Sponzorovaný odkaz

0115 Management hospodaření s energií

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16247-5 - Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů 
Katalogové číslo:  98530
ČSN EN 16247-5 - Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
ČSN EN 16247-5ČSN EN 16247-5 Evropská norma ČSN EN 16247-5 určuje pravomoci, které energetický auditor potřebuje, aby účinně realizoval požadavky normy EN 16247-1, které mohou být doplněny konkrétn
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 50003 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií 
Katalogové číslo:  98947
ČSN ISO 50003 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 50003ČSN ISO 50003 Tato mezinárodní norma je určena k použití ve spojení s ISO/IEC 17021:2011. V době zveřejnění této mezinárodní normy je ISO/IEC 17021:2011 revidována a bude zrušena a nah
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 17743 - Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie 
Katalogové číslo:  501294
ČSN ISO 17743 - Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
ČSN ISO 17743ČSN ISO 17743 Tato mezinárodní norma stanovuje metodický rámec, který se používá pro výpočet a vykazování úspor energie ze stávajících (realizovaných) a potenciálních opatření a z proc
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16247-2 - Energetické audity - Část 2: Budovy 
Katalogové číslo:  96284
ČSN EN 16247-2 - Energetické audity - Část 2: Budovy
ČSN EN 16247-2ČSN EN 16247-2 Tato evropská norma je použitelná pro specifické požadavky energetického auditu budov. Specifikuje požadavky, metodiku a výstupy energetického auditu budovy nebo skupin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16247-3 - Energetické audity - Část 3: Procesy 
Katalogové číslo:  96254
ČSN EN 16247-3 - Energetické audity - Část 3: Procesy
ČSN EN 16247-3ČSN EN 16247-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky, metodiku a výstupy energetického auditu v rámci procesu, který je následující: organizace a provádění energetického auditu; a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16247-4 - Energetické audity - Část 4: Doprava 
Katalogové číslo:  96492
ČSN EN 16247-4 - Energetické audity - Část 4: Doprava
ČSN EN 16247-4ČSN EN 16247-4 Tato evropská norma se používá ve spojení s normou EN 16247-1, Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky, kterou doplňuje. Uvádí dodatečné požadavky k normě EN 1624
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15900 - Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky 
Katalogové číslo:  87251
ČSN EN 15900 - Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky
ČSN EN 15900ČSN EN 15900 Tato evropská norma stanovuje definice a minimální požadavky na energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti. Energetické služby pro zlepšování energetické úči
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití 
Katalogové číslo:  500003
ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
ČSN ISO 50002ČSN ISO 50002 Tato mezinárodní norma specifikuje procesní požadavky pro provádění energetického auditu na energetickou náročnost. Je použitelná pro všechny typy zařízení a organizací a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16247-1 - Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  92145
ČSN EN 16247-1 - Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 16247-1ČSN EN 16247-1 Tato evropská norma definuje atributy dobré kvality provádění energetických auditů. Definuje požadavky na energetické audity a odpovídající povinnosti v rámci procesu e
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16231 - Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu 
Katalogové číslo:  91907
ČSN EN 16231 - Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu
ČSN EN 16231
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 50015 - Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod 
Katalogové číslo:  99293
ČSN ISO 50015 - Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod
ČSN ISO 50015ČSN ISO 50015 Tato mezinárodní norma stanoví obecné zásady a pokyny pro proces měření a ověřování (M&V) energetické náročnosti organizací nebo jejich součástí. Tato mezinárodní norma m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16325+A1 - Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny 
Katalogové číslo:  99429
ČSN EN 16325+A1 - Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny
ČSN EN 16325+A1ČSN EN 16325+A1 This European Standard specifies requirements for Guarantees of Origin of Electricity from all energy sources. This standard will establish the relevant terminology a
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 17741 - Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů 
Katalogové číslo:  501193
ČSN ISO 17741 - Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
ČSN ISO 17741ČSN ISO 17741 Tato mezinárodní norma stanovuje obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor při renovačních projektech nebo u nových projektů.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie 
Katalogové číslo:  500918
ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
ČSN EN ISO/IEC 13273-2ČSN EN ISO/IEC 13273-2 Tato část ISO/IEC 13273 obsahuje průřezové pojmy a jejich definice v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tato horizontální norma je určena především
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 50004 - Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 
Katalogové číslo:  511447
ČSN ISO 50004 - Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
ČSN ISO 50004ČSN ISO 50004 Tento dokument poskytuje praktický návod a příklady pro vytvoření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu se systemat
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 50006 - Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod 
Katalogové číslo:  99295
ČSN ISO 50006 - Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
ČSN ISO 50006ČSN ISO 50006 Tato mezinárodní norma poskytuje návod organizacím pro stanovení, používání a udržování ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a výchozího stavu spotřeby energie (EnB) j
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 13273-1 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost 
Katalogové číslo:  500919
ČSN EN ISO/IEC 13273-1 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
ČSN EN ISO/IEC 13273-1ČSN EN ISO/IEC 13273-1 Tato část ISO/IEC 13273 obsahuje průřezové pojmy a jejich definice v oblasti energetické účinnosti. Tato horizontální norma je určena především pro použ
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití 
Katalogové číslo:  507051
ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
ČSN EN ISO 50001ČSN EN ISO 50001 Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožni
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17267 - Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat 
Katalogové číslo:  509057
ČSN EN 17267 - Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
ČSN EN 17267ČSN EN 17267 This document specifies the requirements and principles for the design and implementation of an energy measurement and monitoring plan for an organization in order to impro
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat