Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 15188 - Směrnice pro management projektu normalizace terminologie
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2003
ČSN ISO 15188 - Směrnice pro management projektu normalizace terminologie

ČSN ISO 15188

Směrnice pro management projektu normalizace terminologie

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN ISO 15188
Třídící znak:010504
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:68212
Popis

ČSN ISO 15188

Tato norma specifikuje hlavní zásady stanovující etapy a postupy, jimiž by se měly řídit projekty normalizace terminologie a také projekty harmonizační a unifikační, a to jak v rámci mezinárodní normalizace, tak mimo tento rámec. Norma je rozdělena do dvou částí, z nichž první se zabývá normalizací terminologie obecně a druhá normalizací terminologie v mezinárodních normalizačních orgánech (např. ISO). Splňuje požadavek, který vyjádřilo mnoho členů národních a mezinárodních normalizačních orgánů a vedoucích terminologických pracovních skupin, na normu pro management projektů normalizace terminologie spíše než pouze pro postupy terminologické práce, management projektu nebo zabezpečování jakosti, které jsou předmětem jiných norem. Tato norma nestanovuje principy terminologické práce, které jsou předmětem jiných norem ISO/TC 37 (viz např. ISO 704), ani metodický přístup k mezinárodní harmonizaci pojmů, pojmových systémů, termínů a definic, který je předmětem ISO 860. Nezabývá se rovněž pravidly pro přípravu a uspořádání mezinárodních terminologických norem, která jsou zpracována v ISO 10241, ani nepodává doporučení pro tvorbu a užívání terminologických databází, která jsou uvedena v ISO/TR 12618. A konečně se nezabývá směrnicemi jakosti v managementu projektů, které uvádí ISO 10006.