Sponzorovaný odkaz

0134 Výkresy ve stavebnictví

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky 
Katalogové číslo:  24119
ČSN 01 3411 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 3411ČSN 01 3411 Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obs
Cena:  1 034,- Kč
ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  24145
ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN 01 3481ČSN 01 3481 Norma platí pro kreslení betonových konstrukcí monolitických i montovaných a jejich části z betonu prostého, železového, předepjatého, lehkého, těžkého a pro kreslení zpřa
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 3489 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene 
Katalogové číslo:  24148
ČSN 01 3489 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy konstrukcí z kamene
ČSN 01 3489ČSN 01 3489 Norma platí pro zobrazování konstrukcí z kamene (schodišť, dlažeb, obkladů, apod.) na výkresech používaných ve stavebnictví. V normě jsou zapracovány i údaje ST SEV 4937-8
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 4157-3 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů 
Katalogové číslo:  58004
ČSN EN ISO 4157-3 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů
ČSN EN ISO 4157-3ČSN EN ISO 4157-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4157-3:1998. Evropská norma EN ISO 4157-3:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6284 - Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek 
Katalogové číslo:  59823
ČSN EN ISO 6284 - Výkresy ve stavebnictví - Předepisování mezních odchylek
ČSN EN ISO 6284ČSN EN ISO 6284 Tato mezinárodní norma stanovuje metody předepisování mezních odchylek ve výkresech stavebních konstrukcí.
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení 
Katalogové číslo:  74906
ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
ČSN 01 3452ČSN 01 3452 Norma ČSN 01 3452 byla zcela přepracována v návaznosti na zavedené mezinárodní normy, které se týkají zhotovování technických dokumentů, strukturování informace a zjednoduš
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 3469 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část 
Katalogové číslo:  79955
ČSN 01 3469 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část
ČSN 01 3469ČSN 01 3469 Tato norma platí pro zobrazování objektů stavebních částí hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů, který vyplývá z účelu
Cena:  446,- Kč
ČSN 01 3419 - Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 
Katalogové číslo:  24120
ČSN 01 3419 - Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb
ČSN 01 3419ČSN 01 3419 Norma stanoví požadavky pro kreslení vytyčovacích výkresů všech druhů staveb. Vedle všeobecné části jsou normalizovány vytyčovací výkresy podrobného vytyčení a místopisy b
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 3487 - Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií 
Katalogové číslo:  32695
ČSN 01 3487 - Výkresy stavebných konštrukcií. Výkresy drevených stavebných konštrukcií
ČSN 01 3487ČSN 01 3487 Norma platí pro kreslení výkresů dřevěných stavebních konstrukcí všech druhů staveb. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4409-83. Rozsáhlá projekční - ale spíše stavebnětec
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 3462 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
Katalogové číslo:  16906
ČSN 01 3462 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu
ČSN 01 3462ČSN 01 3462 Norma stanoví zásady pro kreslení vodovodních schémat a výkresů vodovodních řádů a objektů v projektové dokumentaci vodovodů. Zásady pro kreslení vnitřních vodovodů stanov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3766 - Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu 
Katalogové číslo:  71662
ČSN EN ISO 3766 - Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
ČSN EN ISO 3766ČSN EN ISO 3766 Tato mezinárodní norma stanovuje způsob zobrazování a popisování výztuže do železového a předpjatého betonu ve výkresech stavebních konstrukcí. Zavádí též systém
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 3454 - Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace 
Katalogové číslo:  74905
ČSN 01 3454 - Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace
ČSN 01 3454ČSN 01 3454 Norma ČSN 01 3454 byla zcela přepracována v návaznosti na zavedené mezinárodní normy, které se týkají zhotovování technických dokumentů, strukturování informace a zjednoduš
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3405 - Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti 
Katalogové číslo:  24116
ČSN 01 3405 - Výkresy ve stavebnictví. Označování charakteristik přesnosti
ČSN 01 3405ČSN 01 3405 Norma stanoví pravidla a způsoby označování charakteristik přesnosti geometrických parametrů na stavebních výkresech sloužících pro realizaci stavebních objektů, jejich čá
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3464 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu 
Katalogové číslo:  24139
ČSN 01 3464 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN 01 3464ČSN 01 3464 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5O47-85. Norma platí pro kreslení vnějšího plynovodu v projektech plynovodů. Velmi podrobná norma obsahuje požadavky především na grafic
Cena:  446,- Kč
ČSN 01 3481 ZMĚNA Z2 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  60035
ČSN 01 3481 ZMĚNA Z2 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí
ČSN 01 3481 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 7518 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb 
Katalogové číslo:  59824
ČSN EN ISO 7518 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení demolic a přestaveb
ČSN EN ISO 7518ČSN EN ISO 7518 Tato mezinárodní norma stanovuje zásady pro označování, značky a zjednodušené zobrazování demolic a přestaveb ve výkresech stavební části projektů a ve výkresech s
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  21717
ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací
ČSN 01 3466ČSN 01 3466 Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů pozemních komunikací, tj. dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací v projektové dokumentaci stavby. Norma
Cena:  446,- Kč
ČSN 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 
Katalogové číslo:  21050
ČSN 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace
ČSN 01 3463ČSN 01 3463 Tato norma stanoví zásady pro kreslení výkresů kanalizace a příslušných objektů v projektové dokumentaci. Zásady pro kreslení vnitřní kanalizace stanoví ČSN 01 3450. Norma
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 4172 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců 
Katalogové číslo:  51895
ČSN EN ISO 4172 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Výkresy sestavy dílců
ČSN EN ISO 4172ČSN EN ISO 4172 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4172:1996. Evropská norma EN ISO 4172:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy 
Katalogové číslo:  95906
ČSN 01 3410 - Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy
ČSN 01 3410ČSN 01 3410 Norma platí pro výsledek tvorby a údržby map velkých měřítek, tj. měřítek 1:5 000 a větších (dále jen mapy), pořizovaných mapováním nebo přepracováním jiné mapy. Pro kreslení
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
Katalogové číslo:  70625
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
ČSN 01 3420ČSN 01 3420 Norma v úvodních kapitolách stanoví všeobecné požadavky na úpravu a tvorbu výkresové dokumentace používané ve stavebnictví, jako jsou měřítka, kótování, popisové pole, ozna
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11091 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav 
Katalogové číslo:  59827
ČSN EN ISO 11091 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení zahradních úprav
ČSN EN ISO 11091ČSN EN ISO 11091 Tato mezinárodní norma stanoví zásady grafického označování a zjednodušeného zobrazování ve výkresech zahradních úprav. Grafické označování a zjednodušená zobraz
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3467 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů 
Katalogové číslo:  24141
ČSN 01 3467 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů
ČSN 01 3467ČSN 01 3467 Norma platí pro kreslení výkresů mostů, objektů mostům podobných a opěrných zdí definovaných v ČSN 73 6201. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4408-83 (po straně označe
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4157-1 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části 
Katalogové číslo:  58002
ČSN EN ISO 4157-1 - Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části
ČSN EN ISO 4157-1ČSN EN ISO 4157-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4157-1:1998. Evropská norma EN ISO 4157-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7519 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců 
Katalogové číslo:  51897
ČSN EN ISO 7519 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla zobrazování ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců
ČSN EN ISO 7519ČSN EN ISO 7519 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7519:1996. Evropská norma EN ISO 7519:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7437 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců 
Katalogové číslo:  51896
ČSN EN ISO 7437 - Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
ČSN EN ISO 7437ČSN EN ISO 7437 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7437:1996. Evropská norma EN ISO 7437:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3406 - Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech 
Katalogové číslo:  98479
ČSN 01 3406 - Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3406ČSN P 01 3406 Tato předběžná česká technická norma stanovuje grafické a barevné označování stavebních hmot (materiálů) v řezech na výkresech ve stavebnictví. Grafické a barevné označov
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 3406 OPRAVA 1 - Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech 
Katalogové číslo:  500078
ČSN 01 3406 OPRAVA 1 - Výkresy ve stavebnictví - Označování stavebních hmot v řezech
ČSN 01 3406 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 01 3473 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací 
Katalogové číslo:  24143
ČSN 01 3473 - Výkresy inženýrských staveb. Výkresy hydromeliorací
ČSN 01 3473ČSN 01 3473 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6072-87. Platí pro kreslení výkresů hydromelioračních staveb, a to pro: odvodňování, závlahy ochranu proti erozi. Podrobná technická
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
Katalogové číslo:  21670
ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
ČSN 01 3495ČSN 01 3495 Tato norma platí pro kreslení výkresů požární bezpečnosti staveb ve smyslu ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a navazujících norem. Ustanovení normy platí pro všechny druhy výkresů
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat