Sponzorovaný odkaz

0106 Oblast spolehlivosti v technice - strana 2

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 61650 - Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí ) 
Katalogové číslo:  54182
ČSN IEC 61650 - Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )
ČSN IEC 61650ČSN IEC 61650 V této mezinárodní normě jsou specifikovány postupy pro porovnání dvou pozorovaných - intenzit poruch; - parametrů proudu poruch; - intenzit/parametrů proudů přísluš
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60300-3-10 - Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost 
Katalogové číslo:  62585
ČSN IEC 60300-3-10 - Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost
ČSN IEC 60300-3-10ČSN IEC 60300-3-10 Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, je návod k použití pro udržovatelnost. Je možné ji používat při uplatňování programu udržovatelnost
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 60319 - Prezentace a specifikace dat o bezporuchovosti elektronických součástek 
Katalogové číslo:  59695
ČSN IEC 60319 - Prezentace a specifikace dat o bezporuchovosti elektronických součástek
ČSN IEC 60319ČSN IEC 60319 Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro sběr a prezentaci dat vztahujících se k bezporuchovosti elektronických součástek. Dodržování takového návodu nutí k přesnosti
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 0611 - Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody 
Katalogové číslo:  24045
ČSN 01 0611 - Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody
ČSN 01 0611ČSN 01 0611 Norma stanovuje parametrické metody pro odhad ukazatele bezporuchovosti a životnosti při dobách bezporuchového provozu (doba do 1. poruchy, mezi poruchami) podléhajících z
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17007 - Proces údržby a související indikátory 
Katalogové číslo:  504044
ČSN EN 17007 - Proces údržby a související indikátory
ČSN EN 17007ČSN EN 17007 This European Standard provides a generic description of the maintenance process. It specifies the characteristics of all the processes, parts of maintenance process, and
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61703 ed. 2 - Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby 
Katalogové číslo:  501840
ČSN EN 61703 ed. 2 - Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby
ČSN EN 61703 ed. 2ČSN EN 61703 ed. 2 This International Standard provides mathematical expressions for selected reliability, availability, maintainability and maintenance support measures defined
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15341 - Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby 
Katalogové číslo:  509456
ČSN EN 15341 - Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby
ČSN EN 15341ČSN EN 15341 Norma obsahuje klíčové indikátory výkonnosti (KPI) funkce údržby a jsou v ní uvedeny směrnice pro specifikování souboru vhodných indikátorů s cílem vyhodnotit a zlepšit efe
Cena:  446,- Kč
ČSN EN IEC 61123 - Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů 
Katalogové číslo:  509933
ČSN EN IEC 61123 - Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů
ČSN EN IEC 61123ČSN EN IEC 61123 This international standard is intended to define a procedure to verify if a reliability of an item/system complies with the stated requirements. The requirement is
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 60605-4 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly 
Katalogové číslo:  64964
ČSN IEC 60605-4 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly
ČSN IEC 60605-4ČSN IEC 60605-4 V této mezinárodní normě jsou uvedeny statistické metody pro vyhodnocení bodových odhadů, konfidenčních intervalů, předpovědních intervalů a tolerančních intervalů
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 0651 - Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu 
Katalogové číslo:  24056
ČSN 01 0651 - Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu
ČSN 01 0651ČSN 01 0651 Norma stanoví pro přejímku jedním výběrem plány zkoušek spolehlivosti průmyslových výrobků s exponenciálním rozdělením doby bezporuchového provozu s obnovou a bez obnovy v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62551 - Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí 
Katalogové číslo:  92664
ČSN EN 62551 - Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí
ČSN EN 62551ČSN EN 62551 Konvenční metody analýzy spolehlivosti mají velmi omezenou schopnost zacházet se skutečnými průmyslovými systémy, protože buď nejsou schopny se zabývat vícestavovými systém
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60300-3-12 - Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora 
Katalogové číslo:  89434
ČSN EN 60300-3-12 - Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora
ČSN EN 60300-3-12ČSN IEC 60300-3-12 Úspěšné provozní nasazení objektu do značné míry závisí na efektivním získávání a managementu logistické podpory za účelem dosažení a udržení požadovaných úrovní
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61025 - Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 
Katalogové číslo:  79666
ČSN EN 61025 - Analýza stromu poruchových stavů (FTA)
ČSN EN 61025ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) popsaná v této mezinárodní normě se zabývá identifikací a analýzou podmínek a faktorů, které způsobují nebo mohou potenciálně způsobi
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60605-6 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch 
Katalogové číslo:  83305
ČSN IEC 60605-6 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch
ČSN IEC 60605-6ČSN IEC 60605-6 Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Mnoho metod analýzy dat o spole
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62741 - Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti 
Katalogové číslo:  502160
ČSN EN 62741 - Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti
ČSN EN 62741ČSN EN 62741 K dosažení spolehlivosti systému mají být stanoveny požadavky na spolehlivost, mají být identifikována rizika a má být vypracován vhodný soubor činností. Průkaz spolehlivos
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu 
Katalogové číslo:  503253
ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu
ČSN EN 60300-3-3 ed. 2ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 Stanovení nákladů životního cyklu je proces provádění ekonomické analýzy k posouzení nákladů na objekt po dobu části nebo celého životního cyklu s cílem
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61882 - Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití 
Katalogové číslo:  500952
ČSN EN 61882 - Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití
ČSN EN 61882ČSN EN 61882 V této normě je uveden pokyn pro studie HAZOP systémů s využíváním vodicích slov. Je zde poskytnut návod k používání této techniky a postup studie HAZOP, včetně definice, p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61163-2 - Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky 
Katalogové číslo:  510560
ČSN EN IEC 61163-2 - Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky
ČSN EN IEC 61163-2ČSN EN IEC 61163-2 This part of IEC 61163 provides guidance on RSS techniques and procedures for electrical, electronic, and mechanical components. This document is procedural i
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 62402 ed. 2 - Management zastarávání 
Katalogové číslo:  508552
ČSN EN IEC 62402 ed. 2 - Management zastarávání
ČSN EN IEC 62402 ed. 2ČSN EN IEC 62402 This document provides requirements and guidance for obsolescence management applicable to any organization that is dependent on another organization to obtai
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60812 ed. 2 - Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA) 
Katalogové číslo:  507734
ČSN EN IEC 60812 ed. 2 - Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)
ČSN EN IEC 60812 ed. 2ČSN EN IEC 60812 ed. 2 V tomto dokumentu je vysvětleno, jak se analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) včetně její varianty analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FM
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61014 - Programy růstu bezporuchovosti 
Katalogové číslo:  70544
ČSN EN 61014 - Programy růstu bezporuchovosti
ČSN EN 61014ČSN EN 61014 Zlepšování bezporuchovosti pomocí programu jejího růstu má být součástí celkové činnosti zajišťování bezporuchovosti při vývoji produktu. Tento program se zejména používá
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61164 - Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů 
Katalogové číslo:  71941
ČSN EN 61164 - Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů
ČSN EN 61164ČSN EN 61164 V normě ČSN EN 61164:2004 je popsán mocninový model růstu bezporuchovosti a návazný model pro projektování a je v ní uveden návod jak tyto modely krok za krokem používat.
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60300-3-5 - Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů 
Katalogové číslo:  64442
ČSN IEC 60300-3-5 - Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů
ČSN IEC 60300-3-5ČSN IEC 60300-3-5 Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, slouží jako návod pro volbu použitelných norem pro zkušební podmínky a statistickou analýzu. Je to též
Cena:  605,- Kč
ČSN 01 0652 - Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu 
Katalogové číslo:  24057
ČSN 01 0652 - Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu
ČSN 01 0652ČSN 01 0652 Norma stanoví statistické přejímací plány jedním výběrem při kontrole srovnáváním pro přejímku souborů výrobků, s ohledem na jejich spolehlivost, za předpokladu, že doba b
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60300-1 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití 
Katalogové číslo:  97144
ČSN EN 60300-1 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití
ČSN EN 60300-1 ed. 2ČSN EN 60300-1 ed. 2 Tato část normy IEC 60300 ustanovuje rámec pro management spolehlivosti. V normě je poskytnut návod pro management spolehlivosti produktů, systémů, procesů
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 605-2 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů 
Katalogové číslo:  18688
ČSN IEC 605-2 - Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů
ČSN IEC 605-2ČSN IEC 605-2 Norma poskytuje obecný postup pro vypracování zkušebních cyklů, pokud nemohou být v normách řady IEC 605-3 nalezeny vhodné doporučené zkušební cykly. Používá se k návr
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat