Sponzorovaný odkaz

0101 Pojmy všech oborů a třídění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 0166 - Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací 
Katalogové číslo:  28489
ČSN 01 0166 - Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací
ČSN 01 0166ČSN 01 0166 Norma stanoví zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih (včetně vícesvazkových souborů a nepravých souborů a nepravých periodik, jejichž svazky mají podobu
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 639-1 - Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód 
Katalogové číslo:  68450
ČSN ISO 639-1 - Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód
ČSN ISO 639-1ČSN ISO 639-1 Norma ISO 639 stanovuje dva soubory kódů jazyka, jednak dvoupísmenný kód (ISO 639-1), jednak třípísmenný kód (ISO 639-2) pro názvy jazyků. ISO 639-1 byla vypracována př
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 1086 - Informace a dokumentace - Titulní listy knih 
Katalogové číslo:  61042
ČSN ISO 1086 - Informace a dokumentace - Titulní listy knih
ČSN ISO 1086ČSN ISO 1086 Norma specifikuje informace, které se mají uvádět na titulních listech knih, a způsob, jakým mají být tyto informace prezentovány a uspořádány. Jejím cílem je pomoci red
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 843 - Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky 
Katalogové číslo:  61045
ČSN ISO 843 - Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky
ČSN ISO 843ČSN ISO 843 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 843:1997. Mezinárodní norma ISO 843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma zavádí systém translitera
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih 
Katalogové číslo:  64018
ČSN ISO 11800 - Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih
ČSN ISO 11800ČSN ISO 11800 Tato norma zavádí požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih specifikuje výrobní postupy, jejichž výsledkem je trvanlivá tuhá a měkká vazba k
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10754 - Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích 
Katalogové číslo:  52371
ČSN ISO 10754 - Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích
ČSN ISO 10754ČSN ISO 10754 Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 93 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schema a popis každého grafického znaku, jeho použi
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 8957 - Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací 
Katalogové číslo:  52372
ČSN ISO 8957 - Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací
ČSN ISO 8957ČSN ISO 8957 Tato mezinárodní norma specifikuje dva kódované soubory znaků hebrejštiny. a) Soubor 1: 78 znaků zahrnuje 74 základních znaků používaných v hebrejských textech, tři lig
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 0193 - Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů 
Katalogové číslo:  18419
ČSN 01 0193 - Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů
ČSN 01 0193ČSN 01 0193 Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření
Cena:  545,- Kč
ČSN 01 0111 - Názvosloví metod síťové analýzy 
Katalogové číslo:  00003
ČSN 01 0111 - Názvosloví metod síťové analýzy
ČSN 01 0111ČSN 01 0111 Norma stanoví české a slovenské názvy užívané při uplatňování metod síťové analýzy. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Ruské, anglické a německé názvy jsou uvedeny p
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 0172 ISO 5964 - Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů 
Katalogové číslo:  24010
ČSN 01 0172 ISO 5964 - Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů
ČSN 01 0172 ISO 5964ČSN 01 0172 Norma je překladem ISO 5964-1985 Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Rozsáhlá technická norma (cca 60 stran formát A4) navazuje na ČSN 01 01
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice 
Katalogové číslo:  96374
ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
ČSN EN 1325ČSN EN 1325 Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu. Definuje termíny hodnotového managementu. Cíl
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-6 - Management inovací - Část 6: Management kreativity 
Katalogové číslo:  501041
ČSN P CEN/TS 16555-6 - Management inovací - Část 6: Management kreativity
ČSN P CEN/TS 16555-6ČSN P CEN/TS 16555-6 This Technical Specification provides guidance for managing the process of originating new ideas from which innovations may be developed. It is applica
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-4 - Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví 
Katalogové číslo:  501050
ČSN P CEN/TS 16555-4 - Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví
ČSN P CEN/TS 16555-4ČSN P CEN/TS 16555-4 This Technical Specification provides guidance to assist an organization to identify, capture, and safeguard intellectual property, in order to: - provi
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2384 - Dokumentace. Formální úprava překladů 
Katalogové číslo:  24007
ČSN ISO 2384 - Dokumentace. Formální úprava překladů
ČSN ISO 2384ČSN ISO 2384 Norma obsahuje ISO 2384:1977. Stanoví pravidla pro formální úpravu překladů v normalizované formě, která umožní jednoduchost jejich použití rozličnými kategoriemi uživat
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 214 - Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci 
Katalogové číslo:  61046
ČSN ISO 214 - Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci
ČSN ISO 214ČSN ISO 214 Norma klade důraz na abstrakty zpracované autory primárních dokumentů a na jejich publikování. Základní principy zpracování abstraktů jsou použitelné i pro tvorbě abstrakt
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11822 - Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací 
Katalogové číslo:  52370
ČSN ISO 11822 - Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací
ČSN ISO 11822ČSN ISO 11822 Tato mezinárodní norma specifikuje soubor 90 grafických znaků včetně jejich kódové prezentace. Obsahuje také kódové schéma a popis kódu, grafickou formu a název. Zahrn
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 10324 - Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň 
Katalogové číslo:  56974
ČSN ISO 10324 - Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň
ČSN ISO 10324ČSN ISO 10324 Tato norma specifikuje požadavky na prezentaci údajů o fondu popisných jednotek seriálových a neseriálových publikací, s cílem prohloubit konzistentnost při sdělování
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 5963 - Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka 
Katalogové číslo:  19129
ČSN ISO 5963 - Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka
ČSN ISO 5963ČSN ISO 5963 Norma popisuje doporučené metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru vhodných lexikálních jednotek selekčního jazyka. Omezuje se na úvodní fáze indexování
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8777 - Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací 
Katalogové číslo:  19895
ČSN ISO 8777 - Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací
ČSN ISO 8777ČSN ISO 8777 Norma specifikuje základní soubor příkazů pro interaktivní vyhledávání v systémech vyhledávání informací a typy odpovědí očekávané od systémů pro zpracování informací.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7144 - Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů 
Katalogové číslo:  21060
ČSN ISO 7144 - Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů
ČSN ISO 7144ČSN ISO 7144 Norma obsahuje ISO 7144:1986. Stanovuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů. Je aplikovatelná na disertace předkládané: ve formě knih
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14416 - Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály 
Katalogové číslo:  73165
ČSN ISO 14416 - Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály
ČSN ISO 14416ČSN ISO 14416 Tato mezinárodní norma definuje materiálech a metody vazby knih a je určena pro podporu přiměřené jakosti vazby v knihovnách a archivech; pomoc knihvazárnám při raciona
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2108 - Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) 
Katalogové číslo:  75557
ČSN ISO 2108 - Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)
ČSN ISO 2108ČSN ISO 2108 Norma zavádí podrobná pravidla pro Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN) jako jedinečného mezinárodního systému identifikace pro mon
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 16555-7 - Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací 
Katalogové číslo:  501048
ČSN P CEN/TS 16555-7 - Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací
ČSN P CEN/TS 16555-7ČSN P CEN/TS 16555-7 This Technical Specification provides guidance on assessing the innovation management system (IMS) and its performance. It describes how organizations can
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 30300 - Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy 
Katalogové číslo:  506263
ČSN ISO 30300 - Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy
ČSN ISO 30300ČSN ISO 30300 Tato mezinárodní norma stanoví termíny a definice příslušné pro normy o MSR zpracované ISO/TC 46/SC 11. Současně vymezuje cíle použití MSR, stanoví zásady pro MSR, popisu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 17933 - GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu 
Katalogové číslo:  63930
ČSN ISO 17933 - GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu
ČSN ISO 17933ČSN ISO 17933 Tato norma specifikuje formát pro elektronickou výměnu elektronických kopií dokumentu mezi počítačovými systémy. ČSN ISO 17933 obsahuje: - definice - model služby
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 3901 - Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC) 
Katalogové číslo:  65530
ČSN ISO 3901 - Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)
ČSN ISO 3901ČSN ISO 3901 Tato norma koordinuje a standardizuje identifikaci zvukových nahrávek a hudebních videonahrávek v mezinárodním měřítku. Kód identifikuje nahrávku v průběhu celé její exis
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 11798 - Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  61043
ČSN ISO 11798 - Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení
ČSN ISO 11798ČSN ISO 11798 Norma stanoví požadavky na psací látky a vybavení, které lze používat při tvorbě papírových dokumentů se stabilními a stálými zobrazeními, tj. zobrazeními, jejichž vla
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 0103 ZMĚNA b - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav 
Katalogové číslo:  11689
ČSN 01 0103 ZMĚNA b - Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav
ČSN 01 0103 ZMĚNA b
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat