Sponzorovaný odkaz

0106 Oblast spolehlivosti v technice

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16646 - Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku 
Katalogové číslo:  97202
ČSN EN 16646 - Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku
ČSN EN 16646ČSN EN 16646 V této normě se uvádí management fyzického majetku jako základní rámec údržbářských úkonů. Je v ní uveden též vztah mezi strategickým plánem a systémem managementu údržby o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62198 - Management rizik v projektech - Směrnice pro použití 
Katalogové číslo:  95697
ČSN EN 62198 - Management rizik v projektech - Směrnice pro použití
ČSN EN 62198ČSN EN 62198 V této normě se poskytují principy a generické směrnice pro řízení rizika a nejistoty v projektech. Především je popsán systematický přístup k řízení rizika v projektech za
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61160 - Přezkoumání návrhu 
Katalogové číslo:  75830
ČSN EN 61160 - Přezkoumání návrhu
ČSN EN 61160ČSN EN 61160 V této mezinárodní normě jsou uvedena doporučení pro praktické provádění postupů přezkoumání návrhu jako prostředku pro ověření, že byly splněny požadavky na vstupy pro náv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62402 - Management zastarávání - Pokyn k použití 
Katalogové číslo:  82616
ČSN EN 62402 - Management zastarávání - Pokyn k použití
ČSN EN 62402ČSN EN 62402 Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Všechny tyto produkty, ať se jedná o
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik 
Katalogové číslo:  78301
ČSN EN 61165 - Použití Markovových technik
ČSN EN 61165ČSN EN 61165 V ČSN EN 61165 je uveden návod pro aplikaci Markovových technik k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečno
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 1070 - Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti 
Katalogové číslo:  16253
ČSN IEC 1070 - Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti
ČSN IEC 1070ČSN IEC 1070 Norma obsahuje IEC 1070:1991-11. Specifikuje metody zkoušení pohotovosti často udržovaných objektů (dále vzorků), pokud se u nich používá jako ukazatel pohotovosti buď u
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60300-3-14 - Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby 
Katalogové číslo:  72229
ČSN EN 60300-3-14 - Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby
ČSN EN 60300-3-14ČSN EN 60300-3-14 V této části normy IEC 60300 je popsána základní struktura údržby a zajištění údržby, jakož i rozmanité minimální všeobecné praktické postupy, které se mají při
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60300-3-2 - Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu 
Katalogové číslo:  74006
ČSN EN 60300-3-2 - Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu
ČSN EN 60300-3-2ČSN EN 60300-3-2 Sběr a analýza dat o poruchách a používání z provozu hraje důležitou roli v analýze spolehlivosti. Tento sběr a analýza umožňují plánovat údržbu, posoudit oprávně
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13269 - Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě 
Katalogové číslo:  500815
ČSN EN 13269 - Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
ČSN EN 13269ČSN EN 13269 This European Standard provides guidance on the preparation of contracts in private sector for maintenance services. It can be applied to: - cross-border as well as n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62402 ZMĚNA Z1 - Management zastarávání - Pokyn k použití 
Katalogové číslo:  509500
ČSN EN 62402 ZMĚNA Z1 - Management zastarávání - Pokyn k použití
ČSN EN 62402 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 62853 - Spolehlivost otevřených systémů 
Katalogové číslo:  505915
ČSN EN IEC 62853 - Spolehlivost otevřených systémů
ČSN EN IEC 62853ČSN EN IEC 62853 This document provides guidance in relation to a set of requirements placed upon system life cycles in order for an open system to achieve open systems dependabilit
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60300-3-11 - Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost 
Katalogové číslo:  85557
ČSN EN 60300-3-11 - Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost
ČSN EN 60300-3-11ČSN EN 60300-3-11 Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) popsaná v této normě je metoda pro stanovení a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61649 - Weibullova analýza 
Katalogové číslo:  83630
ČSN EN 61649 - Weibullova analýza
ČSN EN 61649ČSN EN 61649 Weibullovo rozdělení se používá k modelování dat bez ohledu na to, zda je intenzita poruch stoupající, klesající či konstantní. Weibullovo rozdělení je pružné a přizpůsobiv
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 62429 - Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech 
Katalogové číslo:  82421
ČSN EN 62429 - Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech
ČSN EN 62429ČSN EN 62429 V této mezinárodní normě je uveden návod k růstu bezporuchovosti během závěrečných zkoušek nebo přejímacích zkoušek u jedinečných složitých systémů. Poskytuje návod k podmí
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61710 - Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů 
Katalogové číslo:  94322
ČSN EN 61710 - Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů
ČSN EN 61710ČSN EN 61710 V této normě je popsán mocninový model a jsou v ní uvedeny pokyny pro jeho použití. Existují různé modely pro popis bezporuchovosti opravitelných objektů, jedním z nejpouží
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62628 - Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti 
Katalogové číslo:  92410
ČSN EN 62628 - Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti
ČSN EN 62628ČSN EN 62628 Tato mezinárodní norma poskytuje nejlepší současné průmyslové praktiky a představuje platnou metodiku usnadňující dosažení spolehlivosti softwaru. Určuje vliv managementu n
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 60300-3-1 - Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn 
Katalogové číslo:  68328
ČSN IEC 60300-3-1 - Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn
ČSN IEC 60300-3-1ČSN IEC 60300-3-1 Metody analýzy spolehlivosti popsané v této části normy IEC 60300 se používají k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62309 - Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky 
Katalogové číslo:  73544
ČSN EN 62309 - Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky
ČSN EN 62309ČSN EN 62309 Staré způsoby výroby a užívání produktů jsou k životnímu prostředí a k jeho zdrojům velmi nešetrné. Většina dílů je vyrobena se střední dobou života mnohem delší, než uži
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61078 ed. 2 - Blokové diagramy bezporuchovosti 
Katalogové číslo:  502031
ČSN EN 61078 ed. 2 - Blokové diagramy bezporuchovosti
ČSN EN 61078 ed. 2ČSN EN 61078 ed. 2 This International Standard describes: - the requirements to apply when reliability block diagrams (RBDs) are used in dependability analysis; - the procedur
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 13306 - Údržba - Terminologie údržby 
Katalogové číslo:  505705
ČSN EN 13306 - Údržba - Terminologie údržby
ČSN EN 13306ČSN EN 13306 V normě EN 13306 ed. 2 jsou definovány generické termíny používané při údržbě všeho druhu a při managementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu. Údržba zásadním způ
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 62960 - Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu 
Katalogové číslo:  511233
ČSN EN IEC 62960 - Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu
ČSN EN IEC 62960ČSN EN IEC 62960 V tomto dokumentu je uveden návod na metodiku přezkoumání pro spolehlivost z technického hlediska, jež je použitelná ve všech etapách životního cyklu systému. Jej
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15628 - Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby 
Katalogové číslo:  96617
ČSN EN 15628 - Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby
ČSN EN 15628ČSN EN 15628 V této normě je specifikována kvalifikace pracovníků s ohledem na úkoly, které mají být vykonávány v kontextu údržby podniku, infrastruktury a výrobních systémů. V této nor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60300-3-15 - Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů 
Katalogové číslo:  86214
ČSN EN 60300-3-15 - Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů
ČSN EN 60300-3-15ČSN EN 60300-3-15 V této části IEC 60300 jsou uvedeny návody pro inženýrství spolehlivosti systému a jsou popsány procesy pro dosažení spolehlivosti systému během životního cyklu s
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61907 - Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí 
Katalogové číslo:  86916
ČSN EN 61907 - Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí
ČSN EN 61907ČSN EN 61907 Technologie komunikačních sítí, do nichž se zahrnují telekomunikační sítě, Internet a intranetové sítě využívající informační technologie, se rychle vyvíjejí, aby poskyto
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62506 - Metody zrychlených zkoušek výrobků 
Katalogové číslo:  94905
ČSN EN 62506 - Metody zrychlených zkoušek výrobků
ČSN EN 62506ČSN EN 62506 V této normě je uveden návod pro použití různých technik zrychlených zkoušek pro měření nebo zlepšení bezporuchovosti výrobků. Zjištění potenciálních způsobů poruch, se kte
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62673 - Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí 
Katalogové číslo:  94513
ČSN EN 62673 - Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí
ČSN EN 62673ČSN EN 62673 V této normě je popsána obecná metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí z hlediska životního cyklu sítě. Jsou v ní uvedeny strategie posuzování spol
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15331 - Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov 
Katalogové číslo:  89554
ČSN EN 15331 - Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov
ČSN EN 15331
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 0611 - Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody 
Katalogové číslo:  24045
ČSN 01 0611 - Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody
ČSN 01 0611ČSN 01 0611 Norma stanovuje parametrické metody pro odhad ukazatele bezporuchovosti a životnosti při dobách bezporuchového provozu (doba do 1. poruchy, mezi poruchami) podléhajících z
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 61650 - Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí ) 
Katalogové číslo:  54182
ČSN IEC 61650 - Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )
ČSN IEC 61650ČSN IEC 61650 V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro porovnání dvou pozorovaných - intenzit poruch; - parametrů proudu poruch; - intenzit/parametrů proudů přísluš
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat