Sponzorovaný odkaz

0114 Mechanika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 1411 - Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání 
Katalogové číslo:  00034
ČSN 01 1411 - Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání
ČSN 01 1411ČSN 01 1411 Touto normou se zavádí ST SEV 1367-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se týká sériově vyráběných strojů a frek
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 13373-3 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku 
Katalogové číslo:  501540
ČSN ISO 13373-3 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku
ČSN ISO 13373-3ČSN ISO 13373-3 Tato část ISO 13373 uvádí pokyny pro obecné postupy, které mají být uváženy při provádění vibrační diagnostiky strojů. Je určena k použití vibračními diagnostiky, inž
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 16063-1 ZMĚNA Amd.1 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí 
Katalogové číslo:  501682
ČSN ISO 16063-1 ZMĚNA Amd.1 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí
ČSN ISO 16063-1 ZMĚNA Amd.1
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 18436-6 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise 
Katalogové číslo:  95871
ČSN ISO 18436-6 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise
ČSN ISO 18436-6ČSN ISO 18436-6 Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím akustické emise. Ce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12096 - Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací 
Katalogové číslo:  53180
ČSN EN 12096 - Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací
ČSN EN 12096ČSN EN 12096 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12096:1997. Evropská norma EN 12096:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky na deklaro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13753 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže 
Katalogové číslo:  82758
ČSN EN ISO 13753 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže
ČSN EN ISO 13753ČSN EN ISO 13753 Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro určení činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže. Metoda platí pro všechny materiály,
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18436-3 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku 
Katalogové číslo:  92677
ČSN ISO 18436-3 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku
ČSN ISO 18436-3ČSN ISO 18436-3 Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na orgány provádějící školicí programy pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporuč
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10819 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky 
Katalogové číslo:  94980
ČSN EN ISO 10819 - Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky
ČSN EN ISO 10819ČSN EN ISO 10819 Tato norma stanovuje metodu laboratorního měření, analýzu dat a uvádění činitele přenosu vibrací rukavicí s materiálem snižujícím vibrace, který pokrývá dlaň, prsty
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 14839-3 - Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability 
Katalogové číslo:  93295
ČSN ISO 14839-3 - Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability
ČSN ISO 14839-3ČSN ISO 14839-3 Tato část ISO 14839 stanovuje požadavky na stabilitu točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky (AML). Určuje speciální ukazatel pro hodnocení hranice
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů 
Katalogové číslo:  83168
ČSN ISO 2017-2 - Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů
ČSN ISO 2017-2ČSN ISO 2017-2 Norma sjednocuje technická data a požadované informace pro provádění vibroizolace kolejových systémů, nejrůznějšího konstrukčního řešení, z hlediska požadované kvality
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18431-4 - Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy 
Katalogové číslo:  79913
ČSN ISO 18431-4 - Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy
ČSN ISO 18431-4ČSN ISO 18431-4 Tato norma se zabývá metodami digitálního výpočtu spektra rázové odezvy. Analýza není v žádném případě omezena na signály, které mohou být charakterizovány jako rázy.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 21940-32 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol 
Katalogové číslo:  91444
ČSN ISO 21940-32 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol
ČSN ISO 21940-32ČSN ISO 21940-32 Tato část ISO 21940 stanovuje jedinou metodu pro vyvažování jednotlivých částí rotorové sestavy (hřídelů a kol) spojovaných pery. Tím je zajištěna slučitelnost všec
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 21940-14 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení 
Katalogové číslo:  92645
ČSN ISO 21940-14 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení
ČSN ISO 21940-14ČSN ISO 21940-14 Tato část ISO 21940 specifikuje potřebné informace o: a) identifikaci chyb, které mohou vzniknout v procesu měření nevyváženosti rotoru; b) posuzování a odhadu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 16063-11 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie 
Katalogové číslo:  60727
ČSN ISO 16063-11 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie
ČSN ISO 16063-11ČSN ISO 16063-11 Tato část ISO 16063 specifikuje měřicí přístroje a postupy používané při primární kalibraci přímočarých akcelerometrů (s předzesilovačem nebo bez něho), při kter
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 16063-21 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem 
Katalogové číslo:  70763
ČSN ISO 16063-21 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem
ČSN ISO 16063-21ČSN ISO 16063-21 Norma popisuje kalibraci snímačů přímočarých vibrací metodou porovnání. Ačkoliv popisuje především kalibraci přímým porovnáním s etalonem kalibrovaným primárními
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 13373-1 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy 
Katalogové číslo:  67076
ČSN ISO 13373-1 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy
ČSN ISO 13373-1ČSN ISO 13373-1 Základním účelem monitorování stavu vibrací strojů je poskytování informací o provozním stavu strojů pro zabezpečení a pro prediktivní údržbu. Nedílnou součástí toh
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 16063-41 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů 
Katalogové číslo:  509497
ČSN ISO 16063-41 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů
ČSN ISO 16063-41ČSN ISO 16063-41 Tato část ISO 16063 stanovuje měřicí přístroje a postupy k provádění primární a sekundární kalibrace laserových vibrometrů pro měření přímočarých vibrací ve frekv
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 21940-11 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu 
Katalogové číslo:  503236
ČSN ISO 21940-11 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu
ČSN ISO 21940-11ČSN ISO 21940-11 Tento dokument uvádí postupy a tolerance nevyváženosti pro vyvažování rotorů v tuhém stavu. Stanovuje: a) velikost přípustného zbytkového nevývažku, b) potř
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 20816-4 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky 
Katalogové číslo:  506715
ČSN ISO 20816-4 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky
ČSN ISO 20816-4ČSN ISO 20816-4 Tento dokument platí pro plynové turbíny na pozemních základech, které jsou na kluzných ložiskách a mají výkon větší než 3 MW, a pracují při zatížení s otáčkami mez
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16063-16 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací 
Katalogové číslo:  506711
ČSN ISO 16063-16 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací
ČSN ISO 16063-16ČSN ISO 16063-16 Tato část ISO 16063 specifikuje měřicí přístroje a postup používaný při primární kalibraci akcelerometrů pomocí zemské gravitace. Vztahuje se na přímočaré akcelerom
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 18437-6 - Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota 
Katalogové číslo:  506716
ČSN ISO 18437-6 - Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota
ČSN ISO 18437-6ČSN ISO 18437-6 Tento dokument specifikuje standardní metodu pořizování a analýzy dat získaných s použitím zkušebních metod uvedených v ISO 18437-1 až ISO 18437-5, ISO 6721-4 až ISO
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 16063-32 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení 
Katalogové číslo:  511477
ČSN ISO 16063-32 - Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení
ČSN ISO 16063-32ČSN ISO 16063-32 Tato část ISO 16063 stanovuje podrobnou specifikaci měřicích přístrojů a postupů testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení. Platí pr
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 20816-9 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky 
Katalogové číslo:  511611
ČSN ISO 20816-9 - Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky
ČSN ISO 20816-9ČSN ISO 20816-9 Tento dokument stanovuje požadavky na určování a třídění vibrací samostatných převodovek i převodovek s vlastní skříní pro zvyšování i snižování otáček (multiplikát
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 18434-2 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu 
Katalogové číslo:  511698
ČSN ISO 18434-2 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu
ČSN ISO 18434-2ČSN ISO 18434-2 Tento dokument poskytuje specifické pokyny pro interpretaci infračervených termogramů jako součásti programu pro monitorování stavu a diagnostiku systémů strojů.
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 1413 - Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky 
Katalogové číslo:  24074
ČSN 01 1413 - Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky
ČSN 01 1413ČSN 01 1413 Norma stanovuje všeobecné požadavky na zkoušky pružných hřídelových spojek, jejichž pružné elementy jsou vyrobeny z pryže nebo jiných elastomerů. Účelem normy je sjednotit zp
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat