Sponzorovaný odkaz

0184 Dopravní telematika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN ISO/TS 17426 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti 
Katalogové číslo:  501669
ČSN P CEN ISO/TS 17426 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti
ČSN P CEN ISO/TS 17426ČSN P CEN ISO/TS 17426 Kooperativní inteligentní dopravní systémy poskytují řidiči doporučení (nebo určují omezení), jak má přizpůsobit rychlost při zhoršení dopravních nebo p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16062 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů 
Katalogové číslo:  97957
ČSN EN 16062 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů
ČSN EN 16062ČSN EN 16062 In respect of pan-European eCall (operating requirements defined in EN 16072), this European Standard defines the high level application protocols, procedures and process
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16102 - Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou 
Katalogové číslo:  90567
ČSN EN 16102 - Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou
ČSN EN 16102ČSN EN 16102 Tato norma stanoví obecné provozní požadavky a vnitřní postupy pro službu eCall ve vozidle prostřednictvím soukromého poskytovatele (třetí strany). Norma také obsahuje de
Cena:  605,- Kč
ČSN P ISO/TS 20026 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura 
Katalogové číslo:  503954
ČSN P ISO/TS 20026 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura
ČSN P ISO/TS 20026ČSN P ISO/TS 20026 Tato norma specifikuje rozšíření zkušební architektury ETSI C-ITS pro zkoušení shody protokolů a aplikací v jednotkách stanice ITS. Specifikuje použití protokol
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-8 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti 
Katalogové číslo:  505083
TNI ISO/TR 17427-8 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti
TNI ISO/TR 17427-8TNI ISO/TR 17427-8 Tato technická zpráva slouží jako informativní dokument, vyjmenovává potenciální sporné otázky odpovědnosti, které při poskytování služby C-ITS mohou vzniknout.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 24102-1 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení 
Katalogové číslo:  507189
ČSN ISO 24102-1 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení
ČSN ISO 24102-1ČSN ISO 24102-1 Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS. Protokoly pro lokální řízení stanice ITS jsou určeny po
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 17249-4 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN 
Katalogové číslo:  507370
ČSN P CEN/TS 17249-4 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN
ČSN P CEN/TS 17249-4ČSN P CEN/TS 17249-4 In respect of 112-eCall (operating requirements defined in EN 16072), this document defines additional specifications for the provision of eCall for agric
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 24102-6 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku 
Katalogové číslo:  506324
ČSN ISO 24102-6 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku
ČSN ISO 24102-6ČSN ISO 24102-6 Tato norma je součástí skupiny norem, které definují architekturu a rozhraní CALM (komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení) pro všechny dostupné komun
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 13185-3 - Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP) 
Katalogové číslo:  506326
ČSN ISO 13185-3 - Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP)
ČSN ISO 13185-3ČSN ISO 13185-3 Tato norma stanoví aplikační rozhraní na straně serveru a klienta pro protokol UGP v jazyce Java. Je perspektivní technickou normou pro vývojáře klientských (mobilníc
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17425 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle 
Katalogové číslo:  501011
ČSN P CEN ISO/TS 17425 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle
ČSN P CEN ISO/TS 17425ČSN P CEN ISO/TS 17425 This Technical Specification specifies the In-Vehicle Signage service and application that delivers In-Vehicle Signage information to ITS stations (ve
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 17438-1 - Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití 
Katalogové číslo:  501702
ČSN ISO 17438-1 - Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití
ČSN ISO 17438-1ČSN ISO 17438-1 Tato norma stanoví architekturu navigačních systémů uvnitř budov a dopravních staveb včetně doplňujících komponent přidaných k existujícím systémům ITS a dále případy
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 17429 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS 
Katalogové číslo:  504778
ČSN P CEN ISO/TS 17429 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS
ČSN P CEN ISO/TS 17429ČSN P CEN ISO/TS 17429 Tato technická specifikace stanoví pro aplikace související s inteligentními dopravními systémy obecné mechanismy umožňující výměnu informací mezi sta
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 21217 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura 
Katalogové číslo:  96217
ČSN ISO 21217 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura
ČSN ISO 21217ČSN ISO 21217 Tato norma popisuje komunikační referenční architekturu uzlů nazývaných "jednotky stanice ITS", vytvořenou pro nasazení v komunikačních sítích inteligentních dopravních s
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16072 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall 
Katalogové číslo:  97958
ČSN EN 16072 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall
ČSN EN 16072ČSN EN 16072 The objective of implementing the pan-European in-vehicle emergency call system (eCall) is to automate the notification of a traffic accident, wherever in Europe, with the
Cena:  358,- Kč
TNI ISO/TR 13184-1 - Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití 
Katalogové číslo:  94077
TNI ISO/TR 13184-1 - Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
TNI ISO/TR 13184-1TNI ISO/TR 13184-1 Tato technická normalizační informace specifikuje informační protokol navádění na trasu prostřednictvím osobní ITS stanice, k podpoře systému pro rozhodování ři
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 13111-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití 
Katalogové číslo:  504142
ČSN ISO 13111-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití
ČSN ISO 13111-1ČSN ISO 13111-1 Tato norma dává obecný přehled o aktuálních možnostech využití mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení pro poskytování služeb ve veřejné dopravě (řidičům, ce
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-4 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů 
Katalogové číslo:  505086
TNI ISO/TR 17427-4 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování "core" systémů
TNI ISO/TR 17427-4TNI ISO/TR 17427-4 Tato technická zpráva slouží jako informativní dokument a vyjmenovává potenciální minimální systémové požadavky a chování pro "core" systémy v případě problémů,
Cena:  545,- Kč
TNI ISO/TR 17427-7 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí 
Katalogové číslo:  505084
TNI ISO/TR 17427-7 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí
TNI ISO/TR 17427-7TNI ISO/TR 17427-7 Tato technická zpráva slouží jako informativní dokument, vyjmenovává potenciální ohrožení ochrany soukromí, ke kterým může docházet při poskytování služby C-ITS
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 17249-1 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel 
Katalogové číslo:  508457
TNI CEN/TR 17249-1 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel
TNI CEN/TR 17249-1TNI CEN/TR 17249-1 Tento dokument pojednává o vhodnosti, proveditelnosti a problémech spojených s eCall pro následující kategorie účastníků silničního provozu: a) těžká nákla
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 18750 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa 
Katalogové číslo:  506220
ČSN EN ISO 18750 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa
ČSN EN ISO 18750ČSN EN ISO 18750 Tato norma popisuje architekturu lokálních dynamických map (LDM), obecné charakteristiky datových objektů LDM (informace o vozidlech, úseky prací na silnici, snížen
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 29281-1 - Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP) 
Katalogové číslo:  506403
ČSN ISO 29281-1 - Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP)
ČSN ISO 29281-1ČSN ISO 29281-1 Tato norma stanoví protokol FNTP pro sítě a transportní vrstvy stanice ITS. Norma uvádí formáty zprávy a odpovídající postupy základního protokolu pomocí odkazu na IS
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 22418 - Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS 
Katalogové číslo:  511010
ČSN EN ISO 22418 - Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS
ČSN EN ISO 22418ČSN EN ISO 22418 This document specifies the fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS. It references and supports all features of ISO/TS 16460, especial
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 24102-3 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby 
Katalogové číslo:  507186
ČSN ISO 24102-3 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby
ČSN ISO 24102-3ČSN ISO 24102-3 Tato norma stanoví přístupové body služby řízení, tj. přístupové body služby: - rozhraní mezi entitou managementu ITS-S a - přístupovou vrstvou ITS-S (MI-SAP),
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 19091 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami 
Katalogové číslo:  509408
ČSN P CEN ISO/TS 19091 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami
ČSN P CEN ISO/TS 19091ČSN P CEN ISO/TS 19091 Tato norma definuje zprávy, datové struktury a datové prvky, které podporují výměnu dat mezi zařízením na straně infrastruktury a vozidly tak, aby zohle
Cena:  1 925,- Kč
ČSN P CEN/TS 17249-3 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy 
Katalogové číslo:  507520
ČSN P CEN/TS 17249-3 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy
ČSN P CEN/TS 17249-3ČSN P CEN/TS 17249-3 In respect of 112-eCall (operating requirements defined in EN 16072), this document defines additional specifications for the provision of eCall for coach
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 24101-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  88644
ČSN ISO 24101-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN ISO 24101-1ČSN ISO 24101-1 Tato norma je součástí skupiny norem, které standardizují rozhraní CALM (komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení). Cílem této normy je stanovit s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16454 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall 
Katalogové číslo:  99248
ČSN EN 16454 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall
ČSN EN 16454ČSN EN 16454 Tato evropská norma definuje klíčové aktéry v řetězci eCall služeb a zkušební scénáře pro ověření shody jednotlivých částí systému eCall. Scénáře pro ověření shody jsou d
Cena:  2 145,- Kč
ČSN ISO 24102-2 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU 
Katalogové číslo:  507188
ČSN ISO 24102-2 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU
ČSN ISO 24102-2ČSN ISO 24102-2 Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS. Vzdálené řízení stanice ITS je blíže určeno prostřednictví
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16405 - Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla 
Katalogové číslo:  504144
ČSN P CEN/TS 16405 - Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla
ČSN P CEN/TS 16405ČSN P CEN/TS 16405 Tato technická specifikace definuje dodatečný datový koncept, který může být přenášen jako "volitelný doplňující datový koncept", jak je definováno v EN 15722 e
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat