Sponzorovaný odkaz

0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 5042 - Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm 
Katalogové číslo:  24243
ČSN 01 5042 - Nedestruktivní zkoušení. Ruční zkoušení rovinných výkovků ultrazvukem. Výkovky z ocelí tříd 11 až 17 a 19 od tloušťky 30 mm
ČSN 01 5042ČSN 01 5042 Jde o návrh normy, schválený 1.3.1976 a vydaný na zkoušku k praktickému ověření do 31.12.1982. (Poznámka: Ještě v r.1995 byla v seznamu platných norem.) Platí pro ultrazvu
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 5056 - Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů 
Katalogové číslo:  24249
ČSN 01 5056 - Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení ocelových drátů metodou vířivých proudů
ČSN 01 5056ČSN 01 5056 Norma platí pro zjišťování povrchových necelistvostí u drátů z feromagnetických i neferomagnetických ocelí průměru od 0,5 do 30 mm válcovaných za tepla nebo tažených za st
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 5088 - Stanovení odolnosti materiálů proti erozívnímu opotřebení v kapalinách s částicemi 
Katalogové číslo:  00168
ČSN 01 5088 - Stanovení odolnosti materiálů proti erozívnímu opotřebení v kapalinách s částicemi
ČSN 01 5088ČSN 01 5088 Norma určuje způsob stanovení odolnosti kovových i nekovových materiálů proti erozivnímu opotřebení v kapalinách s tuhými částicemi na tryskacím zařízení. Norma popisu
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16714-2 - Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje 
Katalogové číslo:  501744
ČSN EN 16714-2 - Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 2: Přístroje
ČSN EN 16714-2ČSN EN 16714-2 Tato evropská norma popisuje vlastnosti a požadavky na infračervené kamery použité pro termografické nedestruktivní zkoušení. Tento dokument poskytuje také příklady b
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16714-1 - Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy 
Katalogové číslo:  501743
ČSN EN 16714-1 - Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Část 1: Obecné postupy
ČSN EN 16714-1ČSN EN 16714-1 Tato evropská norma popisuje obecné postupy termografického nedestruktivního zkoušení. Termografické zkoušení se používá pro detekci a lokalizaci nehomogenit (např. trh
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12707 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník 
Katalogové číslo:  500935
ČSN EN ISO 12707 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
ČSN EN ISO 12707ČSN EN ISO 12707 Tato mezinárodní norma definuje obecné termíny specificky spojené se zkoušením magnetickou práškovou metodou. Magnetická prášková metoda se především používá pro zj
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 18563-3 - Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení 
Katalogové číslo:  500941
ČSN EN ISO 18563-3 - Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení
ČSN EN ISO 18563-3ČSN EN ISO 18563-3 Tato část ISO 18563 je zaměřena na ultrazvukové zkušební systémy zahrnující lineární phased array sondy v kontaktu (s klínem nebo bez klínu) nebo v imerzi se st
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16946 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku 
Katalogové číslo:  503277
ČSN EN ISO 16946 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku
ČSN EN ISO 16946ČSN EN ISO 16946 Tato norma specifikuje rozměry, materiál a výrobu stupňové klínové ocelové měrky pro kalibraci ultrazvukových přístrojů. Stupňová klínová kalibrační měrka není ur
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 18251-1 - Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení 
Katalogové číslo:  503278
ČSN ISO 18251-1 - Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení
ČSN ISO 18251-1ČSN ISO 18251-1 V této normě jsou popsány hlavní komponenty a jejich charakteristiky, představující infračervený zobrazující systém a související zařízení užívané v nedestruktivním z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9934-3 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje 
Katalogové číslo:  99247
ČSN EN ISO 9934-3 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 3: Přístroje
ČSN EN ISO 9934-3ČSN EN ISO 9934-3 Tato část souboru norem ISO 9934 popisuje tři typy zařízení pro magnetické práškové zkoušení: - ruční nebo mobilní přístroje; - stacionární přístroje; - s
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3452-1 - Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady 
Katalogové číslo:  96603
ČSN EN ISO 3452-1 - Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady
ČSN EN ISO 3452-1ČSN EN ISO 3452-1 Tato část ISO 3452 stanovuje zkoušení kapilární metodou používanou pro zjišťování diskontinuit na zkoušeném povrchu, jako jsou trhliny, přeložky, rýhy, póry a stu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení 
Katalogové číslo:  97997
ČSN ISO 20807 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení
ČSN ISO 20807ČSN ISO 20807 Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15548-1 - Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů 
Katalogové číslo:  95364
ČSN EN ISO 15548-1 - Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 1: Charakteristiky a ověřování přístrojů
ČSN EN ISO 15548-1ČSN EN ISO 15548-1 Tato část ISO 15548 vysvětluje funkční charakteristiky přístrojů pro zkoušení vířivými proudy pro obecné použití a uvádí metody pro jejich měření a ověřování.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16828 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit 
Katalogové číslo:  95536
ČSN EN ISO 16828 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Technika měření doby průchodu difrakčních vln jako metoda pro detekci a stanovení velikosti diskontinuit
ČSN EN ISO 16828ČSN EN ISO 16828 Norma definuje všeobecné zásady pro používání techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) k detekci a stanovení velikosti diskontinuit výrobků z nízkolegov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17405 - Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem 
Katalogové číslo:  96601
ČSN EN ISO 17405 - Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem
ČSN EN ISO 17405ČSN EN ISO 17405 Tato mezinárodní norma specifikuje techniky pro ruční ultrazvukové zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem, pomocí jednoduchých a dvojitýc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12706 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie 
Katalogové číslo:  86112
ČSN EN ISO 12706 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
ČSN EN ISO 12706ČSN EN ISO 12706 Tato evropská norma je část ze série norem, které definují základní terminologii pro metody používané při nedestruktivním zkoušení. Zkoušení kapilární metodou je
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10893-12 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem) 
Katalogové číslo:  89513
ČSN EN ISO 10893-12 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem)
ČSN EN ISO 10893-12ČSN EN ISO 10893-12 Tato část normy EN ISO 10893 stanovuje požadavky pro automatické ultrazvukové zkoušení po celém obvodu bezešvých a svařovaných ocelových trubek, s výjimkou tr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10893-10 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí 
Katalogové číslo:  89510
ČSN EN ISO 10893-10 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 10: Automatické ultrazvukové zkoušení bezešvých a svařovaných (kromě obloukově svařovaných pod tavidlem) ocelových trubek po celém obvodu pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí
ČSN EN ISO 10893-10ČSN EN ISO 10893-10 Tato část ISO 10893 stanovuje automatické ultrazvukovými příčnými vlnami (běžně vyráběnými nebo technikou phase array) zkoušení bezešvých a svařovaných [kromě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce 
Katalogové číslo:  83187
ČSN EN 15305 - Nedestruktivní zkoušení - Zkušební metoda pro analýzu zbytkového pnutí pomocí rentgenové difrakce
ČSN EN 15305ČSN EN 15305 Tato evropská norma EN 15305:2008 popisuje nedestruktivní metodu pro stanovení makroskopického zbytkového nebo aplikovaného pnutí pomocí analýzy rentgenovou difrakcí u poly
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 3452-5 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C 
Katalogové číslo:  83823
ČSN EN ISO 3452-5 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Část 5: Zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C
ČSN EN ISO 3452-5ČSN EN ISO 3452-5 Tato evropská norma EN ISO 3452-5:2008 popisuje podrobné požadavky na zkoušení kapilární metodou při teplotách vyšších než 50 °C a metodiku pro kvalifikování vhod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 19232-2 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor 
Katalogové číslo:  94442
ČSN EN ISO 19232-2 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 2: Stanovení hodnot kvality obrazu měrkami typu stupeň/otvor
ČSN EN ISO 19232-2ČSN EN ISO 19232-2 Tato část ISO 19232 specifikuje prostředky a metodu pro stanovení kvality obrazu radiogramů měrkami typu stupeň/otvor.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT 
Katalogové číslo:  92203
ČSN EN ISO 9712 - Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT
ČSN EN ISO 9712ČSN EN ISO 9712 Tato mezinárodní norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí nedestruktivní zkoušení (NDT) v průmyslu. V normě jsou stanoveny o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1518 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů 
Katalogové číslo:  56833
ČSN EN 1518 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Charakterizace detektorů netěsnosti na principu hmotnostních spektrometrů
ČSN EN 1518ČSN EN 1518 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1518:1998. Evropská norma EN 1518:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje termíny a postupy pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 
Katalogové číslo:  62337
ČSN EN 10256 - Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2
ČSN EN 10256ČSN EN 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek. Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 102
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku 
Katalogové číslo:  64278
ČSN EN 13184 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku
ČSN EN 13184ČSN EN 13184 Tato evropská norma popisuje metody pro stanovení rychlosti průtoku stěnou uzavřeného objektu podrobeného rozdílům tlaku. Metody jsou založeny na hodnocení změny množství
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 
Katalogové číslo:  70791
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda
ČSN EN 1593 ZMĚNA A1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 12543-1 - Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda 
Katalogové číslo:  60108
ČSN EN 12543-1 - Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 1: Skenovací metoda
ČSN EN 12543-1ČSN EN 12543-1 Tato evropská norma je první část ze série pěti evropských norem, které se zabývají charakteristikou ohnisek průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12543-4 - Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany 
Katalogové číslo:  60111
ČSN EN 12543-4 - Nedestruktivní zkoušení - Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení - Část 4: Metoda hrany
ČSN EN 12543-4ČSN EN 12543-4 Tato evropská norma je čtvrtá část ze série pěti evropských norem, které se zabývají charakteristikou ohnisek průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní z
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat