Sponzorovaný odkaz

0109 Systémy environmentálního managementu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci 
Katalogové číslo:  500930
ČSN EN ISO 14004 : 2016 - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ČSN EN ISO 14004ČSN EN ISO 14004 Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environment
Nová
Cena:  999,- Kč
ČSN ISO 14025 - Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy 
Katalogové číslo:  76988
ČSN ISO 14025 - Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
ČSN ISO 14025ČSN ISO 14025 Norma ISO 14025 stanovuje zásady a postupy pro vytváření programů environmentálních prohlášení typu III a environmentálních prohlášení typu III. Výslovně určuje používání
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14045 - Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny 
Katalogové číslo:  92170
ČSN EN ISO 14045 - Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
ČSN EN ISO 14045ČSN EN ISO 14045 Norma ČSN EN ISO 14045 se zabývá posuzováním eko-efektivity produktového systému a jeho využitím pro širokou škálu produktových systémů. Jedná se o nástroj kvantita
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14020 - Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady 
Katalogové číslo:  65289
ČSN EN ISO 14020 - Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady
ČSN EN ISO 14020ČSN EN ISO 14020 Norma se týká všech typů environmentálního značení a prohlášení a stanovuje hlavní zásady pro jejich vývoj a používání. Jedním z účelů této normy je, aby ostatní
Cena:  171,- Kč
ČSN P ISO TS 14048 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů 
Katalogové číslo:  68781
ČSN P ISO TS 14048 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů
ČSN P ISO TS 14048ČSN P ISO TS 14048 Tato technická specifikace se týká struktury a požadavků na strukturu dokumentace údajů, které mají sloužit pro jednoznačnou transparentní dokumentaci a pro v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14064-2 - Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty 
Katalogové číslo:  508067
ČSN EN ISO 14064-2 - Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty
ČSN EN ISO 14064-2ČSN EN ISO 14064-2 This document specifies principles and requirements and provides guidance at the project level for the quantification, monitoring and reporting of activities in
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 14027 - Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií 
Katalogové číslo:  504909
ČSN P CEN ISO/TS 14027 - Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií
ČSN P CEN ISO/TS 14027ČSN P CEN ISO/TS 14027 This document provides principles, requirements and guidelines for developing, reviewing, registering and updating PCR within a Type III environmental d
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16524 - Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů 
Katalogové číslo:  511867
ČSN EN 16524 - Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů
ČSN EN 16524ČSN EN 16524 This document describes a methodology for reducing the overall environmental impact through product design and development that is tailored to mechanical products as defi
Cena:  803,- Kč
ČSN 01 0962 - Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu 
Katalogové číslo:  68854
ČSN 01 0962 - Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
ČSN 01 0962ČSN 01 0962 Tato česká technická norma je převzetím technické zprávy ISO TR 14062 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu (Environm
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14040 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova 
Katalogové číslo:  77068
ČSN EN ISO 14040 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
ČSN EN ISO 14040ČSN EN ISO 14040 ČSN EN ISO 14040 je druhým vydáním této normy, která spolu s ISO 14044:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, kte
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 14066 - Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů 
Katalogové číslo:  89798
ČSN ISO 14066 - Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů
ČSN ISO 14066ČSN ISO 14066 Norma specifikuje požadavky na odbornou způsobilost validačních a ověřovacích týmů na podporu správců programů na skleníkové plyny (GHG), regulačních orgánů a validačních
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14005 - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci 
Katalogové číslo:  508547
ČSN EN ISO 14005 - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci
ČSN EN ISO 14005ČSN EN ISO 14005 This document gives guidelines for a phased approach to establish, implement, maintain and improve an environmental management system (EMS) that organizations, incl
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 14024 - Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy 
Katalogové číslo:  505994
ČSN EN ISO 14024 - Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ČSN EN ISO 14024ČSN EN ISO 14024 Tento dokument stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů environmentálního značení typu I, včetně výběru kategorií produktů, environmentálních kritérií prod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14067 - Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci 
Katalogové číslo:  506543
ČSN EN ISO 14067 - Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
ČSN EN ISO 14067ČSN EN ISO 14067 This document specifies principles, requirements and guidelines for the quantification and reporting of the carbon footprint of a product (CFP), in a manner consist
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 14063 - Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady 
Katalogové číslo:  511256
ČSN EN ISO 14063 - Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady
ČSN EN ISO 14063ČSN EN ISO 14063 Tento dokument poskytuje organizacím směrnice týkající se obecných zásad, politiky, strategie a činností a související s interní i externí environmentální komunikac
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14008 - Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů 
Katalogové číslo:  511265
ČSN EN ISO 14008 - Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů
ČSN EN ISO 14008ČSN EN ISO 14008 This document specifies a methodological framework for the monetary valuation of environmental impacts and related environmental aspects. Environmental impacts in
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14044 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 
Katalogové číslo:  77067
ČSN EN ISO 14044 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14044ČSN EN ISO 14044 ČSN EN ISO 14044 je prvním vydáním této normy, která spolu s ISO 14040:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, kte
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 14071 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006 
Katalogové číslo:  500748
ČSN P CEN ISO/TS 14071 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006
ČSN P CEN ISO/TS 14071ČSN P CEN ISO/TS 14071 Tato technická specifikace uvádí dodatečné specifikace k ISO 14040:2006 a ISO 14044:2006. Uvádí požadavky a směrnice pro provádění kritického přezkoumán
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14090 - Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice 
Katalogové číslo:  509759
ČSN EN ISO 14090 - Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14090ČSN EN ISO 14090 Tento dokument specifikuje zásady, požadavky a směrnice pro adaptaci na změnu klimatu. To zahrnuje začlenění adaptace v rámci organizací nebo napříč organizacemi, p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14052 - Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci 
Katalogové číslo:  506545
ČSN EN ISO 14052 - Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci
ČSN EN ISO 14052ČSN EN ISO 14052 This document provides guidance for the practical implementation of material flow cost accounting (MFCA) in a supply chain. MFCA fundamentally traces the flows and
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14007 - Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů 
Katalogové číslo:  511264
ČSN EN ISO 14007 - Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů
ČSN EN ISO 14007ČSN EN ISO 14007 This document gives guidelines for organizations on determining the environmental costs and benefits associated with their environmental aspects. It addresses the d
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 14049 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy 
Katalogové číslo:  98285
TNI ISO/TR 14049 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
TNI ISO/TR 14049TNI ISO/TR 14049 Cílem této technické normalizační informace je uvést příklady použití LCI jako prostředku, který slouží k zajištění určitých ustanovení ISO 14044:2006. Uvedené přík
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14065 - Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání 
Katalogové číslo:  94221
ČSN EN ISO 14065 - Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání
ČSN EN ISO 14065ČSN EN ISO 14065 Norma ČSN ISO 14065 specifikuje zásady a požadavky na orgány, které provádějí validaci nebo ověřování výroků o skleníkových plynech (GHG). Norma poskytuje správcům
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 14046 - Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice 
Katalogové číslo:  500757
ČSN EN ISO 14046 - Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice
ČSN EN ISO 14046ČSN EN ISO 14046 Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního c
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 14034 - Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV) 
Katalogové číslo:  506546
ČSN EN ISO 14034 - Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
ČSN EN ISO 14034ČSN EN ISO 14034 This document specifies principles, procedures and requirements for environmental technology verification (ETV).
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat