Sponzorovaný odkaz

0116 Akustika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 6926 - Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu 
Katalogové číslo:  501259
ČSN EN ISO 6926 - Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu
ČSN EN ISO 6926ČSN EN ISO 6926 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na akustické vlastnosti referenčních zdrojů zvuku: - časovou stabilitu vyzařovaného akustického výkonu; - spektrální
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem 
Katalogové číslo:  77410
ČSN EN ISO 17201-2 - Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem
ČSN EN ISO 17201-2ČSN EN ISO 17201-2 ČSN EN ISO 17201-2 stanovuje metody k odhadování akustické energie zdroje, jakým je třesk výstřelu a explozí a údajů o zdroji hluku projektilu na základě neakus
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9614-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech 
Katalogové číslo:  85570
ČSN EN ISO 9614-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech
ČSN EN ISO 9614-1ČSN EN ISO 9614-1 Tato část normy ISO 9614 stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj (zdroje) hluku,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11200 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech 
Katalogové číslo:  96604
ČSN EN ISO 11200 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
ČSN EN ISO 11200ČSN EN ISO 11200 Tato mezinárodní norma je rámcová norma uvádějící základní soubor ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 pro určování hladin emisního akustického
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 16832 - Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií 
Katalogové číslo:  84721
ČSN ISO 16832 - Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií
ČSN ISO 16832ČSN ISO 16832 Tato mezinárodní norma specifikuje základní metody škálování hlasitosti pomocí kategorií určené k používání v audiologii. Posouzení funkce hlasitosti založené na šká
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12001 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk 
Katalogové číslo:  85577
ČSN EN ISO 12001 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk
ČSN EN ISO 12001ČSN EN ISO 12001 Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky na zkušební předpisy pro hluk pro specifické skupiny strojů a zařízení. V prvé řadě je použitelná pro stacion
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 13473-5 - Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury 
Katalogové číslo:  86442
ČSN EN ISO 13473-5 - Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury
ČSN EN ISO 13473-5ČSN EN ISO 13473-5 Tato evropská norma určuje postupy stanovení průměrné hloubky nebo hladiny megatextury povrchu vozovky měřením křivky profilu povrchu a výpočtem ukazatelů megat
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11204 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí 
Katalogové číslo:  87352
ČSN EN ISO 11204 - Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí
ČSN EN ISO 11204ČSN EN ISO 11204 Tato mezinárodní norma stanovuje metodu určování hladin emisního akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech v jaké
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 3743-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami 
Katalogové číslo:  87888
ČSN EN ISO 3743-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami
ČSN EN ISO 3743-1ČSN EN ISO 3743-1 Tato mezinárodní norma stanovuje metody určení hladiny akustického výkonu nebo hladiny akustické energie zdroje hluku z hladin akustického tlaku měřených v dozv
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 10302-1 - Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem 
Katalogové číslo:  89294
ČSN ISO 10302-1 - Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem
ČSN ISO 10302-1ČSN ISO 10302-1 Tato část ISO 10302 stanovuje metody měření hluku šířeného vzduchem, který je vyzařován malými ventilačními zařízeními (AMD), které jsou používány k chlazení elektron
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 8297 - Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda 
Katalogové číslo:  20804
ČSN ISO 8297 - Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda
ČSN ISO 8297ČSN ISO 8297 Norma obsahuje ISO 8297:1994. Stanovuje technickou metodu (třída 2, jak je definována v ISO 2204) určení hladin akustického výkonu velkých provozů s více zdroji, které j
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku 
Katalogové číslo:  64865
ČSN EN ISO 11688-2 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku
ČSN EN ISO 11688-2ČSN EN ISO 11688-2 Norma poskytuje fyzikální základy pro pravidla a příklady navrhování zařízení s nízkým hlukem uvedeným v ČSN EN ISO 11688-1 a pomáhá při studiu rozsáhlé odbor
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9613-1 - Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře 
Katalogové číslo:  17868
ČSN ISO 9613-1 - Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře
ČSN ISO 9613-1ČSN ISO 9613-1 Norma obsahuje ISO 9613-1:1993. ISO 9613 sestává z následujících částí, které mají společný obecný název Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru: Čás
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15667 - Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami 
Katalogové číslo:  62393
ČSN EN ISO 15667 - Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami
ČSN EN ISO 15667ČSN EN ISO 15667 Tato evropská norma se zabývá výkonností krytů a kabin navržených ke snížení hluku. Popisuje akustické a funkční požadavky, které musí být společně schváleny doda
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11690-3 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech 
Katalogové číslo:  57461
ČSN EN ISO 11690-3 - Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech
ČSN EN ISO 11690-3ČSN EN ISO 11690-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11690-3:1998. Evropská norma EN ISO 11690:1998 má status české národní normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 7574-1 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice 
Katalogové číslo:  28680
ČSN ISO 7574-1 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice
ČSN ISO 7574-1ČSN ISO 7574-1 Tato část 1 ISO 7574 definuje pojmy, které se týkají metod a ověření stanovených (např. štítkových) hodnot emise hluku strojů a zařízení. Tato čtyřdílná řada norem
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7574-3 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů 
Katalogové číslo:  28682
ČSN ISO 7574-3 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů
ČSN ISO 7574-3ČSN ISO 7574-3 Norma obsahuje ISO 7574-3:1985, která byla převzata beze změn do EN 27 574-3:1988. Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ČSN ISO 7574 je uveden v ČSN ISO 7574-
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 8201 - Akustika. Akustický nouzový evakuační signál 
Katalogové číslo:  15122
ČSN ISO 8201 - Akustika. Akustický nouzový evakuační signál
ČSN ISO 8201ČSN ISO 8201 Norma obsahuje ISO 8201-1987. Poslední desetiletí zaznamenalo rostoucí zájem o vytvoření mezinárodního akustického signálu, který by při zaslechnutí jednoznačně znamena
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 389-5 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz 
Katalogové číslo:  78817
ČSN EN ISO 389-5 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz
ČSN EN ISO 389-5ČSN EN ISO 389-5 Tento mezinárodní standard obsahuje referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu 8 - 16 kHz.Podle těchto h
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11819-2 - Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti 
Katalogové číslo:  504405
ČSN EN ISO 11819-2 - Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti
ČSN EN ISO 11819-2ČSN EN ISO 11819-2 Tento dokument stanovuje hodnocení různých povrchů vozovek s ohledem na jejich vliv na hluk z dopravy za podmínek, kdy převládá hluk na kontaktu pneumatika/vo
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 389-1 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka 
Katalogové číslo:  505718
ČSN EN ISO 389-1 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka
ČSN EN ISO 389-1ČSN EN ISO 389-1 Tento dokument stanovuje standardní referenční nulu pro stupnici prahové hladiny slyšení platnou pro tónové audiometry s vedením vzduchem, aby se na celém světě pod
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11690-2 - Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku 
Katalogové číslo:  511868
ČSN EN ISO 11690-2 - Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku
ČSN EN ISO 11690-2ČSN EN ISO 11690-2 This document deals with the technical aspects of noise control in workplaces. The various technical measures are stated, the related acoustical quantities desc
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 7574-4 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů 
Katalogové číslo:  28683
ČSN ISO 7574-4 - Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů
ČSN ISO 7574-4ČSN ISO 7574-4 Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ISO 7574 je uveden v ISO 7574-1. Tato část 4 ČSN ISO 7574 obsahuje pokyny ke stanovení štítkové hodnoty LC subjektům stan
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20906 ZMĚNA Amd.1 - Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť 
Katalogové číslo:  94555
ČSN ISO 20906 ZMĚNA Amd.1 - Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť
ČSN ISO 20906 ZMĚNA Amd.1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 4871 - Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení 
Katalogové číslo:  85567
ČSN EN ISO 4871 - Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení
ČSN EN ISO 4871ČSN EN ISO 4871 Tato mezinárodní norma - uvádí informace o deklarování hodnot emise hluku, - popisuje informace o vlastnostech výrobku a akustických údajích, které musí být uvede
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7196 - Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku 
Katalogové číslo:  20983
ČSN ISO 7196 - Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku
ČSN ISO 7196ČSN ISO 7196 Norma obsahuje ISO 7196:1995. Specifikuje frekvenční váhovou funkci označenou G pro určování vážených hladin akustického tlaku zvuku nebo hluku, jehož spektrum leží část
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 11689 - Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení 
Katalogové číslo:  52346
ČSN EN ISO 11689 - Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení
ČSN EN ISO 11689ČSN EN ISO 11689 Norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11689:1996. Evropská norma EN ISO 11689:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 9613-2 - Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu 
Katalogové číslo:  53177
ČSN ISO 9613-2 - Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu
ČSN ISO 9613-2ČSN ISO 9613-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9613-2:1996. Mezinárodní norma ISO 9613-2:1996 má status české technické normy. ISO 9613 sestává z následujících čás
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10843 - Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku 
Katalogové číslo:  55079
ČSN ISO 10843 - Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku
ČSN ISO 10843ČSN ISO 10843 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10843:1997. Mezinárodní norma ISO 10843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma popisuje preferované m
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat