Sponzorovaný odkaz

0138 Reprografie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 3817 - Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn 
Katalogové číslo:  00076
ČSN 01 3817 - Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn
ČSN 01 3817ČSN 01 3817 Norma stanovuje postup a způsob záznamu změn na evidovaných mikrografických médiích technické dokumentace. Záznamem změn na mikrografických médiích se rozumí změna, do
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 3830 - Reprografie. Mikroštítky 
Katalogové číslo:  24169
ČSN 01 3830 - Reprografie. Mikroštítky
ČSN 01 3830ČSN 01 3830 Norma je překladem ST SEV 662-89. Překlad je doplněn poznámkou k čl.3.2 a informační přílohou 2. Platí pro mikroštítky v rozměrech děrných štítků podle ČSN 88 5601. ČSN 01
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3861 - Reprografie. Obálky na mikrofiše 
Katalogové číslo:  00079
ČSN 01 3861 - Reprografie. Obálky na mikrofiše
ČSN 01 3861ČSN 01 3861 Norma platí pro papírové obálky na mikrofiše 105x148mm, pro něž stanoví základní rozměry a technické požadavky.
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 3873 - Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace 
Katalogové číslo:  24177
ČSN 01 3873 - Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace
ČSN 01 3873ČSN 01 3873 Norma se vztahuje na mikroštítky technické dokumentace (výkresů a souvisících dokumentů) zhotovené s použitím mikroštítků AK-1-35, AK-2-35 nebo AK-3-35 podle ČSN 01 3830.
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3878 - Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě 
Katalogové číslo:  24182
ČSN 01 3878 - Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě
ČSN 01 3878ČSN 01 3878 Norma stanoví formální náležitosti mikrografických médií pro potřeby řízení a správy, jež organizace používá podle spisového řádu. Norma popisuje stavbu mikrografickýc
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7565 - Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik 
Katalogové číslo:  50604
ČSN ISO 7565 - Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik
ČSN ISO 7565ČSN ISO 7565 Norma je identická s ISO 7565:1993. Určuje metody a přístroje pro měření charakteristik čtecích přístrojů. Tyto charakteristiky stanoví (ČSN) ISO 6198. Využívá se jich p
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9923 - Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů 
Katalogové číslo:  21608
ČSN ISO 9923 - Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů
ČSN ISO 9923ČSN ISO 9923 Norma obsahuje ISO 9923:1994. Stanoví vlastnosti mikrofiší formátu A6, zhotovené jak snímkováním, tak konverzí COM, určených pro mezinárodní výměnu a mikropublikace. Týk
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 446 - Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití 
Katalogové číslo:  15347
ČSN ISO 446 - Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití
ČSN ISO 446ČSN ISO 446 Norma obsahuje ISO 446:1991. Stanoví vlastnosti znaku ISO a zkušebního obrazce ISO 1 v černobílém provedení a jejich užití. Vztahuje se na kontrolu jakosti mikrozáznamů pr
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8514-1 - Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči 
Katalogové číslo:  16184
ČSN ISO 8514-1 - Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči
ČSN ISO 8514-1ČSN ISO 8514-1 Norma obsahuje ISO 8514-1:1992. ISO 8514 se skládá z následujících částí pod tímto společným názvem Mikrografie - Mikrografická média COM - Kontrola jakosti: Část 1.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6196-2 - Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování 
Katalogové číslo:  18821
ČSN ISO 6196-2 - Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování
ČSN ISO 6196-2ČSN ISO 6196-2 Norma je určena k usnadnění mezinárodního styku v mikrografii. Norma obsahuje 12 českých a anglických termínů a definic a další cizojazyčné termíny v pořadí: francou
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6196-3 - Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu 
Katalogové číslo:  54253
ČSN ISO 6196-3 - Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu
ČSN ISO 6196-3ČSN ISO 6196-3 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6196-3:1997. Mezinárodní norma ISO 6196-3:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6196 se skládá z 8 částí n
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3801 - Reprografie. Názvosloví v reprografii 
Katalogové číslo:  24160
ČSN 01 3801 - Reprografie. Názvosloví v reprografii
ČSN 01 3801ČSN 01 3801 Norma určuje základní názvy a jejich definice v oboru reprografie. V této normě jsou zapracovány základní názvy obsažené v ISO 5138/2 a ISO 6196, označené hvězdičkou. Cizo
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 01 3820 - Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti 
Katalogové číslo:  24163
ČSN 01 3820 - Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti
ČSN 01 3820ČSN 01 3820 Norma platí pro zkušební obrazce ke stanovení meze čitelnosti v mikrozáznamech, v zobrazení na stínítku, na zvětšeninách a v dalších odvozených zobrazeních. Norma uvád
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3831 - Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech 
Katalogové číslo:  00078
ČSN 01 3831 - Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech
ČSN 01 3831ČSN 01 3831 Norma stanovuje technické požadavky a postup děrování mikroštítků pro informace o vynálezech. Tvar, rozměry a materiál mikroštítků odpovídá ustanovením ČSN 01 3830 z 1
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3870 - Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů 
Katalogové číslo:  24175
ČSN 01 3870 - Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů
ČSN 01 3870ČSN 01 3870 Norma se vztahuje na mikropublikace průmyslových katalogů a katalogů náhradních dílů na mikrofiších. Norma popisuje požadavky na předlohy, sestavení mikrofiše, jakost
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3874 - Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací 
Katalogové číslo:  24178
ČSN 01 3874 - Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací
ČSN 01 3874ČSN 01 3874 Norma stanoví požadavky na uvádění údajů do titulkového pole mikrofiší podle ČSN 01 3840. Norma uvádí názvosloví, základní požadavky, údaje v identifikační sekci, údaj
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3879 - Reprografie. Mikrofiše normativních dokumentů 
Katalogové číslo:  24183
ČSN 01 3879 - Reprografie. Mikrofiše normativních dokumentů
ČSN 01 3879ČSN 01 3879 Norma platí pro mikrofiše normativních dokumentů. Norma stanovuje pravidla jejich zhotovování, provádění změn a požadavky na jakost. Příloha uvádí příklady rozmístění
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8514-2 - Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup 
Katalogové číslo:  16185
ČSN ISO 8514-2 - Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup
ČSN ISO 8514-2ČSN ISO 8514-2 Norma obsahuje ISO 8514-2:1992. ISO 8514 se skládá z následujících částí pod tímto společným názvem Mikrografie - Mikrografická média COM - Kontrola jakosti: Část 1.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9378 - Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO 
Katalogové číslo:  21486
ČSN ISO 9378 - Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO
ČSN ISO 9378ČSN ISO 9378 Norma obsahuje ISO 9378:1993. Popisuje metodu pro stanovení citlivosti a expozičního rozsahu ISO vesikulárních mikrografických filmů majících spektrální citlivost v rozm
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6196-1 - Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny 
Katalogové číslo:  18820
ČSN ISO 6196-1 - Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny
ČSN ISO 6196-1ČSN ISO 6196-1 Norma je určena k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracovávání informací. Norma obsahuje 29 českých a anglických termínů a definic a další cizojazyčné ter
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6196-5 - Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola 
Katalogové číslo:  18822
ČSN ISO 6196-5 - Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola
ČSN ISO 6196-5ČSN ISO 6196-5 Norma obsahuje 32 českých a anglických termínů a definic vybraných jevů v mikrografii a vyjadřuje vztah mezi pojmy a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouština
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10198 - Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti 
Katalogové číslo:  21607
ČSN ISO 10198 - Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti
ČSN ISO 10198ČSN ISO 10198 Norma obsahuje ISO 10198:1994. Stanoví mechanické a optické vlastnosti průběžných kamer používaných pro záznam dokumentů na 16 mm film podle ISO 6199. K požadavkům na
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3805 - Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy 
Katalogové číslo:  24161
ČSN 01 3805 - Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy
ČSN 01 3805ČSN 01 3805 Norma stanovuje symboly na mikrografických médiích a technické předlohy používané při zhotovování mikrofilmů a mikrofiší (včetně montovaných) snímkováním. Norma tabulk
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3821 - Reprografie. Etalony šedi 
Katalogové číslo:  00077
ČSN 01 3821 - Reprografie. Etalony šedi
ČSN 01 3821ČSN 01 3821 Norma stanoví základní technické požadavky a rozměry etalonů šedi, určených pro nastavení optimálních procesů fotograficko-chemického zpracování mikrografických filmů.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 8127-1 - Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm 
Katalogové číslo:  24170
ČSN ISO 8127-1 - Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm
ČSN ISO 8127-1ČSN ISO 8127-1 Norma obsahuje ISO 8127-1:1989. Tato část ISO 8127 stanoví požadavky na kapsové mikrokarty s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm. ČSN ISO 8127-1 (01 3836 ) byla vydána
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3872 - Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace 
Katalogové číslo:  24176
ČSN 01 3872 - Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace
ČSN 01 3872ČSN 01 3872 Norma se vztahuje na mikrofilmy typu MR 35 podle ČSN 01 3844 pro technickou dokumentaci (tj. např. i pro kusovníky, technické popisy, návody se schématy, atd.) podle ČSN 0
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3875 - Reprografie. Mikrofilmy novin 
Katalogové číslo:  24179
ČSN 01 3875 - Reprografie. Mikrofilmy novin
ČSN 01 3875ČSN 01 3875 Norma se vztahuje na mikrofilmy MR 35 podle ČSN 01 3844 pro noviny. Stanovuje postup zhotovování mikrofilmů, požadavky na obsah používaných technických předloh a požadavky
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6196-6 - Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje 
Katalogové číslo:  18823
ČSN ISO 6196-6 - Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje
ČSN ISO 6196-6ČSN ISO 6196-6 Norma obsahuje 76 českých a anglických termínů a definic vybraných jevů v mikrografii a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouština, němčina a ruština. Norma se
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 3807 - Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii 
Katalogové číslo:  24162
ČSN 01 3807 - Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii
ČSN 01 3807ČSN 01 3807 Touto normou se zavádí ST SEV 3884-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplnilo 10 značek. Norma RVHP platí pro značky používané pro
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3823 - Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky 
Katalogové číslo:  24164
ČSN 01 3823 - Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky
ČSN 01 3823ČSN 01 3823 Norma se vztahuje na zkušební obrazce pro stanovení rozlišovací schopnosti reprografických přístrojů. Norma uvádí požadavky na uspořádání a rozměry čárových měrek v zá
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat