Sponzorovaný odkaz

0141 Nejistoty měření

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 2538-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování 
Katalogové číslo:  97623
ČSN EN ISO 2538-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování
ČSN EN ISO 2538-2ČSN EN ISO 2538-2 Tato část ISO 2538 specifikuje metody kótování a tolerování klínů. POZNÁMKA: Pro jednoduchost, pouze zkrácené klíny byly zastoupeny v této části ISO 2538; nicméně
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2692 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR) 
Katalogové číslo:  97445
ČSN EN ISO 2692 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)
ČSN EN ISO 2692ČSN EN ISO 2692 This International Standard defines the maximum material requirement, the least material requirement and the reciprocity requirement. These requirements can only be a
Cena:  605,- Kč
TNI 01 4109-1 - Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření(Pokyn ISO/IEC 98-1) 
Katalogové číslo:  87625
TNI 01 4109-1 - Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření(Pokyn ISO/IEC 98-1)
TNI 01 4109-1TNI 01 4109-1 Tento dokument je úvodem k nejistotě měření, GUM, Doplňkům GUM a dalším dokumentům, které GUM podporují. Je směrován především k měření veličin, které jsou charakterizová
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12780-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti 
Katalogové číslo:  89675
ČSN EN ISO 12780-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
ČSN EN ISO 12780-1ČSN EN ISO 12780-1 Tato část ISO 12780 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12180-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti 
Katalogové číslo:  89671
ČSN EN ISO 12180-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
ČSN EN ISO 12180-1ČSN EN ISO 12180-1 Tato část ISO 12180 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25378 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice 
Katalogové číslo:  89973
ČSN EN ISO 25378 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice
ČSN EN ISO 25378ČSN EN ISO 25378 Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny pro geometrické specifikace, charakteristiky a podmínky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vypracovaných v
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 1119 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů 
Katalogové číslo:  90911
ČSN EN ISO 1119 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů
ČSN EN ISO 1119ČSN EN ISO 1119 Tato mezinárodní norma poskytuje vypočtené hodnoty pro řady kuželů nebo kónických kuželů, s úhlem 120° a menším než 1°, nebo s poměry od 1:0,289 do 1:500 určené pro v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17450-4 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek 
Katalogové číslo:  504903
ČSN EN ISO 17450-4 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek
ČSN EN ISO 17450-4ČSN EN ISO 17450-4 This document specifies general rules for quantifying GPS deviations for individual GPS characteristics. NOTE: GPS deviations can be local or global. A GPS
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17450-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků 
Katalogové číslo:  500848
ČSN EN ISO 17450-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků
ČSN EN ISO 17450-3ČSN EN ISO 17450-3 This part of ISO 17450 gives default definitions for the extracted features (integral or derived) of workpieces, which are toleranced features in GPS specificat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 1101 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení 
Katalogové číslo:  509465
ČSN EN ISO 1101 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
ČSN EN ISO 1101ČSN EN ISO 1101 Tento dokument stanovuje symbolický jazyk pro geometrickou specifikaci součástí a pravidla pro její interpretaci. Poskytuje podklad pro geometrickou specifikaci.
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 2538-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů 
Katalogové číslo:  97622
ČSN EN ISO 2538-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů
ČSN EN ISO 2538-1ČSN EN ISO 2538-1 Tato mezinárodní norma specifikuje termíny a definice pro klíny, tři řady úhlů klínu od 120° do 0° 30 a řadu sklonů klínu od 1:10 do 1:500, pro všeobecné účely st
Cena:  171,- Kč
TNI 01 4109-3.1 - Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1) 
Katalogové číslo:  87622
TNI 01 4109-3.1 - Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)
TNI 01 4109-3.1TNI 01 4109-3.1 Tento Doplněk poskytuje obecný numerický přístup, konzistentní s širokými principy GUM [ISO/IEC Pokyn 98-3:2008, G.1.5], pro provádění výpočtů vyžadovaných jako část
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 14253-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku 
Katalogové číslo:  89696
ČSN EN ISO 14253-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku
ČSN EN ISO 14253-2ČSN EN ISO 14253-2 Tato část ISO 14253 dává návod na implementaci koncepce "Pokynu k odhadu nejistoty měření" (zkráceně GUM), který lze uplatnit v průmyslu pro kalibraci (měření
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 12181-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti 
Katalogové číslo:  89673
ČSN EN ISO 12181-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
ČSN EN ISO 12181-1ČSN EN ISO 12181-1 Tato část ISO 12181 definuje termíny a pojmy související s kruhovitostí individuálních integrálních prvků a obsahuje pouze kompletní kruhové profily. Tato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12180-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace 
Katalogové číslo:  89672
ČSN EN ISO 12180-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace
ČSN EN ISO 12180-2ČSN EN ISO 12180-2 Tato část ISO 12180 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15530-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů 
Katalogové číslo:  90756
ČSN EN ISO 15530-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů
ČSN EN ISO 15530-3ČSN EN ISO 15530-3 Tato část ISO 15530 specifikuje vyhodnocení nejistoty měření pro výsledky měření získané pomocí CMM (souřadnicové měřicí stroje) a s použitím kalibrovaných obro
Cena:  347,- Kč
TNI 01 4109-3 - Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3) 
Katalogové číslo:  87624
TNI 01 4109-3 - Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)
TNI 01 4109-3TNI 01 4109-3 Účelem tohoto Pokynu je - komplexně informovat, jak se údaje o nejistotě zajistí; - poskytnout základ pro mezinárodní porovnání výsledků měření.
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO 9493 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky 
Katalogové číslo:  88487
ČSN EN ISO 9493 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky
ČSN EN ISO 9493ČSN EN ISO 9493 Tato mezinárodní norma je normou geometrických požadavků na produkty (GPS) a je považována za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 5 řetězce nore
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14253-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření 
Katalogové číslo:  89679
ČSN EN ISO 14253-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření
ČSN EN ISO 14253-3ČSN EN ISO 14253-3 Tato část ISO 14253 poskytuje směrnice a stanovuje postupy určené k napomáhání zákazníkovi a dodavateli k dosažení přijatelného souhlasu při stanovování nejisto
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17450-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty 
Katalogové číslo:  97625
ČSN EN ISO 17450-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
ČSN EN ISO 17450-2ČSN EN ISO 17450-2 Tato část ISO 17450 stanovuje termíny, které se vztahují k specifikacím, operátorům (a operacím) a nejistotám používaným v normách o geometrických specifikacích
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14638 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model 
Katalogové číslo:  97912
ČSN EN ISO 14638 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model
ČSN EN ISO 14638ČSN EN ISO 14638 This International Standard is a fundamental ISO GPS standard. It explains the concept of Geometrical Product Specification (ISO GPS), and provides a framework to
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14253-5 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel 
Katalogové číslo:  98978
ČSN EN ISO 14253-5 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel
ČSN EN ISO 14253-5ČSN EN ISO 14253-5 This part of ISO 14253 specifies concepts and terms for evaluating the uncertainties of the test values derived according to a test protocol agreed upon by the
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 12781-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace 
Katalogové číslo:  89678
ČSN EN ISO 12781-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace
ČSN EN ISO 12781-2ČSN EN ISO 12781-2 Tato část ISO 12781 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12181-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace 
Katalogové číslo:  89674
ČSN EN ISO 12181-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace
ČSN EN ISO 12181-2ČSN EN ISO 12181-2 Tato část ISO 12181 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obs
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17450-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování 
Katalogové číslo:  90999
ČSN EN ISO 17450-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování
ČSN EN ISO 17450-1ČSN EN ISO 17450-1 Tato část ISO 17450 poskytuje model geometrické specifikace a jeho ověřování a stanovuje odpovídající pojmy. Také vysvětluje matematické základy pojmů přiřaze
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností 
Katalogové číslo:  501618
ČSN EN ISO 1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností
ČSN EN ISO 1ČSN EN ISO 1 This International Standard defines the concepts of a reference temperature and of the standard reference temperature, and specifies the standard reference temperature valu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14405-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry 
Katalogové číslo:  507111
ČSN EN ISO 14405-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry
ČSN EN ISO 14405-2ČSN EN ISO 14405-2 This document illustrates the ambiguity caused by the use of dimensional specifications to control properties other than linear or angular size and the benefi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14405-3 - Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry 
Katalogové číslo:  502203
ČSN EN ISO 14405-3 - Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry
ČSN EN ISO 14405-3ČSN EN ISO 14405-3 This part of ISO 14405 establishes the default specification operator for angular size and defines a number of special specification operators for features of a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18391 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace 
Katalogové číslo:  501842
ČSN EN ISO 18391 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace
ČSN EN ISO 18391ČSN EN ISO 18391 This International Standard defines rules to establish and to indicate population specifications, which are used to specify conditions on population characteristi
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat