Sponzorovaný odkaz

0120 Nanotechnologie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P CEN/TS 17010 - Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují 
Katalogové číslo:  502027
ČSN P CEN/TS 17010 - Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují
ČSN P CEN/TS 17010ČSN P CEN/TS 17010 This Technical Specification provides guidelines for the identification of measurands to characterize nano-objects, and their agglomerates and aggregates and to
Cena:  655,- Kč
TNI ISO/TR 11360 - Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů 
Katalogové číslo:  88263
TNI ISO/TR 11360 - Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů
TNI ISO/TR 11360TNI ISO/TR 11360 Tato technická zpráva popisuje klasifikační systém, nazvaný "nanostrom", na jehož základě může být roztříděna rozsáhlá řada nanomateriálů různých rozměrů, včetně
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 16981 - Fotokatalýza - Terminologický slovník 
Katalogové číslo:  501841
ČSN P CEN/TS 16981 - Fotokatalýza - Terminologický slovník
ČSN P CEN/TS 16981ČSN P CEN/TS 16981 A common language for standards, disclosed to a wide audience and referring only to the operational protocols and to their outcomes, is needed both for a consis
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TS 17275 - Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů 
Katalogové číslo:  507524
ČSN P CEN/TS 17275 - Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů
ČSN P CEN/TS 17275ČSN P CEN/TS 17275 This document provides guidelines for all waste management activities from the manufacturing and processing of manufactured nano-objects. The guidelines apply
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 - Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby 
Katalogové číslo:  512069
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 - Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
ČSN P CEN ISO/TS 80004-8ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 This document defines terms related to nanomanufacturing processes in the field of nanotechnologies. All the process terms in this document are re
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 29701 - Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL) 
Katalogové číslo:  88265
ČSN EN ISO 29701 - Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)
ČSN EN ISO 29701ČSN EN ISO 29701 Tato mezinárodní norma určuje zkoušku reakce Limulus amoebozyten lysat (LAL) pro důkaz a kvantitativní vyhodnocení nanomateriálů určených pro biologické kontrolní
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10801 - Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody 
Katalogové číslo:  88498
ČSN EN ISO 10801 - Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody
ČSN EN ISO 10801ČSN EN ISO 10801 Tato mezinárodní norma uvádí požadavky a doporučení pro tvorbu nanočástic kovů, které jsou ve formě aerosolu použitelné pro inhalační studie toxicity, odpařovací/ko
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 12901-2 - Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding 
Katalogové číslo:  99659
ČSN P ISO/TS 12901-2 - Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding
ČSN P ISO/TS 12901-2ČSN P ISO/TS 12901-2 Účelem této části ISO/TS 12901 je popis postupu použití control bandingu pro řízení rizik spojených s expozicemi nanoobjektům a jejich agregátům a aglomerát
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 19590 - Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic 
Katalogové číslo:  507515
ČSN P CEN ISO/TS 19590 - Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic
ČSN P CEN ISO/TS 19590ČSN P CEN ISO/TS 19590 This document specifies a method for the detection of nanoparticles in aqueous suspensions and characterization of the particle number and particle ma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17120 - Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu 
Katalogové číslo:  507371
ČSN EN 17120 - Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu
ČSN EN 17120ČSN EN 17120 This document describes a test method to evaluate the performance of photocatalytic materials in water purification by measuring phenol degradation. This test method is app
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 - Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty 
Katalogové číslo:  512070
ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 - Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 80004-3ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 This document defines terms related to carbon nano-objects in the field of nanotechnologies. It is intended to facilitate communication between or
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62607-3-1 - Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost 
Katalogové číslo:  96507
ČSN EN 62607-3-1 - Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost
ČSN EN 62607-3-1ČSN EN 62607-3-1 Tato norma popisuje postupy a opatření, jenž by měly být dodrženy pro zabezpečení opakovatelnosti měření kvantové účinnosti luminiscentních materiálů. Materiály, kt
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 27687 - Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska 
Katalogové číslo:  87572
ČSN P CEN ISO/TS 27687 - Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
ČSN P CEN ISO/TS 27687ČSN CEN ISO/TS 27687 Tato technická specifikace je seznamem termínů a definic vztahujících se k částicím v oblasti nanotechnologii. Je určena pro usnadnění komunikace mezi o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10808 - Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci 
Katalogové číslo:  88497
ČSN EN ISO 10808 - Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci
ČSN EN ISO 10808ČSN EN ISO 10808 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na charakteristiku vzduchem unášených nanočástic v inhalačních komorách pro studie toxicity po inhalaci vzhledem k hmotno
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 - Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály 
Katalogové číslo:  500771
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 - Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-4ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 Tato předběžná norma uvádí termíny a definice pro materiály v oblasti nanotechnologií, kde jeden nebo více komponentů jsou v oblasti nanostupnice a
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 - Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu 
Katalogové číslo:  500772
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 - Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
ČSN P CEN ISO/TS 80004-6ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 Tato technická specifikace obsahuje seznam termínů a definic pro charakterizaci nanoobjektů.
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 16937 - Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií 
Katalogové číslo:  500617
ČSN P CEN/TS 16937 - Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií
ČSN P CEN/TS 16937ČSN P CEN/TS 16937 This Technical Specification provides a guidance for the responsible development of nanotechnologies taking into account: - Board Accountability; - Stakeh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16846-1 - Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře 
Katalogové číslo:  502623
ČSN EN 16846-1 - Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře
ČSN EN 16846-1ČSN EN 16846-1 This European Standard describes the methodologies to be used in a laboratory air tight chamber to test prototype or commercial air cleaner systems with a maximum flow
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17274 - Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování) 
Katalogové číslo:  507525
ČSN P CEN/TS 17274 - Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)
ČSN P CEN/TS 17274ČSN P CEN/TS 17274 This document provides protocol guidelines for determining explosivity and flammability characteristics of powders containing manufactured nano-objects. These e
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 12025 - Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů 
Katalogové číslo:  98161
ČSN P CEN ISO/TS 12025 - Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů
ČSN P CEN ISO/TS 12025ČSN P CEN ISO/TS 12025 The emissions or release of nano-objects into the surrounding air from powdered nanostructured materials resulting from handling is an important consi
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 13830 - Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty 
Katalogové číslo:  96398
ČSN P CEN ISO/TS 13830 - Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty
ČSN P CEN ISO/TS 13830ČSN P CEN ISO/TS 13830 Tato technická specifikace poskytuje návod na obsah dobrovolných štítků pro spotřebitelské produkty, které obsahují vyráběné nanoobjekty (PCMNO). Tato
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 - Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny 
Katalogové číslo:  502025
ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 - Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-1ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 Tato předběžná norma uvádí termíny a definice vztahující se k nejdůležitějším termínům v oblasti nanotechnologií. Je určena k usnadnění komunikace m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16845-1 - Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy 
Katalogové číslo:  502622
ČSN EN 16845-1 - Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy
ČSN EN 16845-1ČSN EN 16845-1 This European Standard specifies a test method for the evaluation of the photocatalytic self-cleaning performance of materials showing photocatalytic activity, usually
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 17273 - Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích 
Katalogové číslo:  507526
ČSN P CEN/TS 17273 - Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích
ČSN P CEN/TS 17273ČSN P CEN/TS 17273 This document sets requirements for sampling and treatment of the complex matrices in order to obtain a liquid dispersion with sufficiently high concentration o
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 - Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny 
Katalogové číslo:  511268
ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 - Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny
ČSN P CEN ISO/TS 80004-11ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 This document lists terms and definitions, and specifies an extensible taxonomic terminology framework for nanolayers, nanocoatings, nanofilms, an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 17200 - Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření 
Katalogové číslo:  511500
ČSN EN ISO 17200 - Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření
ČSN EN ISO 17200ČSN EN ISO 17200 This document specifies the fundamental characteristics to be measured of a sample of engineered nanoparticles in powder form to determine the size, the chemical co
Cena:  347,- Kč
TNI CEN ISO/TR 11811 - Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie 
Katalogové číslo:  94417
TNI CEN ISO/TR 11811 - Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie
TNI CEN ISO/TR 11811TNI CEN ISO/TR 11811 Tato technická zpráva stanoví postupy pro hodnocení tribologickém chování posuvných dotyků o celkové velikosti od několika nanometrů (nm) do 10 µm, a tam, k
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN/TS 16980-1 - Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů 
Katalogové číslo:  502034
ČSN P CEN/TS 16980-1 - Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů
ČSN P CEN/TS 16980-1ČSN P CEN/TS 16980-1 This standard describes a method for assessing the performance of photocatalytic inorganic materials contained in cement mortars and/or limes or ceramic-bas
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TS 17276 - Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály 
Katalogové číslo:  507523
ČSN P CEN/TS 17276 - Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály
ČSN P CEN/TS 17276ČSN P CEN/TS 17276 This document provides guidelines for application of Life Cycle Assessments (LCA) of specific relevance to manufactured nanomaterials (MNMs), including their us
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 - Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály 
Katalogové číslo:  511269
ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 - Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály
ČSN P CEN ISO/TS 80004-13ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 This document lists terms and definitions for graphene and related two-dimensional (2D) materials,and includes related terms naming production met
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat