Sponzorovaný odkaz

0136 Výkresy různých oborů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 14617-11 - Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje 
Katalogové číslo:  68530
ČSN ISO 14617-11 - Grafické značky pro schémata - Část 11: Zařízení pro přenos tepla a tepelné stroje
ČSN ISO 14617-11ČSN ISO 14617-11 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-7 - Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty 
Katalogové číslo:  69264
ČSN ISO 14617-7 - Grafické značky pro schémata - Část 7: Základní mechanické komponenty
ČSN ISO 14617-7ČSN ISO 14617-7 Účelem souboru ČSN ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; ČSN IS
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3511-3 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení 
Katalogové číslo:  74716
ČSN ISO 3511-3 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení
ČSN ISO 3511-3ČSN ISO 3511-3 Tento dokument specifikuje značky přístrojového vybavení pro použití v propojovacích schématech určených k navrhování, montáži a údržbě měřicích a řídicích technologi
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14617-12 - Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání 
Katalogové číslo:  68531
ČSN ISO 14617-12 - Grafické značky pro schémata - Část 12: Zařízení pro odlučování/oddělování, čistění a míchání
ČSN ISO 14617-12ČSN ISO 14617-12 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-1 - Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky 
Katalogové číslo:  76536
ČSN ISO 14617-1 - Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
ČSN ISO 14617-1ČSN ISO 14617-1 Tato část ISO 14617 slouží jako úvod ke všem ostatním částem. Zahrnuje rejstříky abecední rejstřík a rejstřík registračních čísel, a rejstřík křížových odkazů ke vzta
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 14617-13 - Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu 
Katalogové číslo:  73909
ČSN ISO 14617-13 - Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu
ČSN ISO 14617-13ČSN ISO 14617-13 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 3511-4 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce 
Katalogové číslo:  74744
ČSN ISO 3511-4 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce
ČSN ISO 3511-4ČSN ISO 3511-4 Tento dokument specifikuje značky ke znázorňování funkcí řídicích počítačů nebo sdílených zobrazovacích/řídicích funkcí v oboru měření a řízení technologických proces
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu 
Katalogové číslo:  81722
ČSN 01 3610 - Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu
ČSN 01 3610ČSN 01 3610 Předmětem normy jsou technické požadavky platné pro navrhování, výrobu a dodávání mobilního a pevně zabudovaného nábytku dřevěného, kovového, plastového, případně v jejich ko
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-3 - Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení 
Katalogové číslo:  68801
ČSN ISO 14617-3 - Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení
ČSN ISO 14617-3ČSN ISO 14617-3 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 1461
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-14 - Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem 
Katalogové číslo:  73908
ČSN ISO 14617-14 - Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem
ČSN ISO 14617-14ČSN ISO 14617-14 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 14617-8 - Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče 
Katalogové číslo:  69507
ČSN ISO 14617-8 - Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče
ČSN ISO 14617-8ČSN ISO 14617-8 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část uvádí gr
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14617-4 - Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení 
Katalogové číslo:  68802
ČSN ISO 14617-4 - Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení
ČSN ISO 14617-4ČSN ISO 14617-4 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 1461
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-10 - Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin 
Katalogové číslo:  69068
ČSN ISO 14617-10 - Grafické značky pro schémata - Část 10: Měniče energie tekutin
ČSN ISO 14617-10ČSN ISO 14617-10 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část normy
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-5 - Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení 
Katalogové číslo:  69251
ČSN ISO 14617-5 - Grafické značky pro schémata - Část 5: Měřicí a řídicí zařízení
ČSN ISO 14617-5ČSN ISO 14617-5 Účelem souboru ČSN ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; ČSN IS
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3511-1 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  74742
ČSN ISO 3511-1 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky
ČSN ISO 3511-1ČSN ISO 3511-1 Tento dokument specifikuje základní požadavky na soustavu značek, které se používají pro znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve vztahu k techno
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-15 - Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí 
Katalogové číslo:  68803
ČSN ISO 14617-15 - Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí
ČSN ISO 14617-15ČSN ISO 14617-15 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-6 - Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce 
Katalogové číslo:  69265
ČSN ISO 14617-6 - Grafické značky pro schémata - Část 6: Měřicí a řídicí funkce
ČSN ISO 14617-6ČSN ISO 14617-6 Účelem souboru ČSN ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; ČSN IS
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 14617-9 - Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory 
Katalogové číslo:  69506
ČSN ISO 14617-9 - Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory
ČSN ISO 14617-9ČSN ISO 14617-9 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích; tato část uvádí gr
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14617-2 - Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití 
Katalogové číslo:  68529
ČSN ISO 14617-2 - Grafické značky pro schémata - Část 2: Značky všeobecného použití
ČSN ISO 14617-2ČSN ISO 14617-2 Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 1461
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3511-2 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků 
Katalogové číslo:  74743
ČSN ISO 3511-2 - Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků
ČSN ISO 3511-2ČSN ISO 3511-2 Tento dokument specifikuje základní požadavky na soustavu značek, které se používají pro znázornění základních funkcí měřicích a řídicích přístrojů ve vztahu k techno
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat