Sponzorovaný odkaz

0183 Dopravní telematika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 15638-11 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče 
Katalogové číslo:  97475
ČSN ISO 15638-11 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče
ČSN ISO 15638-11ČSN ISO 15638-11 Tato norma se zabývá pracovními záznamy řidiče a stanoví formu a obsah dat pro systémy, které je zpracovávají, přístupové metody k těmto datům a poskytuje specifika
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení 
Katalogové číslo:  95681
ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení
ČSN P CEN ISO/TS 17444-2ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 Tato norma definuje rámec pro zkoušení k měření metrik, jak je definováno v ISO/TS 17444-1, který má být použit při hodnocení a/nebo průběžném sle
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 24534-4 - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování 
Katalogové číslo:  87525
ČSN EN ISO 24534-4 - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování
ČSN EN ISO 24534-4ČSN EN ISO 24534-4 Tato mezinárodní norma zavádí jednoznačný identifikátor vozidla a další data o vozidle v rámci systému elektronické registrace ERI založené na jednoznačném id
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15213-4 - Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu 
Katalogové číslo:  94246
ČSN EN 15213-4 - Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu
ČSN EN 15213-4ČSN EN 15213-4 Tato norma stanoví charakteristiky požadované pro provoz pokrádežového systému pro navracení vozidel (ATSVR) s konceptem komunikace na dlouhou vzdálenost. Systém ATSV
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15638-2 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM 
Katalogové číslo:  94589
ČSN ISO 15638-2 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM
ČSN ISO 15638-2ČSN ISO 15638-2 Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Definuje společnou platformu pro koop
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 15623 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  95322
ČSN ISO 15623 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody
ČSN ISO 15623ČSN ISO 15623 Tato norma stanoví funkční požadavky a zkušební metody na systémy schopné varovat řidiče ohledně krátké vzdálenosti mezi vozidly a snižující se rychlosti, což může mít za
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17263 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy 
Katalogové číslo:  92142
ČSN EN ISO 17263 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy
ČSN EN ISO 17263ČSN EN ISO 17263 Tato norma stanoví systémové parametry pro automatickou identifikaci vozidel (AVI), zařízení (AEI) a položek používaných v intermodální dopravě. Popisované parametr
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16092 - Elektronický výběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay) 
Katalogové číslo:  92585
TNI CEN/TR 16092 - Elektronický výběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)
TNI CEN/TR 16092TNI CEN/TR 16092 Tato technická zpráva se zaměřuje na analýzu požadavků na obecný systém pro placení předem za mýtné služby, včetně: - vztahů s dalšími existujícími normami v té
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19299 - Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec 
Katalogové číslo:  511266
ČSN EN ISO 19299 - Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec
ČSN EN ISO 19299ČSN EN ISO 19299 This document defines an information security framework for all organizational and technical entities of an EFC scheme and for the related interfaces, based on the
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 13143-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 
Katalogové číslo:  511864
ČSN EN ISO 13143-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
ČSN EN ISO 13143-1ČSN EN ISO 13143-1 This document specifies the test suite structure (TSS) and test purposes (TPs) for evaluating the conformity of on-board equipment (OBE) and roadside equipment
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15876-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek 
Katalogové číslo:  501615
ČSN EN 15876-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek
ČSN EN 15876-1ČSN EN 15876-1 The objective of this document is to provide a basis for conformance tests for DSRC equipment (on-board and roadside units) to support interoperability between differen
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 24535 - Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI) 
Katalogové číslo:  81776
ČSN ISO 24535 - Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI)
ČSN ISO 24535ČSN ISO 24535 Tato norma podporuje jednoduché systémy pro "základní elektronickou registrační identifikaci" ("základní ERI") pro použití v inteligentních silničně dopravních aplikací
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15638-1 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura 
Katalogové číslo:  95502
ČSN ISO 15638-1 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura
ČSN ISO 15638-1ČSN ISO 15638-1 Tato norma poskytuje následující kooperativní telematické aplikace pro regulovaná komerční nákladní vozidla: a) Rámec pro poskytování služeb kooperativních telem
Cena:  803,- Kč
ČSN P ISO/TS 17187 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací 
Katalogové číslo:  95680
ČSN P ISO/TS 17187 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací
ČSN P ISO/TS 17187ČSN P ISO/TS 17187 Tato technická specifikace poskytuje pravidla pro řízení, které mají být použity v elektronické podobě pro vedení elektronického obchodu v bezpečném a otevřeném
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15638-16 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla 
Katalogové číslo:  97471
ČSN ISO 15638-16 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla
ČSN ISO 15638-16ČSN ISO 15638-16 Tato norma popisuje způsob monitorování rychlosti vozidla. Na rozdíl od dosavadních systémů dohledu nad rychlostí vozidel ze strany infrastruktury poskytuje tento s
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 15638-17 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice 
Katalogové číslo:  97469
ČSN ISO 15638-17 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice
ČSN ISO 15638-17ČSN ISO 15638-17 Tato norma popisuje aplikační službu TARV pro monitorování stavu a pozice zásilky. Tyto informace jsou po-skytovány přímo z palubního systému IVS ve vozidle. Systém
Cena:  655,- Kč
TNI CEN/TR 16690 - Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle 
Katalogové číslo:  97675
TNI CEN/TR 16690 - Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle
TNI CEN/TR 16690TNI CEN/TR 16690 Tato technická normalizační informace (TNI) se zaměřuje především na poskytnutí přehledu, jak mohou být zkombinovány zavedené a rozšířené služby elektronického výbě
Cena:  1 155,- Kč
TNI CEN/TR 15762 - Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla 
Katalogové číslo:  88641
TNI CEN/TR 15762 - Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla
TNI CEN/TR 15762TNI CEN/TR 15762 Kovové pruhy čelních skel se vyrábí nanášením malých částic na vrstvu skla, nebo plastu, čelního skla. Výsledkem je čelní sklo s vysokými termálními kvalitami, kter
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 26683-1 - Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy 
Katalogové číslo:  93861
ČSN ISO 26683-1 - Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy
ČSN ISO 26683-1ČSN ISO 26683-1 Soubor norem ISO 26683 je primárně zaměřen na identifikaci nákladů, je však zároveň základní a referenční pro kooperativní systémy v nákladní dopravě. Soubor norem
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15213-2 - Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy 
Katalogové číslo:  94244
ČSN EN 15213-2 - Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy
ČSN EN 15213-2ČSN EN 15213-2 Tato norma definuje základní strukturu prvků zpráv, které spolu tvoří sady zpráv pro výměnu informací v rámci pokrádežového systému pro navracení vozidel. Jejím cílem j
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 15638-3 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb 
Katalogové číslo:  94588
ČSN ISO 15638-3 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb
ČSN ISO 15638-3ČSN ISO 15638-3 Tato norma navazuje na základní normu skupiny ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Tato třetí část normy definuj
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 15638-5 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle 
Katalogové číslo:  94985
ČSN ISO 15638-5 - Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle
ČSN ISO 15638-5ČSN ISO 15638-5 Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Norma definuje generická základní dat
Cena:  1 155,- Kč
TNI CEN/TR 16152 - Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE 
Katalogové číslo:  92553
TNI CEN/TR 16152 - Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE
TNI CEN/TR 16152TNI CEN/TR 16152 S rostoucím používáním OBE pro mýtné systémy roste potřeba efektivní distribuce. Teoreticky by OBE mohlo být do vozidla integrováno jeho výrobcem jako součást výr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17262 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy 
Katalogové číslo:  92576
ČSN EN ISO 17262 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy
ČSN EN ISO 17262ČSN EN ISO 17262 Tato norma stanoví číslování a datové struktury pro jednoznačnou identifikaci zařízení a nákladů pro intermo-dální dopravu zboží. Norma definuje data nezávisle na n
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky 
Katalogové číslo:  505210
ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky
ČSN P CEN ISO/TS 17444-1ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 Tento dokument stanoví metriky pro posouzení výkonnosti výběru poplatků systému elektronického výběru poplatků (EFC) s ohledem na úroveň chyb spoj
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17574 - Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti 
Katalogové číslo:  502862
ČSN P CEN ISO/TS 17574 - Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti
ČSN P CEN ISO/TS 17574ČSN P CEN ISO/TS 17574 This document provides guidelines for preparation and evaluation of security requirements specifications, referred to as Protection Profiles (PP) in I
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 16410-2 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek 
Katalogové číslo:  506862
ČSN EN ISO 16410-2 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek
ČSN EN ISO 16410-2ČSN EN ISO 16410-2 The ISO 16410 series provides a suite of tests in order to assess the Front End (FE) and Back End (BE) behaviour's compliancy towards the requirements listed in
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat