Sponzorovaný odkaz

0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO/IEC 17021-1 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  99128
ČSN EN ISO/IEC 17021-1 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky
ČSN EN ISO/IEC 17021-1ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Část 1 normy ISO/IEC 17021 specifikuje požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu. Stanoví obecné požadavky pro orgány prov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17043 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti 
Katalogové číslo:  86734
ČSN EN ISO/IEC 17043 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti
ČSN EN ISO/IEC 17043ČSN EN ISO/IEC 17043 Norma stanoví všeobecné požadavky na způsobilost poskytovatelů programů zkoušení způsobilosti a na přípravu a provádění těchto programů. Norma poskytuje kon
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob 
Katalogové číslo:  92737
ČSN EN ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob
ČSN EN ISO/IEC 17024ČSN EN ISO/IEC 17024 Tato evropská norma obsahuje principy a požadavky na orgány pro certifikaci osob podle specifických požadavků, včetně vývoje a udržování certifikačních sché
Cena:  358,- Kč
TNI POKYN ISO 30 - Referenční materiály - Vybrané termíny a definice 
Katalogové číslo:  500558
TNI POKYN ISO 30 - Referenční materiály - Vybrané termíny a definice
TNI POKYN ISO 30TNI POKYN ISO 30 Tento pokyn přináší doporučené termíny a definice, které by se měly používat v souvislosti s referenčními materiály, se zvláštním důrazem na termíny, které se užíva
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/IEC TR 17026 - Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty 
Katalogové číslo:  509223
TNI ISO/IEC TR 17026 - Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty
TNI ISO/IEC TR 17026TNI ISO/IEC TR 17026 Tato technická zpráva poskytuje příklad certifikačního schématu produktu typu 5 pro hmotné produkty, podle popisu v ISO/IEC 17067.
Cena:  358,- Kč
TNI POKYN ISO 33 - Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání 
Katalogové číslo:  500559
TNI POKYN ISO 33 - Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání
TNI POKYN ISO 33TNI POKYN ISO 33 Tento pokyn popisuje správné postupy používání referenčních materiálů (RM) a zvláště certifikovaných referenčních materiálů (CRM) při měřicích procesech. Takové pou
Cena:  545,- Kč
ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace 
Katalogové číslo:  504196
ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace
ČSN P ISO/IEC TS 17021-6ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 Tato technická specifikace doplňuje stávající požadavky normy ISO/IEC 17021:2011. Jsou zahrnuty specifické požadavky na odbornou způsobilost praco
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17050-1 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  87846
ČSN EN ISO/IEC 17050-1 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO/IEC 17050-1ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Norma ISO/IEC 17050 má poskytnout všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě. Část normy ISO/IEC 17050-1 stanoví požadavky, které bu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO/IEC 17007 - Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody 
Katalogové číslo:  91695
ČSN ISO/IEC 17007 - Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody
ČSN ISO/IEC 17007ČSN ISO/IEC 17007 Tato mezinárodní norma stanoví zásady a návod pro vývoj normativních dokumentů, které obsahují: - specifikované požadavky, které má splňovat předmět posuzování
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17050-2 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace 
Katalogové číslo:  72377
ČSN EN ISO/IEC 17050-2 - Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
ČSN EN ISO/IEC 17050-2ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje požadavky na dokumentaci, která podporuje prohlášení dodavatele o shodě. Týká se potvrzení shody proved
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 17034 - Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů 
Katalogové číslo:  503709
ČSN EN ISO 17034 - Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů
ČSN EN ISO 17034ČSN EN ISO 17034 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky, podle nichž se referenční materiály vyrábějí. Je určena k použití jako součást obecných postupů zajišťování (prokazování
Cena:  446,- Kč
TNI POKYN ISO 31 - Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací 
Katalogové číslo:  502010
TNI POKYN ISO 31 - Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací
TNI POKYN ISO 31TNI POKYN ISO 31 Tento pokyn má pomoci výrobcům referenčních materiálů při přípravě jasné a stručné dokumentace, která bude doprovázet referenční materiál. Obsahuje výčet a vysvět
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Katalogové číslo:  506299
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 Tento dokument specifikuje dodatečné kompetence na pracovníky podílející se na auditu a certifikačním procesu systému managementu bezpečnosti a
Cena:  232,- Kč
TNI POKYN ISO 35 - Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability 
Katalogové číslo:  506842
TNI POKYN ISO 35 - Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability
TNI POKYN ISO 35TNI POKYN ISO 35 Tento dokument objasňuje zásady a poskytuje přístupy k následujícím stránkám výroby referenčních materiálů: - posouzení homogenity, - posouzení stability a říze
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby 
Katalogové číslo:  92424
ČSN EN ISO/IEC 17065 - Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby
ČSN EN ISO/IEC 17065ČSN EN ISO/IEC 17065 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se odborné způsobilosti, konzistentní činnosti a nestrannosti orgánů provádějících certifikaci produktů, proc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17040 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů 
Katalogové číslo:  73387
ČSN EN ISO/IEC 17040 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů
ČSN EN ISO/IEC 17040ČSN EN ISO/IEC 17040 Norma ČSN EN ISO/IEC 17040 může být používána skupinami sobě na roveň postavených orgánů posuzujících shodu a dále též skupinami akreditačních orgánů (tyt
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO/IEC 17030 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany 
Katalogové číslo:  70764
ČSN ISO/IEC 17030 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany
ČSN ISO/IEC 17030ČSN ISO/IEC 17030 Tato mezinárodní norma sjednocuje a upravuje používání značek shody třetí strany a stanovuje všeobecné požadavky na ně. Jde tedy o normu, kterou mohou v České r
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17021-2 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu 
Katalogové číslo:  503453
ČSN EN ISO/IEC 17021-2 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu
ČSN EN ISO/IEC 17021-2ČSN ISO/IEC 17021-2 Tento dokument stanovuje další požadavky na kompetence pro osoby podílející se na auditu a procesu certifikace environmentálních systémů managementu (EMS
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17021-3 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality 
Katalogové číslo:  503710
ČSN EN ISO/IEC 17021-3 - Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
ČSN EN ISO/IEC 17021-3ČSN ISO/IEC 17021-3 Tento dokument stanovuje další požadavky na kom-petence pro osoby podílející se na auditu a procesu certifikace systémů managementu kvality (QMS) a doplňuj
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/IEC TR 17028 - Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb 
Katalogové číslo:  505583
TNI ISO/IEC TR 17028 - Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb
TNI ISO/IEC TR 17028TNI ISO/IEC TR 17028 Tento dokument poskytuje směrnice a principy pro certifikační schémata v oblasti služeb
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17011 - Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody 
Katalogové číslo:  504700
ČSN EN ISO/IEC 17011 - Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody
ČSN EN ISO/IEC 17011ČSN EN ISO/IEC 17011 Tento dokument specifikuje požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost akreditačních orgánů posuzujících a akreditujících orgány posuzován
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci 
Katalogové číslo:  91655
ČSN EN ISO/IEC 17020 - Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
ČSN EN ISO/IEC 17020ČSN EN ISO/IEC 17020 Tato norma obsahuje obecná kritéria pro odbornou způsobilost orgánů provádějících inspekci a pro pro-kázání nestrannosti a důslednosti jejich inspekčních či
Cena:  358,- Kč
ČSN P ISO/IEC TS 17022 - Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou 
Katalogové číslo:  92738
ČSN P ISO/IEC TS 17022 - Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou
ČSN P ISO/IEC TS 17022ČSN P ISO/IEC TS 17022 Technická specifikace obsahuje požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou tak, aby splňovaly potřeby a očekávání z
Cena:  171,- Kč
TNI POKYN ISO 80 - Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM) 
Katalogové číslo:  97970
TNI POKYN ISO 80 - Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)
TNI POKYN ISO 80TNI POKYN ISO 80 Pokyn ISO 80 pojednává o základních vlastnostech referenčních materiálů pro řízení kvality, popisuje procesy, kterými mohou být tyto referenční materiály připravová
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata 
Katalogové číslo:  94533
ČSN EN ISO/IEC 17067 - Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata
ČSN EN ISO/IEC 17067ČSN EN ISO/IEC 17067 Norma popisuje základní principy certifikace produktu a poskytuje pokyny k pochopení, vypracování, provozování nebo udržování certifikačních schémat produkt
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat