Sponzorovaný odkaz

0131 Technické výkresy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 3180 - Technické výkresy. Kreslení diagramů 
Katalogové číslo:  24098
ČSN 01 3180 - Technické výkresy. Kreslení diagramů
ČSN 01 3180ČSN 01 3180 Touto normou se zavádí ST SEV 2824-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví základní pravidla pro kreslen
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10135 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP) 
Katalogové číslo:  82133
ČSN ISO 10135 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)
ČSN ISO 10135ČSN ISO 10135 Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kova
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání 
Katalogové číslo:  65878
ČSN EN ISO 5456-4 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání
ČSN EN ISO 5456-4ČSN EN ISO 5456-4 Norma obsahuje způsoby zobrazení předmětů na technických výkresech metodou středového promítání (perspektivní zobrazení) jedno-, dvoj- a trojúběžníkového s řado
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3098-4 - Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy 
Katalogové číslo:  61094
ČSN EN ISO 3098-4 - Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy
ČSN EN ISO 3098-4ČSN EN ISO 3098-4 Tato část ČSN EN ISO 3098 obsahuje diakritická znaménka a zvláštní znaky pro písmo psané latinskou abecedou pro použití na technických výkresech a v jiné techn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 129-1 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  507193
ČSN EN ISO 129-1 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 129-1ČSN ISO 129-1 Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborec
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 7573 - Technická dokumentace produktu - Seznamy částí 
Katalogové číslo:  506433
ČSN ISO 7573 - Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
ČSN ISO 7573ČSN ISO 7573 Technická norma ČSN ISO 7573 stanovuje minimální požadavky na zhotovování seznamů částí, aby poskytly nezbytné informace, např. pro výrobu, nákup nebo údržbu částí. Tato me
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 128-15 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí 
Katalogové číslo:  506270
ČSN ISO 128-15 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí
ČSN ISO 128-15ČSN ISO 128-15 Technická norma ČSN ISO 128-15 stanovuje pravidla zobrazování trupů na výkresech pro stavbu lodí. Dále stanovuje pravidla zobrazování pohledů, řezů, průřezů, zvláštní z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 2553 - Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje 
Katalogové číslo:  510097
ČSN EN ISO 2553 - Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje
ČSN EN ISO 2553ČSN EN ISO 2553 Norma stanovuje zobrazení a označování svarových spojů na technických výkresech, používání odkazových čar, základních a doplňkových značek svarů. Norma upřesňuje zobr
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 15786 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr 
Katalogové číslo:  512139
ČSN ISO 15786 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr
ČSN ISO 15786ČSN ISO 15786 Norma ČSN ISO 15786 stanoví pravidla pro zjednodušené zobrazení, kótování a tolerování děr, válcových a kuželových zahloubení, vnitřních závitů a zkosení na výkresech. Pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10579 - Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části 
Katalogové číslo:  97038
ČSN EN ISO 10579 - Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části
ČSN EN ISO 10579ČSN EN ISO 10579 Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro kótování a tolerování poddajných částí, kde je znehybnění prvkem požadovaným během ověření rozměrů a tolerancí specifikova
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5457 ZMĚNA A1 - Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů 
Katalogové číslo:  87122
ČSN EN ISO 5457 ZMĚNA A1 - Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
ČSN EN ISO 5457 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5456-1 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled 
Katalogové číslo:  59379
ČSN EN ISO 5456-1 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled
ČSN EN ISO 5456-1ČSN EN ISO 5456-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5456-1:1999. Evropská norma EN ISO 5456-1:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3098-6 - Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice 
Katalogové číslo:  61091
ČSN EN ISO 3098-6 - Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice
ČSN EN ISO 3098-6ČSN EN ISO 3098-6 Tato část ČSN EN ISO 3098 obsahuje typy písma psaného cyrilicí pro použití na technických výkresech a v jiné technické dokumentaci.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3040 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele 
Katalogové číslo:  500592
ČSN EN ISO 3040 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele
ČSN EN ISO 3040ČSN EN ISO 3040 This International Standard specifies graphical indication applicable to a cone (right-angle circular cones) to define its dimensioning or to specify its tolerancin
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 13567-2 - Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci 
Katalogové číslo:  504291
ČSN EN ISO 13567-2 - Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 13567-2ČSN EN ISO 13567-2 ISO 13567 consists of two parts which deal with CAD layer organization and naming. ISO 13567-1 has a general application whereas this document is applicable to
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16016 - Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů 
Katalogové číslo:  506431
ČSN ISO 16016 - Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
ČSN ISO 16016ČSN ISO 16016 Technická norma ČSN ISO 16016 stanovuje ochranné nápisy, které slouží k předcházení zneužití dokumentů a produktů, jejichž užívání je vyhrazeno. Prostřednictvím jednotnéh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3098-1 - Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení 
Katalogové číslo:  506275
ČSN EN ISO 3098-1 - Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
ČSN EN ISO 3098-1ČSN EN ISO 3098-1 Tato část normy ISO 3098 stanovuje v souladu s dalšími částmi této mezinárodní normy obecné požadavky na písmo užívané v technické dokumentaci produktu (zejména
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 129-5 - Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí 
Katalogové číslo:  507194
ČSN ISO 129-5 - Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí
ČSN ISO 129-5ČSN ISO 129-5 Norma ČSN ISO 129-5 stanovuje kótování kovových konstrukcí složených hlavně z plechů, tyčí a profilů, které se uvádí na výkresech pro obecné použití. Pro znázornění profi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1660 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu 
Katalogové číslo:  509464
ČSN EN ISO 1660 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
ČSN EN ISO 1660ČSN EN ISO 1660 Tento dokument patří do souboru norem geometrické specifikace produktu (GPS) a je ho možné považovat za obecnou normu GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje článek řetězu A
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 128-1 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky 
Katalogové číslo:  512332
ČSN EN ISO 128-1 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky
ČSN EN ISO 128-1ČSN EN ISO 128-1 Norma ČSN EN ISO 128-1 poskytuje obecná pravidla pro zhotovení technických výkresů (2D a 3D) a také uvádí strukturu ostatních částí souboru ISO 128. Tento dokument
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3102 - Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů 
Katalogové číslo:  24090
ČSN 01 3102 - Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů
ČSN 01 3102ČSN 01 3102 Touto normou se zavádí ST SEV 4768-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví druhy konstrukčních dokumentů
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10209 - Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci 
Katalogové číslo:  94741
ČSN EN ISO 10209 - Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 10209ČSN EN ISO 10209 Tato mezinárodní norma stanovuje a definuje pojmy používané v technické dokumentaci týkající se technických výkresů, definice výrobků a příslušná dokumentace ve vše
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 5455 - Technické výkresy. Měřítka 
Katalogové číslo:  15500
ČSN ISO 5455 - Technické výkresy. Měřítka
ČSN ISO 5455ČSN ISO 5455 Norma obsahuje ISO 5455:1979. Stanoví doporučená měřítka a jejich zapisování pro použití na všech druzích technických výkresů. ČSN ISO 5455 (01 3112) byla vydána v březn
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 15785 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů 
Katalogové číslo:  66525
ČSN EN ISO 15785 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů
ČSN EN ISO 15785ČSN EN ISO 15785 Norma stanoví způsoby zjednodušeného zobrazování lepených, sdrápkových a lisovaných spojů na strojnických výkresech spolu s jejich předepisováním. V normě jsou uv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5457 - Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů 
Katalogové číslo:  57882
ČSN EN ISO 5457 - Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů
ČSN EN ISO 5457ČSN EN ISO 5457 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5457:1999. Evropská norma EN ISO 5457:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6428 - Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování 
Katalogové číslo:  59502
ČSN EN ISO 6428 - Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování
ČSN EN ISO 6428ČSN EN ISO 6428 Norma stanoví požadavky na technické výkresy, jejich provedení a archivování z hlediska jejich mikrografického zpracování, zejména z hlediska snímkování do mikrogr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 5456-2 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání 
Katalogové číslo:  59380
ČSN EN ISO 5456-2 - Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání
ČSN EN ISO 5456-2ČSN EN ISO 5456-2 Norma obsahuje přehled metod pravoúhlého promítání doporučených pro tvorbu technických výkresů ve všech oborech. V normě jsou definovány metody pravoúhlého pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5261 - Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů 
Katalogové číslo:  59567
ČSN EN ISO 5261 - Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů
ČSN EN ISO 5261ČSN EN ISO 5261 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5261:1999. Evropská norma EN ISO 5261:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11442 ZMĚNA Z1 - Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty 
Katalogové číslo:  506721
ČSN EN ISO 11442 ZMĚNA Z1 - Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty
ČSN EN ISO 11442 ZMĚNA Z1
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat