Sponzorovaný odkaz

0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 4602-3 - Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly 
Katalogové číslo:  24217
ČSN 01 4602-3 - Názvosloví ozubených převodů. Převody s kuželovými koly
ČSN 01 4602-3ČSN 01 4602-3 Tento 3. díl normy stanoví názvy, definice a označení základních geometrických a kinematických pojmů pro kuželová ozubená kola, soukolí a převody se stálým převodovým
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4603-1 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy 
Katalogové číslo:  00117
ČSN 01 4603-1 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Všeobecné pojmy
ČSN 01 4603-1ČSN 01 4603-1 Touto normou se zavádí ST SEV 643-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Je pouze upozorněno na to, že je připraven 2.
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4608 - Ozubená kola. Moduly 
Katalogové číslo:  00122
ČSN 01 4608 - Ozubená kola. Moduly
ČSN 01 4608ČSN 01 4608 Norma se vztahuje na čelní ozubená kola s evolventním ozubením a kuželová ozubená kola s přímými zuby. Norma stanoví pro čelní ozubená kola hodnoty normálných modulů a
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 4678 - Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce 
Katalogové číslo:  00128
ČSN 01 4678 - Ozubená kola. Měření zubů v konstantní tloušťce a výšce
ČSN 01 4678ČSN 01 4678 Norma stanoví způsob zjištění tloušťky zubu ozubených kol čelních se zuby přímými, šikmými nebo šípovými a kuželových kol se zuby přímými, s evolventním ozubením. Kont
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 4686-1 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy 
Katalogové číslo:  24221
ČSN 01 4686-1 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Základní pojmy a výpočtové vztahy
ČSN 01 4686-1ČSN 01 4686-1 Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové), jakož
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/TR 10064-4 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu 
Katalogové číslo:  93318
TNI ISO/TR 10064-4 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu
TNI ISO/TR 10064-4TNI ISO/TR 10064-4 Tato část ISO/TR 10064 poskytuje doporučení pro měření, vztahující se k měření drsnosti povrchu a pásma dotyku zubu ozubeného kola. Číselné hodnoty uvedené
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 1328-2 - Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení 
Katalogové číslo:  93248
ČSN ISO 1328-2 - Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 2: Definice a hodnoty dovolených úchylek relevantní k radiálním kinematickým úchylkám a informativně k obvodovému házení
ČSN ISO 1328-2ČSN ISO 1328-2 Touto částí IS0 1328 se zavádí systém přesnosti relevantní pro radiální s kinematickou úchylku čelních ozubených kol s evolventním ozubením. Specifikuje příslušné defin
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/TR 10064-5 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol 
Katalogové číslo:  93317
TNI ISO/TR 10064-5 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol
TNI ISO/TR 10064-5TNI ISO/TR 10064-5 Tato část ISO/TR 10064 podává informace o metodách a příkladech pro implementaci ISO18653. Je to předpoklad hodnocení a postup kalibrace evolventy, sklonu bok
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 1122-1 - Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii 
Katalogové číslo:  93250
ČSN ISO 1122-1 - Slovník termínů ozubení - Část 1: Definice vztahující se ke geometrii
ČSN ISO 1122-1ČSN ISO 1122-1 Tato část ISO 1122 tvoří část mezinárodního názvosloví ozubených soukolí zaměřená výhradně na geometrické definice. Poskytuje pro každý geometrický termín standardní
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 6336-2 - Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting) 
Katalogové číslo:  93243
ČSN ISO 6336-2 - Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting)
ČSN ISO 6336-2ČSN ISO 6336-2 Tato část ISO 6336 uvádí základní vzorce pro stanovení únosnosti povrchu čelních kol s vnějším nebo vnitřním evolventním ozubením. Obsahuje vzorce pro všechny vlivy na
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 14635-1 - Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání 
Katalogové číslo:  93284
ČSN ISO 14635-1 - Ozubená kola - Zkušební postupy FZG - Část 1: Zkušební metoda FZG A/8,3/90 relativní únosnosti olejů proti zadírání
ČSN ISO 14635-1ČSN ISO 14635-1 Tato část normy ISO 14635 specifikuje zkušební metodu, založenou na FZG2) čtvercovém zkušebním zařízení, stanovující relativní zatížitelnost vymezenou poškozením po
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 10064-2 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli 
Katalogové číslo:  93320
TNI ISO/TR 10064-2 - Praktické předpisy pro přejímku - Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli
TNI ISO/TR 10064-2TNI ISO/TR 10064-2 Tato část technické zprávy stanovuje pravidlo správné praxe vztahující se k přejímce na základě radiálních kinematických úchylek, obvodového házení, tloušťky zu
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9085 - Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace pro průmyslová ozubená kola 
Katalogové číslo:  93244
ČSN ISO 9085 - Výpočet únosnosti ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace pro průmyslová ozubená kola
ČSN ISO 9085ČSN ISO 9085 Vztahy popsané v této Mezinárodní normě jsou určeny pro vytvoření jednotně přijatelných metod pro výpočet odolnosti povrchu a ohybové pevnosti průmyslových ozubených kol s
Cena:  655,- Kč
TNI ISO/TR 18792 - Mazání průmyslových ozubených pohonů 
Katalogové číslo:  97039
TNI ISO/TR 18792 - Mazání průmyslových ozubených pohonů
TNI ISO/TR 18792TNI ISO/TR 18792 Tato technická zpráva je navržen tak, aby obsahovala v současné době dostupné technické informace o mazání průmyslových pohonů ozubenými koly do výše rychlosti na r
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 1328-1 - Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola 
Katalogové číslo:  97044
ČSN ISO 1328-1 - Čelní ozubená kola - Soustava přesnosti ISO - Část 1: Definice a mezní úchylky vztažené na stejnolehlé boky zubů ozubeného kola
ČSN ISO 1328-1ČSN ISO 1328-1 Tato část ISO 1328 ustavuje klasifikační systém mezních úchylek vzhledem k výrobě a posuzování shody boků zubu jednotlivých čelních kol s evolventním ozubením. Specifik
Cena:  605,- Kč
ČSN 01 4602-4 - Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody 
Katalogové číslo:  24218
ČSN 01 4602-4 - Názvoslovie ozubených prevodov. Závitovkové prevody
ČSN 01 4602-4ČSN 01 4602-4 Norma je překladem ST SEV 6498-88. Do normy je doplněno v čl.8.1.1. doplňující ustanovení označené jako "čs. doplněk". Stanovuje názvy, definice a značky geometrických
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4603-2 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí 
Katalogové číslo:  00118
ČSN 01 4603-2 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Čelní a hřebenová soukolí
ČSN 01 4603-2ČSN 01 4603-2 Tímto 2. dílem normy se zavádí ST SEV 644-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví názvy, definice a
Cena:  605,- Kč
ČSN 01 4609 - Ozubené převody s malým modulem. Základní profil 
Katalogové číslo:  24219
ČSN 01 4609 - Ozubené převody s malým modulem. Základní profil
ČSN 01 4609ČSN 01 4609 Norma platí pro čelní evolventní soukolí s přímými a šikmými zuby a kuželová soukolí s přímými zuby. Norma stanoví normálný základní profil ozubených kol s modulem 0,1
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 4679 - Průměry válečků pro kontrolu vnitřního evolventního ozubení s přímými zuby 
Katalogové číslo:  00129
ČSN 01 4679 - Průměry válečků pro kontrolu vnitřního evolventního ozubení s přímými zuby
ČSN 01 4679ČSN 01 4679 Norma stanoví doporučené průměry válečků, používaných při kontrole vnitřního evolventního ozubení s přímými zuby, se základním profilem podle ČSN 01 4607 a s modulem od 1
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4686-2 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení 
Katalogové číslo:  24222
ČSN 01 4686-2 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení
ČSN 01 4686-2ČSN 01 4686-2 Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové), jakož
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 4686-4 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol 
Katalogové číslo:  24224
ČSN 01 4686-4 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol
ČSN 01 4686-4ČSN 01 4686-4 Návrhový výpočet podle této normy platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé ne
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8579-1 - Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem 
Katalogové číslo:  67068
ČSN ISO 8579-1 - Přejímací předpis pro převodové jednotky - Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem
ČSN ISO 8579-1ČSN ISO 8579-1 Zvuk vyzařovaný převodovkou nebo motorem s převodovkou může být vyzařován skříní převodové jednotky, poháněcím systémem (např. motor, spojka, jiné převodovky) a přip
Cena:  545,- Kč
ČSN 01 4602 - Názvosloví ozubených soukolí 
Katalogové číslo:  00116
ČSN 01 4602 - Názvosloví ozubených soukolí
ČSN 01 4602ČSN 01 4602 Norma stanoví názvy a definice nebo vysvětlení všeobecných i zvláštních pojmů z oboru ozubených převodů. Česky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno několik set hesel
Cena:  803,- Kč
ČSN 01 4603-4 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí 
Katalogové číslo:  00119
ČSN 01 4603-4 - Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí
ČSN 01 4603-4ČSN 01 4603-4 Touto normou se zavádí ST SEV 1161-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP stanoví české a slovenské názvy,
Cena:  605,- Kč
ČSN 01 4610 - Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol 
Katalogové číslo:  00123
ČSN 01 4610 - Ozubená kola. Úhly sklonu zubů ozubených kol
ČSN 01 4610ČSN 01 4610 Norma platí pro ozubená kola čelní se zuby přímými a šikmými a pro kuželová kola se zuby přímými, šikmými i obloukovými, zejména užije-li se těchto soukolí pro stavebnicov
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 4682 - Ozubené převody čelní. Lícování 
Katalogové číslo:  00130
ČSN 01 4682 - Ozubené převody čelní. Lícování
ČSN 01 4682ČSN 01 4682 Touto normou se zavádí ST SEV 641-77 jako ČSN jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňuje řada údajů. Norma RVHP platí pro čelní evolventní ozubená kola a s
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4686-3 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Kontrolní výpočet čelních ozubených kol 
Katalogové číslo:  24223
ČSN 01 4686-3 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Kontrolní výpočet čelních ozubených kol
ČSN 01 4686-3ČSN 01 4686-3 Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Pro v
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4686-5 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Meze únavy a údaje o materiálech 
Katalogové číslo:  24225
ČSN 01 4686-5 - Pevnostní výpočet čelních a kuželových ozubených kol. Meze únavy a údaje o materiálech
ČSN 01 4686-5ČSN 01 4686-5 Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové), jakož
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 21771 - Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie 
Katalogové číslo:  97040
ČSN ISO 21771 - Ozubená kola - Čelní kola a soukolí s evolventním ozubením - Pojmy a geometrie
ČSN ISO 21771ČSN ISO 21771 Tato mezinárodní norma specifikuje geometrické pojmy a parametry pro čelní evolventní ozubená kola s přímými a šikmými boky zubů. Obsahuje také i modifikaci boků zubů.
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 9083 - Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace na lodní ozubená kola 
Katalogové číslo:  93247
ČSN ISO 9083 - Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Aplikace na lodní ozubená kola
ČSN ISO 9083ČSN ISO 9083 Cílem této mezinárodní normy je zavedení jednotně akceptovatelné metody pro výpočet odolnosti vůči pittingu a dovoleného namáhání v ohybu z hlediska únavy pohonových i pomo
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat