Sponzorovaný odkaz

0182 Dopravní telematika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12855 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného 
Katalogové číslo:  99771
ČSN EN ISO 12855 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Výměna informací mezi poskytovateli a výběrčími mýtného
ČSN EN ISO 12855ČSN EN ISO 12855 This International Standard specifies - the interfaces between electronic fee collection (EFC) systems for vehicle related transport services, e.g. road user ch
Cena:  1 155,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI) 
Katalogové číslo:  95501
ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI)
ČSN P CEN ISO/TS 18234-7ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 Tato technická specifikace stanoví způsob a formu doručení zpráv s informacemi o parkování, která jsou účast-níkům provozu předávána v textové anebo
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 17185-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob 
Katalogové číslo:  96129
ČSN ISO 17185-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob
ČSN ISO 17185-1ČSN ISO 17185-1 Tato norma definuje rámec pro efektivní způsob poskytování informací v oblasti veřejné dopravy, včetně informací pro mezinárodní cestující. V oblasti poskytování info
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO/TR 17452 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS 
Katalogové číslo:  82671
ČSN ISO/TR 17452 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS
ČSN ISO/TR 17452ČSN ISO/TR 17452 Tato technická zpráva obsahuje pokyny pro používání unifikovaného modelovacího jazyka (UML) k definování a dokumentování rozhraní mezi inteligentními dopravními sys
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 26999 - Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS 
Katalogové číslo:  93410
TNI ISO/TR 26999 - Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů - Používání procesně orientované metodiky v mezinárodních normách a normativních dokumentech pro ITS
TNI ISO/TR 26999TNI ISO/TR 26999 Cílem této technické normalizační informace je poskytnout návod na používání procesně orientované metody (POM) nazývané také modelování toku dat při zpracovávání me
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC) 
Katalogové číslo:  94074
ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC)
ČSN P CEN ISO/TS 18234-11ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 Tato technická specifikace stanoví způsob znázornění konkrétního označení polohy, které používají všechny aplikace TPEG1, které vyžadují, aby byly
Cena:  605,- Kč
TNI CEN ISO/TR 24014-3 - Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi 
Katalogové číslo:  94078
TNI CEN ISO/TR 24014-3 - Veřejná doprava osob - Interoperabilní systém managementu sběru jízdného - Část 3: Doplňkové koncepty k části 1 ohledně interoperability v prostředí s více aplikacemi
TNI CEN ISO/TR 24014-3TNI CEN ISO/TR 24014-3 Tato technická normalizační informace popisuje, jak implementovat interoperabilní aplikace managementu sběru (IFM) v multiaplikačním prostředí, dodatečn
Cena:  545,- Kč
TNI ISO/TR 25104 - Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS 
Katalogové číslo:  84563
TNI ISO/TR 25104 - Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS
TNI ISO/TR 25104TNI ISO/TR 25104 Tato technická zpráva pojednává požadavky na vývoj obecného vzdělávání a výcvik pro výuku architektury ITS a získání dovedností k interpretaci a vývoji architektur
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15784-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX) 
Katalogové číslo:  88646
ČSN ISO 15784-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX)
ČSN ISO 15784-3ČSN ISO 15784-3 Cílem této normy je definovat aplikační profil s odkazem na ISO 14827 a jiné základní normy. Aplikační profil stanovený touto normou se používá pro výměnu dat a
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 25102 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS 
Katalogové číslo:  89171
TNI ISO/TR 25102 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS
TNI ISO/TR 25102TNI ISO/TR 25102 Technická normalizační informace diskutuje formu zápisu "Případů užití" pro záznam požadavků a souvisejících aspektů na systémový software pro inteligentní doprav
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14825 - Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0 
Katalogové číslo:  89541
ČSN EN ISO 14825 - Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0
ČSN EN ISO 14825ČSN EN ISO 14825 Tato norma stanoví koncepční a logický datový model a formáty fyzického kódování pro geografické databáze aplikací a služeb inteligentních dopravních systémů (ITS
Cena:  5 280,- Kč
TNI ISO/TR 25100 - Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů 
Katalogové číslo:  92807
TNI ISO/TR 25100 - Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů
TNI ISO/TR 25100TNI ISO/TR 25100 Tato technická zpráva poskytuje návod k harmonizaci datových konceptů, které jsou spravovány datovými registry a datovými slovníky, popsanými například v ISO 14817:
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 21219-7 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC) 
Katalogové číslo:  504140
ČSN P ISO/TS 21219-7 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC)
ČSN P ISO/TS 21219-7ČSN P ISO/TS 21219-7 Tato technická specifikace stanoví metodu pro signalizaci použité metody odkazování na polohu ve všech aplikacích TPEG2, které požadují přenos podrobných in
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 21219-24 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE) 
Katalogové číslo:  504145
ČSN P ISO/TS 21219-24 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE)
ČSN P ISO/TS 21219-24ČSN P ISO/TS 21219-24 Tato technická specifikace definuje šifrovací mechanismy LTE pro datové rámce služby TPEG. Navrhuje šifrování symetrickým sdíleným klíčem, který je podle
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 14817-3 - Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS 
Katalogové číslo:  504423
ČSN ISO 14817-3 - Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS
ČSN ISO 14817-3ČSN ISO 14817-3 Tato norma poskytuje rámec pro dokumentaci a záznam dat sdílených přes systémová rozhraní v ITS doméně. Byla vytvořena za účelem dosažení co nejvyšší interoperability
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15784-2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP 
Katalogové číslo:  505216
ČSN ISO 15784-2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP
ČSN ISO 15784-2ČSN ISO 15784-2 Tato norma popisuje mechanismy, na základě kterých je umožněna komunikace mezi centrem a datovými zařízeními na straně infrastruktury a mezi samotnými zařízeními. Vše
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16157-3 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace 
Katalogové číslo:  507471
ČSN EN 16157-3 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace
ČSN EN 16157-3ČSN EN 16157-3 Tento dokument stanoví a definuje prvky komponent podporujících výměnu a sdílené používání dat a informací v oblasti dopravního provozu a cestování. Prvky komponen
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12896-8 - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky 
Katalogové číslo:  508833
ČSN EN 12896-8 - Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky
ČSN EN 12896-8ČSN EN 12896-8 The main objective of the present standard is to present the Reference Data Model for Public Transport, based on: - the Reference Data Model, EN 12896, known as Tran
Cena:  655,- Kč
TNI ISO/TR 24097-3 - Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby 
Katalogové číslo:  509457
TNI ISO/TR 24097-3 - Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby
TNI ISO/TR 24097-3TNI ISO/TR 24097-3 Tento dokument pomáhá zajistit interoperabilitu různých webových služeb ITS, která umožňuje koordinovat heterogenní systémy pro zajištění kvalitních služeb ITS.
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 21219-2 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR) 
Katalogové číslo:  509410
ČSN ISO 21219-2 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR)
ČSN ISO 21219-2ČSN ISO 21219-2 Tato norma stanoví pravidla pro vytváření UML modelů pro popis TPEG aplikací (určité oblasti dopravních informací, např. dojezdové doby). Určuje, které části popisu U
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 14813-5 - Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS 
Katalogové číslo:  510655
ČSN ISO 14813-5 - Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS
ČSN ISO 14813-5ČSN ISO 14813-5 Tato norma definuje pravidla pro dokumentování referenční architektury ITS v normách, které definují rozhraní mezi systémovými prvky referenční architektury ITS. To z
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 14827-3 - Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS) 
Katalogové číslo:  508146
ČSN ISO 14827-3 - Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS)
ČSN ISO 14827-3ČSN ISO 14827-3 Tento dokument stanoví pravidla pro komunikaci mezi dopravními informačními a řídicími systémy s použitím formátu XML. Specifikuje protokol pro přenos dopravních info
Cena:  446,- Kč
ČSN P ISO/TS 21219-21 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR) 
Katalogové číslo:  505903
ČSN P ISO/TS 21219-21 - Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR)
ČSN P ISO/TS 21219-21ČSN P ISO/TS 21219-21 Tato technická specifikace definuje metodu používání geografického odkazování na polohu (GLR) použitou v kontejnerech pro odkazování na polohu v různých a
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16614-4 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících 
Katalogové číslo:  510566
ČSN P CEN/TS 16614-4 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících
ČSN P CEN/TS 16614-4ČSN P CEN/TS 16614-4 This document is a profile of CEN/TS 16614 series. It focuses on information relevant to feed passenger information services and excludes operational and fa
Cena:  1 320,- Kč
ČSN P CEN/TS 13149-11 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla 
Katalogové číslo:  510681
ČSN P CEN/TS 13149-11 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla
ČSN P CEN/TS 13149-11ČSN P CEN/TS 13149-11 The CEN 13149 series of products concerns on-board data communication systems on public transport vehicles. This series provides for data services that en
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14819-2 - Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C 
Katalogové číslo:  513078
ČSN EN ISO 14819-2 - Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C
ČSN EN ISO 14819-2 ČSN EN ISO 14819-2 ISO 14819-1 popisuje koncepci protokolu ALERT-C a strukturu zprávy používané k dosažení silné komprese zpráv určených pro přenos systémem RDS-TMC. Tento dokum
Cena:  1 705,- Kč
ČSN ISO 17572-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil) 
Katalogové číslo:  501897
ČSN ISO 17572-3 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil)
ČSN ISO 17572-3ČSN ISO 17572-3 Tato třetí část normy ISO 17572 je věnována popisu dynamických forem označení pozic a předkódovaných označení pozic. Tyto metody jsou užívány ve vozidlové navigaci a
Cena:  1 155,- Kč
ČSN P CEN/TS 15531-5 - Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací 
Katalogové číslo:  500610
ČSN P CEN/TS 15531-5 - Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací
ČSN P CEN/TS 15531-5ČSN P CEN/TS 15531-5 Public transport services rely increasingly on information systems to ensure reliable, efficient operation and widely accessible, accurate passenger infor
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat