Sponzorovaný odkaz

0103 Jakost

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky 
Katalogové číslo:  P34
ČSN EN ISO 9001:2016 - Systémy managementu jakosti - Požadavky
ČSN EN ISO 9001:2016 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, které splňují
Nová
Cena:  424,- Kč
ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky 
Katalogové číslo:  99316
ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky
ČSN EN ISO 9001ČSN EN ISO 9001 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality, když organizace potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkty a služby, k
Cena:  424,- Kč
ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky 
Katalogové číslo:  94027
ČSN 01 0391 - Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky
ČSN 01 0391ČSN 01 0391 Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) be
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 21500 - Návod k managementu projektu 
Katalogové číslo:  92916
ČSN ISO 21500 - Návod k managementu projektu
ČSN ISO 21500ČSN ISO 21500 Tato mezinárodní norma poskytuje návod k managementu projektu, který může používat organizace jakéhokoli typu, včetně státních (veřejných), soukromých nebo občanských org
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti 
Katalogové číslo:  65455
ČSN ISO/TR 10013 - Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ČSN ISO/TR 10013ČSN ISO/TR 10013 Tato technická zpráva je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentace, nutné pro zajištění efektivního systému managementu jakosti přizpůsobeného specifick
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 31000 - Management rizik - Směrnice 
Katalogové číslo:  505890
ČSN ISO 31000 - Management rizik - Směrnice
ČSN ISO 31000ČSN ISO 31000 Tento dokument poskytuje směrnice pro řízení rizik, kterým jsou organizace vystaveny. Aplikování těchto směrnic může být přizpůsobeno pro jakoukoli organizaci a její kont
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10001 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací 
Katalogové číslo:  506788
ČSN ISO 10001 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací
ČSN ISO 10001ČSN ISO 10001 This document gives guidelines for planning, designing, developing, implementing, maintaining and improving customer satisfaction codes of conduct. This document is
Cena:  358,- Kč
ČSN P ISO/TS 55010 - Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv 
Katalogové číslo:  509896
ČSN P ISO/TS 55010 - Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv
ČSN P ISO/TS 55010ČSN ISO 55010 Tento dokument uvádí směrnice pro sladění finančních a nefinančních funkcí managementu aktiv s cílem zlepšit vnitřní kontrolu jako součást systému správy organizace.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 26000 ZMĚNA Z1 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 
Katalogové číslo:  512372
ČSN EN ISO 26000 ZMĚNA Z1 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
ČSN EN ISO 26000 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
Katalogové číslo:  P46
ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
ČSN EN ISO 9000:2016 Česká verze této normy již dostupná od 02/2016!! V souvislosti s nově vydanou normou ISO 9001:2015 již vyšla nově i ISO 9000:2015 Systémy managementu kvality - Základní principy
Nová
Cena:  754,- Kč
ČSN ISO/TR 10017 - Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000 
Katalogové číslo:  69250
ČSN ISO/TR 10017 - Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000
ČSN ISO/TR 10017ČSN ISO/TR 10017 Tato technická zpráva je návodem pro volbu vhodných statistických metod, které mohou být užitečné organizaci při vývoji, zavádění, udržování a zlepšování systému
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu 
Katalogové číslo:  506469
ČSN EN ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN EN ISO 19011 : 2019 ČSN EN ISO 19011 Dokument poskytuje návod organizacím všech velikostí a typů a týká se auditů různých předmětů a rozsahů. Návod se týká auditů prováděných ve velkých organi
Cena:  715,- Kč
ČSN ISO 10002 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích 
Katalogové číslo:  506789
ČSN ISO 10002 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích
ČSN ISO 10002ČSN ISO 10002 This document gives guidelines for the process of complaints handling related to products and services within an organization, including planning, design, development,
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 10005 - Management kvality - Směrnice pro plány kvality 
Katalogové číslo:  507192
ČSN ISO 10005 - Management kvality - Směrnice pro plány kvality
ČSN ISO 10005ČSN ISO 10005 Tento dokument poskytuje směrnice pro vytváření, přezkoumávání, schvalování, používání a revidování plánů kvality. Tento dokument je použitelný pro plány kvality týk
Cena:  495,- Kč
ČSN EN 31010 ZMĚNA Z2 - Management rizik - Techniky posuzování rizik 
Katalogové číslo:  510593
ČSN EN 31010 ZMĚNA Z2 - Management rizik - Techniky posuzování rizik
ČSN EN 31010 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 55002 - Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001 
Katalogové číslo:  508844
ČSN ISO 55002 - Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001
ČSN ISO 55002ČSN ISO 55002 This International Standard provides guidance for the application of an asset management system, in accordance with the requirements of ISO 55001. This International
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 - Systémy managementu kvality - Požadavky 
Katalogové číslo:  506063
ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 - Systémy managementu kvality - Požadavky
ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 10006 - Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech 
Katalogové číslo:  507691
ČSN ISO 10006 - Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
ČSN ISO 10006ČSN ISO 10006 Tento dokument obsahuje směrnice pro management kvality v projektech. Popisuje zásady a postupy managementu kvality, jejichž implementace má významný dopad na dosahování
Cena:  545,- Kč
ČSN P ISO/TS 23406 - Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 
Katalogové číslo:  511682
ČSN P ISO/TS 23406 - Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
ČSN P ISO/TS 23406ČSN P ISO/TS 23406 Tento dokument je určen k ověřování, zda certifikační orgán splňuje stanovené požadavky, a specifikuje tyto požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 55001 - Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky 
Katalogové číslo:  97511
ČSN ISO 55001 - Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky
ČSN ISO 55001ČSN ISO 55001 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu aktiv v rámci kontextu organizace. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizac
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 28000 - Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců 
Katalogové číslo:  86095
ČSN ISO 28000 - Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců
ČSN ISO 28000ČSN ISO 28000 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti, přičemž zahrnuje kritické aspekty pro zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce. Řízení be
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti 
Katalogové číslo:  88082
ČSN EN ISO 26000 - Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
ČSN EN ISO 26000ČSN ISO 26000 Tato norma poskytuje "metodické" pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, z
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu 
Katalogové číslo:  P79_506469
ČSN EN ISO 19011 : 2019 Směrnice pro auditování systémů managementu
ČSN EN ISO 19011:2019 Tato mezinárodní norma nestanovuje požadavky, ale poskytuje návod k řízení programu auditů, plánování a provádění auditů systému managementu, i ke kompetencím a hodnocení audito
Nová
Cena:  715,- Kč
ČSN EN ISO 9004 - Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu 
Katalogové číslo:  506914
ČSN EN ISO 9004 - Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu
ČSN EN ISO 9004ČSN EN ISO 9004 Norma obsahuje návod k posilování schopnosti organizace dosahovat udržitelného úspěchu. Tento návod je v souladu se zásadami managementu kvality uvedenými v ISO 9000:
Cena:  1 045,- Kč
ČSN ISO 19443 - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti 
Katalogové číslo:  506841
ČSN ISO 19443 - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
ČSN ISO 19443ČSN ISO 19443 Tato mezinárodní norma platí pro organizace v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, dodávající produkty nebo poskytující služby důležité z hlediska jaderné bez
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 31022 - Management rizik - Směrnice pro management právních rizik 
Katalogové číslo:  511617
ČSN ISO 31022 - Management rizik - Směrnice pro management právních rizik
ČSN ISO 31022ČSN ISO 31022 Tento dokument poskytuje směrnice pro zvládání specifických výzev právních rizik, kterým čelí organizace, jako doplňkový dokument k ISO 31000. Použití těchto směrnic lze
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 55000 - Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie 
Katalogové číslo:  97512
ČSN ISO 55000 - Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie
ČSN ISO 55000ČSN ISO 55000 Tato mezinárodní norma poskytuje přehled managementu aktiv, jeho zásad a terminologie a také očekávaných přínosů ze zavedení managementu aktiv. Lze ji aplikovat na všechn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 31010 - Management rizik - Techniky posuzování rizik 
Katalogové číslo:  87240
ČSN EN 31010 - Management rizik - Techniky posuzování rizik
ČSN EN 31010ČSN EN 31010 Tato mezinárodní norma je podpůrnou normou pro normu ISO 31000 a je v ní poskytnut návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posuzování rizik. Posuzování riz
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat