Sponzorovaný odkaz

0105 Všeobecná terminologie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 15188 - Směrnice pro management projektu normalizace terminologie 
Katalogové číslo:  68212
ČSN ISO 15188 - Směrnice pro management projektu normalizace terminologie
ČSN ISO 15188ČSN ISO 15188 Tato norma specifikuje hlavní zásady stanovující etapy a postupy, jimiž by se měly řídit projekty normalizace terminologie a také projekty harmonizační a unifikační, a
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 12616 - Terminografie zaměřená na překlad 
Katalogové číslo:  71561
ČSN ISO 12616 - Terminografie zaměřená na překlad
ČSN ISO 12616ČSN ISO 12616 ČSN ISO 12616 stanovuje směrnice umožňující překladatelům a jejich spolupracovníkům zaznamenávat, udržovat a rychle a snadno vyhledávat terminologické informace souvise
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 1087-1 - Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace 
Katalogové číslo:  63471
ČSN ISO 1087-1 - Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace
ČSN ISO 1087-1ČSN ISO 1087-1 Tato mezinárodní norma stanovuje základní slovní zásobu pro teorii a aplikaci v terminologické práci. Nezahrnuje slovní zásobu týkající se počítačových aplikací v ter
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 860 - Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů 
Katalogové číslo:  504265
ČSN ISO 860 - Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů
ČSN ISO 860ČSN ISO 860 Tato mezinárodní norma specifikuje metodologický přístup k harmonizaci pojmů, pojmových systémů, definic a termínů. Norma platí pro zpracování harmonizovaných terminologií bu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování 
Katalogové číslo:  502756
ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování
ČSN ISO 10241-1ČSN ISO 10241-1 Tato norma specifikuje požadavky na navrhování a strukturování terminologických hesel v technických normách a uvádí příklady z dokumentů ISO a IEC. Termíny a jiná ozn
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel 
Katalogové číslo:  503266
ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel
ČSN ISO 10241-2ČSN ISO 10241-2 Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných t
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 1951 - Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii 
Katalogové číslo:  54822
ČSN ISO 1951 - Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii
ČSN ISO 1951ČSN ISO 1951 Tato mezinárodní norma stanovuje lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v - odborných slovnících, - odborných lexikonech, - systematických slovnícíc
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 16642 - Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie 
Katalogové číslo:  71856
ČSN ISO 16642 - Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie
ČSN ISO 16642ČSN ISO 16642 Norma ČSN ISO 16642 popisuje základní principy reprezentace dat zaznamenaných v souborech terminologických dat. Tento systém zahrnuje metamodel a metody popisu specific
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 1087-2 - Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace 
Katalogové číslo:  65905
ČSN ISO 1087-2 - Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace
ČSN ISO 1087-2ČSN ISO 1087-2 Tato mezinárodní norma definuje termíny pro jazyk a zpracování informací pro použití v terminologické práci a terminografii.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 704 - Terminologická práce - Principy a metody 
Katalogové číslo:  504453
ČSN ISO 704 - Terminologická práce - Principy a metody
ČSN ISO 704ČSN ISO 704 Tato mezinárodní norma stanovuje základní principy a metody pro vypracování a sestavování terminologie jak v rámci standardizace, tak i mimo něj; popisuje propojení mezi obje
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat