokyn ISO/IEC 98-1) 
Katalogové číslo:  87625
TNI 01 4109-1 - Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření(Pokyn ISO/IEC 98-1)
TNI 01 4109-1TNI 01 4109-1 Tento dokument je úvodem k nejistotě měření, GUM, Doplňkům GUM a dalším dokumentům, které GUM podporují. Je směrován především k měření veličin, které jsou charakterizová
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 15784-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX) 
Katalogové číslo:  88646
ČSN ISO 15784-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX)
ČSN ISO 15784-3ČSN ISO 15784-3 Cílem této normy je definovat aplikační profil s odkazem na ISO 14827 a jiné základní normy. Aplikační profil stanovený touto normou se používá pro výměnu dat a
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 25104 - Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS 
Katalogové číslo:  84563
TNI ISO/TR 25104 - Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS
TNI ISO/TR 25104TNI ISO/TR 25104 Tato technická zpráva pojednává požadavky na vývoj obecného vzdělávání a výcvik pro výuku architektury ITS a získání dovedností k interpretaci a vývoji architektur
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 16832 - Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií 
Katalogové číslo:  84721
ČSN ISO 16832 - Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií
ČSN ISO 16832ČSN ISO 16832 Tato mezinárodní norma specifikuje základní metody škálování hlasitosti pomocí kategorií určené k používání v audiologii. Posouzení funkce hlasitosti založené na šká
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12001 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk 
Katalogové číslo:  85577
ČSN EN ISO 12001 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
ČSN EN ISO 12001ČSN EN ISO 12001 Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky na zkušební předpisy pro hluk pro specifické skupiny strojů a zařízení. V prvé řadě je použitelná pro stacion
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1501 - ISO miniaturní závity 
Katalogové číslo:  85823
ČSN ISO 1501 - ISO miniaturní závity
ČSN ISO 1501ČSN ISO 1501 Tato mezinárodní norma specifikuje profily, kombinace středních průměrů, základní rozměry, tolerance, meze velikostí a značky pro miniaturní závity ISO se jmenovitým průměr
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat