Sponzorovaný odkaz

0117 Optika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11664-6 - Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu 
Katalogové číslo:  501130
ČSN EN ISO 11664-6 - Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu
ČSN EN ISO 11664-6ČSN EN ISO 11664-6 This CIE International Standard specifies the method of calculating colour differences according to the CIEDE2000 formula. The Standard is applicable to input v
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11664-5 - Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v' 
Katalogové číslo:  501617
ČSN EN ISO 11664-5 - Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'
ČSN EN ISO 11664-5ČSN EN ISO 11664-5 This part of ISO/CIE 11664 specifies the method of calculating the coordinates of the CIE 1976 L*u*v* colour space including correlates of lightness, chroma,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18314-2 - Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost 
Katalogové číslo:  506548
ČSN EN ISO 18314-2 - Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost
ČSN EN ISO 18314-2ČSN EN ISO 18314-2 This part of ISO 18314 specifies the Saunderson correction for different measurement geometries and the solutions of the Kubelka-Munk equation for hiding and tr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/CIE 11664-3 - Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky 
Katalogové číslo:  508549
ČSN EN ISO/CIE 11664-3 - Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky
ČSN EN ISO/CIE 11664-3ČSN EN ISO/CIE 11664-3 This document specifies methods of calculating the tristimulus values of colour stimuli for which the spectral distributions are provided. These colour
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18314-1 - Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti 
Katalogové číslo:  506547
ČSN EN ISO 18314-1 - Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti
ČSN EN ISO 18314-1ČSN EN ISO 18314-1 This part of ISO 18314 specifies the method for determining the colour coordinates of a paint film. This method is only applicable to paint films that appear to
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 1718 - Měření barev 
Katalogové číslo:  24083
ČSN 01 1718 - Měření barev
ČSN 01 1718ČSN 01 1718 Norma platí pro měření barev, tj. jejich chromatičnosti a kolority, a pro jejich číselné vyjadřování v některé z kolorimetrických soustav. Obsahuje základní ustanovení o měře
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 18314-3 - Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy 
Katalogové číslo:  506549
ČSN EN ISO 18314-3 - Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy
ČSN EN ISO 18314-3ČSN EN ISO 18314-3 This part of ISO 18314 specifies different methods of calculating special indices, which are generally used to describe lightness respectively jetness of sample
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11664-2 - Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE 
Katalogové číslo:  88768
ČSN EN ISO 11664-2 - Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE
ČSN EN ISO 11664-2
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO/CIE 11664-4 - Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b* 
Katalogové číslo:  508550
ČSN EN ISO/CIE 11664-4 - Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*
ČSN EN ISO/CIE 11664-4ČSN EN ISO/CIE 11664-4 This document specifies a method of calculating the coordinates of the CIE 1976 L*a*b* colour space, including correlates of lightness, chroma and hue.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO/CIE 11664-1 - Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE 
Katalogové číslo:  508548
ČSN EN ISO/CIE 11664-1 - Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE
ČSN EN ISO/CIE 11664-1ČSN EN ISO/CIE 11664-1 This document specifies colour-matching functions for use in colorimetry. Two sets of colour-matching functions are specified. a) Colour-matching fun
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat