Sponzorovaný odkaz

0184 Dopravní telematika - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 17423 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace 
Katalogové číslo:  505500
ČSN EN ISO 17423 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace
ČSN EN ISO 17423ČSN EN ISO 17423 This document - specifies communication service parameters presented by ITS station (ITS-S) application processes to the ITS-S management in support of automati
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 17249-6 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN 
Katalogové číslo:  507522
ČSN P CEN/TS 17249-6 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN
ČSN P CEN/TS 17249-6ČSN P CEN/TS 17249-6 In respect of 112-eCall (operating requirements defined in EN 16072), this document defines adaptations to eCall specifications defined in EN 16072 and ot
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 17313 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran 
Katalogové číslo:  507800
ČSN P CEN/TS 17313 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran
ČSN P CEN/TS 17313ČSN P CEN/TS 17313 This document provides a description for voluntarily consenting vendors (subsequently referred to as 'participating service providers'), who wish to provide T
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 24102-2 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU 
Katalogové číslo:  507188
ČSN ISO 24102-2 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU
ČSN ISO 24102-2ČSN ISO 24102-2 Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS. Vzdálené řízení stanice ITS je blíže určeno prostřednictví
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-3 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy 
Katalogové číslo:  505087
TNI ISO/TR 17427-3 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro "core" systémy
TNI ISO/TR 17427-3TNI ISO/TR 17427-3 Tato technická zpráva poskytuje obecné požadavky na provozní koncept "core" systémů pro zajištění dodání služby C-ITS.
Cena:  1 155,- Kč
TNI ISO/TR 17427-6 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů 
Katalogové číslo:  505085
TNI ISO/TR 17427-6 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik "core" systémů
TNI ISO/TR 17427-6TNI ISO/TR 17427-6 Tato technická zpráva se zabývá hlavními technickými a finančními riziky spojenými se zaváděním "core" systémů a poskytuje prostředky k posouzení těchto rizik.
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 16405 - Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla 
Katalogové číslo:  504144
ČSN P CEN/TS 16405 - Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla
ČSN P CEN/TS 16405ČSN P CEN/TS 16405 Tato technická specifikace definuje dodatečný datový koncept, který může být přenášen jako "volitelný doplňující datový koncept", jak je definováno v EN 15722 e
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 17438-4 - Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS 
Katalogové číslo:  509063
ČSN ISO 17438-4 - Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS
ČSN ISO 17438-4ČSN ISO 17438-4 Sada norem 17438 stanoví požadavky na telematický navigační systém uvnitř budov. Tato čtvrtá část normy podrobně definuje případy užití, požadavky na komunikaci mezi
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 21177 - Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními 
Katalogové číslo:  509873
ČSN P CEN ISO/TS 21177 - Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními
ČSN P CEN ISO/TS 21177ČSN P CEN ISO/TS 21177 Dokument obsahuje specifikace pro množinu služeb zabezpečení ITS stanice potřebných pro zajištění autentičnosti zdroje a integrity informací vyměňovanýc
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15722 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall 
Katalogové číslo:  511667
ČSN EN 15722 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall
ČSN EN 15722ČSN EN 15722 Tento dokument stanoví normalizované datové koncepty, které zahrnují "minimální soubor dat" (MSD), který se v případě nehody nebo nouze přenese z vozidla do "Centra tísňové
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 24978 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr 
Katalogové číslo:  85351
ČSN EN ISO 24978 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr
ČSN EN ISO 24978ČSN EN ISO 24978 Předmětem normy je nastavení normalizované množiny protokolů, parametrů a metoda managementu datového registru, zajišťujícího aplikační vrstvu pro datové struktury,
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 21210 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě 
Katalogové číslo:  92134
ČSN ISO 21210 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě
ČSN ISO 21210ČSN ISO 21210 Tato norma stanoví funkce síťových protokolů, které souvisí s IPv6 komunikací mezi dvěma nebo více ITS stanicemi komunikujícími prostřednictvím celosvětové komunikační sí
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-2 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled 
Katalogové číslo:  505088
TNI ISO/TR 17427-2 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled
TNI ISO/TR 17427-2TNI ISO/TR 17427-2 Tato technická zpráva poskytuje rámec umožňující provoz kooperativních ITS a definuje charakteristiky a komponenty C-ITS, jejich kontext a vhodnost pro poskytov
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 17427-10 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej 
Katalogové číslo:  505081
TNI ISO/TR 17427-10 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej
TNI ISO/TR 17427-10TNI ISO/TR 17427-10 Tato technická zpráva popisuje způsoby a příčiny rozptýlení řidiče a problematiku informačních displejů ve vozidle při poskytování služby C-ITS. Nabízí způsob
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 24102-4 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice 
Katalogové číslo:  507187
ČSN ISO 24102-4 - Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice
ČSN ISO 24102-4ČSN ISO 24102-4 Tato norma obsahuje popis řízení zabezpečené komunikace ve stanici ITS.
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 17249-5 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN 
Katalogové číslo:  507519
ČSN P CEN/TS 17249-5 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN
ČSN P CEN/TS 17249-5ČSN P CEN/TS 17249-5 In respect of 112-eCall (operating requirements defined in EN 16072), this document defines adaptations to eCall specifications defined in EN 16072 and ot
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 21189 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426 
Katalogové číslo:  508911
ČSN P CEN ISO/TS 21189 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426
ČSN P CEN ISO/TS 21189ČSN P CEN ISO/TS 21189 Tato norma poskytuje prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro specifikaci zkoušky shody pro službu poskytující informace o kontextové rychlo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17419 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace 
Katalogové číslo:  505772
ČSN EN ISO 17419 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace
ČSN EN ISO 17419ČSN EN ISO 17419 This document - describes and specifies globally unique addresses and identifiers (ITS-S object identifiers) which are both internal and external to ITS station
Cena:  545,- Kč
TNI CEN ISO/TR 17424 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy 
Katalogové číslo:  99023
TNI CEN ISO/TR 17424 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy
TNI CEN ISO/TR 17424TNI CEN ISO/TR 17424 Tato technická zpráva se zabývá aktuálním stavem v oblasti lokálních dynamických map (LDM), na základě vý-sledků řady výzkumných a vývojových projektů v Evr
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 13185-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití 
Katalogové číslo:  91921
TNI ISO/TR 13185-1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití
TNI ISO/TR 13185-1TNI ISO/TR 13185-1 Tato technická normalizační informace specifikuje komunikační architekturu a generický protokol za účelem stanovit a poskytovat ITS služby cestujícím (včetně
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 17427-1 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS 
Katalogové číslo:  506325
ČSN EN ISO 17427-1 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS
ČSN EN ISO 17427-1ČSN EN ISO 17427-1 Tato evropská norma obsahuje detailní popis rolí a odpovědností zúčastněných stran/aktérů požadovaných pro nasazení a provozování kooperativních ITS (C-ITS). Po
Cena:  605,- Kč
TNI ISO/TR 17427-9 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání 
Katalogové číslo:  505082
TNI ISO/TR 17427-9 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání
TNI ISO/TR 17427-9TNI ISO/TR 17427-9 Tato technická zpráva se zabývá identifikací klíčových aspektů prokazování shody a vymáhání, které se mohou vyskytnout při poskytování služby C-ITS. Navrhuje zp
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17184 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů 
Katalogové číslo:  506809
ČSN P CEN/TS 17184 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů
ČSN P CEN/TS 17184ČSN P CEN/TS 17184 Tento dokument stanoví vysokoúrovňové aplikační protokoly, postupy a procesy požadované k poskytování služby eCall prostřednictvím bezdrátových komunikačních sí
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 29281-2 - Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů 
Katalogové číslo:  508049
ČSN ISO 29281-2 - Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů
ČSN ISO 29281-2ČSN ISO 29281-2 Tato norma uvádí komunikační prvky lokální komunikace v ITS. Jsou zde popsány zejména následující architektury, postupy a protokoly: - podpora komunikačních ro
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 17249-2 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla 
Katalogové číslo:  507521
ČSN P CEN/TS 17249-2 - Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla
ČSN P CEN/TS 17249-2ČSN P CEN/TS 17249-2 The Scope of this document is limited to the provision of eCall from a commercial vehicle prime mover /rigid body truck designed for conveying cargo (UNECE
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat