Sponzorovaný odkaz

0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61360-5 - Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS 
Katalogové číslo:  72218
ČSN EN 61360-5 - Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS
ČSN EN 61360-5ČSN EN 61360-5 Tento dokument se dělí na dvě části: - část generických prostředků, která obsahuje souhrnné rozšiřující schéma slovníku EXPRESS. Schéma poskytuje zdrojový konstrukt, k
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 81714-3 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování 
Katalogové číslo:  63493
ČSN EN 81714-3 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování
ČSN EN 81714-3ČSN EN 81714-3 Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 80416-2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek 
Katalogové číslo:  64721
ČSN EN 80416-2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Tvar a použití šipek
ČSN EN 80416-2ČSN EN 80416-2 Norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a užití šipek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61690-1 - Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0 
Katalogové číslo:  60615
ČSN EN 61690-1 - Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0
ČSN EN 61690-1ČSN EN 61690-1 Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro "formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických produktů" (EDIF) a věnuje se kompletně propojovacímu a s
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62656-3 - Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model 
Katalogové číslo:  97924
ČSN EN 62656-3 - Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model
ČSN EN 62656-3ČSN EN 62656-3 This part of IEC 62656 specifies an interface between IEC 62656 series and meta-model for CIM originally defined in IEC 61968 and IEC 61970 series of standards. The c
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 81346-1 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 
Katalogové číslo:  85601
ČSN EN 81346-1 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
ČSN EN 81346-1ČSN EN 81346-1 Tato norma, publikovaná společně IEC a ISO, stanovuje všeobecné zásady strukturování systémů včetně strukturování informací o systémech. Na základě těchto zásad jsou dá
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62656-1 - Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí 
Katalogové číslo:  97608
ČSN EN 62656-1 - Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory - Část 1: Logická struktura datových polí
ČSN EN 62656-1ČSN EN 62656-1 Tato část IEC 62656 specifikuje logickou strukturu souboru tabulkových procesorů (elektronicky zpracovatelných datových tabulek), použitých jako "datová pole", pro defi
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 61666 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému 
Katalogové číslo:  88136
ČSN EN 61666 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému
ČSN EN 61666 ed. 2ČSN EN 61666 ed. 2 Tato norma zavádí obecná pravidla pro označování přípojných míst předmětů uvnitř systému, použitelná ve všech technických oblastech (například strojírenství, el
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62569-1 - Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody 
Katalogové číslo:  504463
ČSN EN 62569-1 - Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody
ČSN EN 62569-1ČSN EN 62569-1 Tato mezinárodní norma je určena jako první část souboru norem definující metody a pokyny pro zavedení obecných elektronických specifikací informací o produktech podle
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 81346-12 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov 
Katalogové číslo:  512418
ČSN ISO 81346-12 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov
ČSN ISO 81346-12ČSN ISO 81346-12 Norma ČSN ISO 81346-12 umožňuje a podporuje návrh, montáž, využití a provoz staveb. Použití systému referenčního označování pro stavby (RDS-CW) může vést k restrukt
Cena:  545,- Kč
TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design 
Katalogové číslo:  96123
TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design
TNI ISO/TR 11219TNI ISO/TR 11219 Tato technická zpráva specifikuje údaje pro plánování budov knihoven. Poskytuje také pomoc při výběru technického vybavení budov pro jednotlivé funkční prostory kni
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 80416-4 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony) 
Katalogové číslo:  80279
ČSN ISO 80416-4 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 4: Směrnice pro přizpůsobení grafických značek k použití na obrazovkách a displejích (ikony)
ČSN ISO 80416-4ČSN ISO 80416-4 Mezinárodní norma 80416 se v několika částech zaměřuje na základní pravidla používaná k tvorbě grafických značek pro užití na předmětech, včetně tloušťky čar, tvaru a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 80416-1 ed. 2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci 
Katalogové číslo:  84182
ČSN EN 80416-1 ed. 2 - Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
ČSN EN 80416-1 ed. 2ČSN EN 80416-1 ed. 2 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci Tato část IEC 80416 - jako horizontální no
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61690-2 - Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0 
Katalogové číslo:  60614
ČSN EN 61690-2 - Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 2: Verze 4 0 0
ČSN EN 61690-2ČSN EN 61690-2 Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro "formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických produktů" (EDIF) a věnuje se kompletně propojovacímu a s
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62744 - Znázornění stavů předmětů grafickými značkami 
Katalogové číslo:  97478
ČSN EN 62744 - Znázornění stavů předmětů grafickými značkami
ČSN EN 62744ČSN EN 62744 This international standard provides generic rules for the representation of states of objects by graphical symbols standardized in IEC 60617, ISO 14617, IEC 60417, for e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 81346-2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd 
Katalogové číslo:  85606
ČSN EN 81346-2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
ČSN EN 81346-2ČSN EN 81346-2 Tato norma, publikovaná společně IEC a ISO, definuje třídy a podtřídy předmětů založené na účelu nebo úkolu (činnosti) s ohledem na předměty, společně s jejich přidruže
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 62656-8 - Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole 
Katalogové číslo:  511263
ČSN EN IEC 62656-8 - Normalizovaný produktový registr a přenos datovými poli - Část 8: Rozhraní webové služby pro datová pole
ČSN EN IEC 62656-8ČSN EN IEC 62656-8 This part of IEC 62656 specifies a web service interface to exchange data parcel(s) conformant to IEC 62656-1, between a parcel server and a parcel client or
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd 
Katalogové číslo:  512640
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd
ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 ČSN EN IEC 81 346-2 ed.3 Tato část IEC 81346 zavádí třídicí schémata s definovanými třídami předmětů a jejich přidruženými písmeny a je určena pro použití v referenčních o
Cena:  1 045,- Kč
ČSN EN 62507-1 - Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody 
Katalogové číslo:  89011
ČSN EN 62507-1 - Identifikační systémy umožňující jednoznačnou výměnu informací - Požadavky - Část 1: Zásady a metody
ČSN EN 62507-1ČSN EN 62507-1 Tato norma specifikuje základní požadavky pro identifikační systémy předmětů (jako jsou produkty*), "položky", dokumenty, atd., kromě lidských bytostí) a zaměřuje se na
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61286 - Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací 
Katalogové číslo:  67897
ČSN EN 61286 - Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací
ČSN EN 61286ČSN EN 61286 Norma stanovuje soubor normalizovaných kódovaných grafických znaků pro použití na výkresech a ve schématech a pro návrh značek. Značky z IEC 60617, písmenné znaky IEC 27
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61691-2 - Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL 
Katalogové číslo:  64776
ČSN EN 61691-2 - Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL
ČSN EN 61691-2ČSN EN 61691-2 Soubor mezinárodní normy EN 61692 poskytuje prostředky k návrhu objektu pomocí základní specifikace hardwaru v jazyku VHDL. Popisný jazyk hardwaru VHDL (Hardware Desc
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 62027 ed. 2 - Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí 
Katalogové číslo:  90727
ČSN EN 62027 ed. 2 - Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí
ČSN EN 62027 ed. 2ČSN EN 62027 ed. 2 Tato mezinárodní norma poskytuje pravidla a pokyny pro prezentaci informace v seznamech předmětů a specifická pravidla pro takové dokumenty. Je použitelná pro s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62491 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil 
Katalogové číslo:  83000
ČSN EN 62491 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil
ČSN EN 62491ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty Popisné označování kabelů a žil Popisné označování kabelů a žil je potřebné u rozsáhlých systémů nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 62648 - Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC 
Katalogové číslo:  92507
ČSN IEC 62648 - Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC
ČSN IEC 62648ČSN IEC 62648 Tato mezinárodní norma poskytuje pokyny zajišťující, aby grafické značky pro použití na předmětech v produktových normách IEC byly shodné s požadavky horizontální normy I
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 82079-1 - Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky 
Katalogové číslo:  92670
ČSN EN 82079-1 - Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky
ČSN EN 82079-1 ptáte se : Jak napsat návod k použití? Tato evropská norma se zapracovanou mezinárdní normou Vám vše vysvětlí a již nešlápnete vedle, neboť s chybně uvedeným návodem k použití může
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 81714-1 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla 
Katalogové číslo:  87226
ČSN EN ISO 81714-1 - Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
ČSN EN ISO 81714-1ČSN ISO 81714-1 Tato část normy ISO 81714 stanovuje základní pravidla pro tvorbu (navrhování) značek k použití v technické dokumentaci produktu s respektováním základních potřeb a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61355-1 ed. 2 - Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění 
Katalogové číslo:  82618
ČSN EN 61355-1 ed. 2 - Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění
ČSN EN 61355-1 ed. 2ČSN EN 61355-1 Norma poskytuje pravidla a směrnice pro třídění dokumentů na základě charakteristického obsahu informací v nich obsažených. Spolu s písmenným kódem, udávajícím tř
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat