Sponzorovaný odkaz

0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 4909 - Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny 
Katalogové číslo:  00138
ČSN 01 4909 - Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedé litiny
ČSN 01 4909ČSN 01 4909 Norma platí pro poloměry zaoblení odlitků ze šedé litiny v místě styku dvou stěn, z nichž jedna stěna je průběžná, nebo styku průběžné stěny a připojeného žebra. Norma
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4932 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé 
Katalogové číslo:  00142
ČSN 01 4932 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé
ČSN 01 4932ČSN 01 4932 Norma udává rozteče t a způsob označení kosoúhlého vroubkování vypouklého válcových výrobků v závislosti na průměru výrobku a jeho šířce pro ocel a ostatní materiály.
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 4954 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Základní profil a tvar zubu 
Katalogové číslo:  00151
ČSN 01 4954 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Základní profil a tvar zubu
ČSN 01 4954ČSN 01 4954 Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů, položených rovnoběžně s osou spojení a s úhlem profilu 30 stupňů. Norma stanoví základní profil a tvar zu
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 4992 - Kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10. Základní rozměry 
Katalogové číslo:  00156
ČSN 01 4992 - Kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10. Základní rozměry
ČSN 01 4992ČSN 01 4992 Norma platí pro osazené a neosazené kuželové konce hřídelů s kuželovitostí 1:10 a s průměry od 6 do 630 mm, určené pro stroje, mechanismy a přístroje a sloužící k nasazení
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 4960 ZMĚNA Z1 - Zápichy 
Katalogové číslo:  506718
ČSN 01 4960 ZMĚNA Z1 - Zápichy
ČSN 01 4960 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4916 - Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90° 
Katalogové číslo:  00139
ČSN 01 4916 - Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90°
ČSN 01 4916ČSN 01 4916 Norma se vztahuje na středící důlky s vrcholovým úhlem 90 stupňů. Norma stanoví tři tvary středících důlků s průměrem d v rozsahu od 5 do 20 mm. Norma uvádí jejich tva
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4933 - Jemné drážkování 
Katalogové číslo:  00143
ČSN 01 4933 - Jemné drážkování
ČSN 01 4933ČSN 01 4933 Norma platí pro jemné obráběné drážkování. Norma stanovuje značky a pojmy, tvar a rozměry jemného drážkování s průměrem do 60 a přes 60 mm, mezní úchylky drážkování, z
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 4955 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité rozměry a měřené veličiny 
Katalogové číslo:  00152
ČSN 01 4955 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité rozměry a měřené veličiny
ČSN 01 4955ČSN 01 4955 Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů podle ČSN 01 4954 a jmenovitými průměry, moduly a počty zubů podle ČSN 01 4952. Norma stanoví jmenovité ro
Cena:  655,- Kč
ČSN 01 4917 - Konstrukční směrnice. Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60° 
Katalogové číslo:  24231
ČSN 01 4917 - Konstrukční směrnice. Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°
ČSN 01 4917ČSN 01 4917 Norma stanoví jednotné provedení středicích důlků se závitem a s vrcholovým úhlem 60° pro součásti s běžnými nároky na přesnost - tvaru A, a pro součásti se zvýšenými nároky
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 4940 - Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu 
Katalogové číslo:  00144
ČSN 01 4940 - Drážkové hřídele a náboje. Porovnání únosností a volba průřezu
ČSN 01 4940ČSN 01 4940 Norma stanoví výpočet drážkového spojení pro přenášený kroutící moment tj. stanovení hospodárné délky náboje l. Norma doporučuje volbu dovoleného měrného tlaku pro náb
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4951 - Výpočtové hodnoty pro kontrolu únosnosti evolventního drážkování 
Katalogové číslo:  00148
ČSN 01 4951 - Výpočtové hodnoty pro kontrolu únosnosti evolventního drážkování
ČSN 01 4951ČSN 01 4951 Norma stanoví výpočtové hodnoty pro usnadnění kontroly únosnosti evolventního drážkování podle ČSN 01 4950. Norma uvádí průřezové moduly v krutu vypočtené pro průřezy
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 4960 - Zápichy 
Katalogové číslo:  00153
ČSN 01 4960 - Zápichy
ČSN 01 4960ČSN 01 4960 Norma stanoví vnější a vnitřní tvary zápichů, které usnadňují obrábění rotačních a rovinných ploch nebo které se použijí z funkčních nebo i jiných důvodů. Norma uvádí
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 14 - Rovnoboké drážkování válcovaných hřídelů s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance a zkoušení 
Katalogové číslo:  21920
ČSN ISO 14 - Rovnoboké drážkování válcovaných hřídelů s vnitřním středěním - Rozměry, tolerance a zkoušení
ČSN ISO 14ČSN ISO 14 Tato mezinárodní norma udává základní rozměry, v milimetrech, přímých rovnobokých drážkových válcových hřídelů s vnitřním středěním, lehké a střední řady. Tato mezinárodní n
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 4930 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé 
Katalogové číslo:  506265
ČSN 01 4930 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé
ČSN 01 4930 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4932 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé 
Katalogové číslo:  506267
ČSN 01 4932 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování kosoúhlé
ČSN 01 4932 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 01 4930 - Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé 
Katalogové číslo:  00140
ČSN 01 4930 - Rýhování a vroubkování. Rýhování přímé
ČSN 01 4930ČSN 01 4930 Norma udává rozteče t a způsob označení přímého rýhování válcových výrobků v závislosti na průměru výrobku a jeho šířce pro všechny druhy materiálu.
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 4950 - Evolventní drážkování 
Katalogové číslo:  00147
ČSN 01 4950 - Evolventní drážkování
ČSN 01 4950ČSN 01 4950 Norma platí pro hřídele, náboje a strojní součásti průměru 4 až 500 mm, vzájemně spojené drážkováním s přímými zuby s evolventními boky s modulem 0,5 až 10 mm, s plochými
Cena:  358,- Kč
ČSN 01 4952 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů 
Katalogové číslo:  00149
ČSN 01 4952 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů
ČSN 01 4952ČSN 01 4952 Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů, položených rovnoběžně s osou spojení, se základním profilem a tvarem zubů podle ČSN 01 4954. Norma stanov
Cena:  95,- Kč
ČSN 01 4975 - Přídavky pro broušení 
Katalogové číslo:  00154
ČSN 01 4975 - Přídavky pro broušení
ČSN 01 4975ČSN 01 4975 Norma určuje velikost přídavku na broušení strojních součástí z oceli a jiných kovů; platí pro vnější válcové broušení v hrotech, pro vnitřní válcové broušení a pro rovinn
Cena:  232,- Kč
ČSN 01 4931 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé 
Katalogové číslo:  00141
ČSN 01 4931 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé
ČSN 01 4931ČSN 01 4931 Norma udává rozteče t a způsob označení pravoúhlého vroubkování vypouklého válcových výrobků v závislosti na průměru výrobku a jeho šířce pro nekovové materiály.
Cena:  34,- Kč
ČSN 01 4953 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování 
Katalogové číslo:  00150
ČSN 01 4953 - Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování
ČSN 01 4953ČSN 01 4953 Norma platí pro drážková spojení s evolventním profilem zubů podle ČSN 01 4954 a jmenovitými průměry, moduly a počty zubů podle ČSN 01 4952. Norma uvádí lícování při s
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 4990 - Válcové konce hřídelů 
Katalogové číslo:  24232
ČSN 01 4990 - Válcové konce hřídelů
ČSN 01 4990ČSN 01 4990 Norma platí pro navrhování a výrobu válcových konců hřídelů s průměrem od 6 do 630 mm. Norma stanoví základní rozměry a dovolené točivé momenty konců hřídelů, určených
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé 
Katalogové číslo:  506266
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1 - Rýhování a vroubkování. Vroubkování pravoúhlé
ČSN 01 4931 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování 
Katalogové číslo:  509170
ČSN EN ISO 18388 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování
ČSN EN ISO 18388ČSN EN ISO 18388 This International Standard specifies a series of relief grooves for shafts and holes, intended for general use in mechanical engineering. It also intends to a
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat