Sponzorovaný odkaz

0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 8013 - Požární tabulky 
Katalogové číslo:  00184
ČSN 01 8013 - Požární tabulky
ČSN 01 8013ČSN 01 8013 Norma platí pro úpravu tabulek používaných zejména v oblasti požární ochrany. Požární tab. mají charakter informací o zařízení k zajištění bezpečného stavu. jejich účelem
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17724 OPRAVA 1 - Grafické značky - Slovník 
Katalogové číslo:  92413
ČSN ISO 17724 OPRAVA 1 - Grafické značky - Slovník
ČSN ISO 17724 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 3864-3 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách 
Katalogové číslo:  91752
ČSN ISO 3864-3 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách
ČSN ISO 3864-3ČSN ISO 3864-3 Tato část ISO 3864 uvádí zásady, kritéria a pokyny pro navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách, definovaných v ISO 3864-1, a prvků bezpečnost
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 20712-2 - Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení 
Katalogové číslo:  81751
ČSN ISO 20712-2 - Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení
ČSN ISO 20712-2ČSN ISO 20712-2 Tato část normy ČSN ISO 20712 stanovuje požadavky na tvar a barvu plážových bezpečnostních vlajek, které se mají používat pro podávání informací o větru, stavu vody a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7010 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky 
Katalogové číslo:  511184
ČSN EN ISO 7010 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
ČSN EN ISO 7010ČSN EN ISO 7010 Tato mezinárodní norma stanoví bezpečnostní značky za účelem prevence nehod, požární ochrany, informace o zdravotním riziku a nouzové evakuaci. Tvar a barva jednotl
Cena:  2 530,- Kč
ČSN 01 8014 - Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny 
Katalogové číslo:  00185
ČSN 01 8014 - Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
ČSN 01 8014ČSN 01 8014 Norma stanoví provedení bezpečnostních tabulek k vyznačení vyhrazených prostorů, do kterých se umísťují kovové tlakové nádoby (láhve) a sudy (podle ČSN 07 8305), obsahujíc
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 22727 - Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky 
Katalogové číslo:  81904
ČSN ISO 22727 - Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky
ČSN ISO 22727ČSN ISO 22727 Norma ČSN ISO 22727 stanovuje požadavky na tvorbu a navrhování veřejných informačních značek. Stanovuje požadavky na návrh veřejných informačních značek pro předložení k
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 8003 ZMĚNA Z1 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 
Katalogové číslo:  512177
ČSN 01 8003 ZMĚNA Z1 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
ČSN 01 8003 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9186-2 - Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání 
Katalogové číslo:  83629
ČSN ISO 9186-2 - Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání
ČSN ISO 9186-2ČSN ISO 9186-2 Tato část mezinárodní normy ČSN ISO 9186 stanovuje metodu zkoušení kvality vnímání grafických značek. To umožňuje vývoj grafických značek srozumitelných v nejrůznějších
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 8027 ed. 2 - Značení a zabezpečení v zimním středisku 
Katalogové číslo:  83962
ČSN 01 8027 ed. 2 - Značení a zabezpečení v zimním středisku
ČSN 01 8027 ed. 2ČSN 01 8027 Norma ČSN 01 8027 stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. Souhrn pravidel a doporučené řešení jednotlivých oblastí jsou definované v návaz
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 8025 - Turistické značení 
Katalogové číslo:  94317
ČSN 01 8025 - Turistické značení
ČSN 01 8025ČSN 01 8025 Tato norma slouží jako informace a pomůcka pro značení pěších turistických tras, lyžařských tras, terénních cyklotras, jezdeckých a vozíčkářských tras. Norma stanoví tvary, r
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 3864-4 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek 
Katalogové číslo:  91820
ČSN ISO 3864-4 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek
ČSN ISO 3864-4ČSN ISO 3864-4 Tato část ISO 3864 stanovuje kolorimetrické a fotometrické požadavky a zkušební metody pro barvy bezpečnostních značek, používaných na pracovištích a ve veřejných prost
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17724 - Grafické značky - Slovník 
Katalogové číslo:  71331
ČSN ISO 17724 - Grafické značky - Slovník
ČSN ISO 17724ČSN ISO 17724 Tato mezinárodní norma definuje termíny týkající se grafických značek, zejména značek pro veřejné informace a značek používaných na zařízeních a bezpečnostních značkách
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 8013 ZMĚNA 2 - Požární tabulky 
Katalogové číslo:  18316
ČSN 01 8013 ZMĚNA 2 - Požární tabulky
ČSN 01 8013 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
Katalogové číslo:  91753
ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
ČSN ISO 3864-1ČSN ISO 3864-1 Tato část ISO 3864 stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejnýc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 28564-1 - Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata 
Katalogové číslo:  89779
ČSN ISO 28564-1 - Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata
ČSN ISO 28564-1ČSN ISO 28564-1 Tato část ISO 28564 specifikuje požadavky a zásady při navrhování a používání orientačních plánů, map a schémat, používaných na veřejných prostranstvích a na pracov
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17398 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení 
Katalogové číslo:  74549
ČSN ISO 17398 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení
ČSN ISO 17398ČSN ISO 17398 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikační systém provedení bezpečnostního značení podle očekávaného prostředí použití, základních materiálů, fotometric
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 23601 - Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány 
Katalogové číslo:  512429
ČSN ISO 23601 - Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány
ČSN ISO 23601ČSN ISO 23601 Tento dokument stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné sl
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7001 - Grafické značky - Veřejné informační značky 
Katalogové číslo:  82500
ČSN ISO 7001 - Grafické značky - Veřejné informační značky
ČSN ISO 7001ČSN ISO 7001 Norma ČSN ISO 7001 stanovuje grafické značky pro informaci veřejnosti a je všeobecně použitelná pro veřejné informační značky ve všech místech a oblastech přístupných veřej
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 361 - Základní značka pro ionizující záření 
Katalogové číslo:  99428
ČSN EN ISO 361 - Základní značka pro ionizující záření
ČSN EN ISO 361ČSN EN ISO 361 This International Standard specifies the symbol to be used to signify the actual or potential presence of ionizing radiation and to identify objects, devices, material
Cena:  171,- Kč
TNI POKYN ISO/IEC 74 - Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů 
Katalogové číslo:  95352
TNI POKYN ISO/IEC 74 - Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů
TNI POKYN ISO/IEC 74TNI POKYN ISO/IEC 74 Tento pokyn uvádí pracovní postupy pro vývoj grafických značek - pro informování veřejnosti - pro použití v bezpečnostních značkách a bezpečnostních ští
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7001 ZMĚNA Amd.1 - Grafické značky - Veřejné informační značky 
Katalogové číslo:  96581
ČSN ISO 7001 ZMĚNA Amd.1 - Grafické značky - Veřejné informační značky
ČSN ISO 7001 ZMĚNA Amd.1
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9186-1 - Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti 
Katalogové číslo:  96455
ČSN ISO 9186-1 - Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti
ČSN ISO 9186-1ČSN ISO 9186-1 Tato část ISO 9186 specifikuje metody zkoušení srozumitelnosti grafických značek. Uvádí rozsah, v jakém určitá značka sděluje svůj zamýšlený význam. Účelem této části I
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 28564-2 - Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek 
Katalogové číslo:  502743
ČSN ISO 28564-2 - Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek
ČSN ISO 28564-2ČSN ISO 28564-2 Tato část ISO 28564 specifikuje požadavky a zásady pro různé fáze přípravy, návrhu, konstrukce, vyšetření, aktualizaci a testování, zahrnující poziční a směrové značk
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 
Katalogové číslo:  503050
ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
ČSN 01 8003ČSN 01 8003 Tato norma stanovuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v laboratořích chemických, biochemických, fyzikálně-chemických, fyzikálních, potravinářských a ve zk
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat