Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 10005 - Management kvality - Směrnice pro plány kvality
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2019
ČSN ISO 10005 - Management kvality - Směrnice pro plány kvality

ČSN ISO 10005

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN ISO 10005
Třídící znak:010332
Počet stran:48
Vydáno:01.04.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507192
Popis

ČSN ISO 10005

Tento dokument poskytuje směrnice pro vytváření, přezkoumávání, schvalování, používání a revidování plánů kvality. Tento dokument je použitelný pro plány kvality týkající se jakéhokoli zamýšleného výstupu, ať se jedná o proces, produkt, službu, projekt nebo smlouvu. Je použitelný v organizaci jakéhokoli typu a velikosti. Je použitelný, ať již organizace má nebo nemá systém managementu kvality ve shodě s ISO 9001. Tento dokument obsahuje návod a nestanovuje požadavky. Primárně se zaměřuje na poskytování výstupů a není pokynem pro plánování tvorby systému managementu kvality. POZNÁMKA: Aby nedocházelo ke zbytečnému opakování termínu "proces, produkt, služba, projekt nebo smlouva", používá tento dokument termín "specifický případ".