Sponzorovaný odkaz

0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 01 4455 - Jakost povrchu zaškrabaných ploch 
Katalogové číslo:  00112
ČSN 01 4455 - Jakost povrchu zaškrabaných ploch
ČSN 01 4455ČSN 01 4455 Norma podle jakosti a způsobu použití zaškrabaných ploch dělí tyto plochy na pět tříd jakosti. Tabulkovou formou uvádí třídu jakosti, počet dotykových plošek od - do,
Cena:  73,- Kč
ČSN EN ISO 1938-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové 
Katalogové číslo:  502525
ČSN EN ISO 1938-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 2: Porovnávací kalibry kotoučové
ČSN EN ISO 1938-2ČSN EN ISO 1938-2 This document specifies the most important metrological and design characteristics of reference disk gauges. This document covers linear sizes of the gauge up t
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16610-60 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce 
Katalogové číslo:  99359
ČSN EN ISO 16610-60 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 60: Lineární plošné filtry: Základní koncepce
ČSN EN ISO 16610-60ČSN EN ISO 16610-60 This part of ISO 16610 sets out the basic concepts of linear areal filters.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 16610-61 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry 
Katalogové číslo:  98563
ČSN EN ISO 16610-61 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry
ČSN EN ISO 16610-61ČSN EN ISO 16610-61 This part of ISO 16610 specifies linear areal Gaussian filters for the rotationally symmetric filtration of nominal planar surfaces and the filtration of nomi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 25178-601 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů 
Katalogové číslo:  87479
ČSN EN ISO 25178-601 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů
ČSN EN ISO 25178-601ČSN EN ISO 25178-601 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 601: Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů Tato část ISO 2517
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22432 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování 
Katalogové číslo:  90755
ČSN EN ISO 22432 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Prvky použité ve specifikaci a ověřování
ČSN EN ISO 22432ČSN EN ISO 22432 Tato mezinárodní norma stanovuje všeobecné termíny a typy prvků pro geometrické prvky specifikující obrobky. Tyto definice jsou založeny na pojmech vyvinutých v ISO
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 13565-2 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního poměru materiálu 
Katalogové číslo:  55367
ČSN EN ISO 13565-2 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního poměru materiálu
ČSN EN ISO 13565-2ČSN EN ISO 13565-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13565-2:1997. Evropská norma EN ISO 13565-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8785 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry 
Katalogové číslo:  59525
ČSN EN ISO 8785 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Nedokonalosti povrchu - Termíny, definice a parametry
ČSN EN ISO 8785ČSN EN ISO 8785 Norma definuje termíny pro nedokonalosti povrchu k používání v technických dokumentech, technických výkresech, vědeckých publikacích apod. Udává do jaké míry jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 25178-71 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony 
Katalogové číslo:  504043
ČSN EN ISO 25178-71 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové etalony
ČSN EN ISO 25178-71ČSN EN ISO 25178-71 This document defines Type S1 and Type S2 software measurement standards (etalons) for verifying the software of measuring instruments. It also defines the
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 25178-607 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie) 
Katalogové číslo:  507805
ČSN EN ISO 25178-607 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 607: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální mikroskopie)
ČSN EN ISO 25178-607ČSN EN ISO 25178-607 This document describes the influence quantities and instrument characteristics of confocal microscopy systems for areal measurement of surface topography.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5458 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace 
Katalogové číslo:  509466
ČSN EN ISO 5458 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace
ČSN EN ISO 5458ČSN EN ISO 5458 Tento dokument stanoví doplňková pravidla k ISO 1101, která mají být použita pro specifikaci pole prvků, a stanoví pravidla pro kombinování jednotlivých specifikací,
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 1938-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů 
Katalogové číslo:  99360
ČSN EN ISO 1938-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Mezní kalibry lineárních rozměrů
ČSN EN ISO 1938-1ČSN EN ISO 1938-1 This part of ISO 1938 specifies the most important metrological and design characteristics of plain limit gauges of linear size. This part of ISO 1938 defines t
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 - Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla 
Katalogové číslo:  96493
ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 - Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla
ČSN P CEN ISO/TS 8062-2ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 Tato část ISO 8062 uvádí pravidla pro geometrické kótování a tolerování konečných tvarovaných součástí a obrobených tvarovaných součástí. Uvádí pravid
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16610-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce 
Katalogové číslo:  98349
ČSN EN ISO 16610-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 1: Přehled a základní koncepce
ČSN EN ISO 16610-1ČSN EN ISO 16610-1 This part of ISO 16610 defines the basic terminology for GPS filtration and the framework for the fundamental procedures used in GPS filtration.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 25178-606 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond) 
Katalogové číslo:  98603
ČSN EN ISO 25178-606 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 606: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (variace sond)
ČSN EN ISO 25178-606ČSN EN ISO 25178-606 This part of ISO 25178 defines the metrological characteristics of a particular non-contact method measuring surface texture using a focus variation (FV) se
Cena:  446,- Kč
ČSN 01 4480 - Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov 
Katalogové číslo:  24214
ČSN 01 4480 - Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov
ČSN 01 4480ČSN 01 4480 Norma stanovuje mezní úchylky rozměrů plechů z ocelí a neželezných kovů stříhaných za studena na tabulových nůžkách. Norma uvádí číselné hodnoty mezních úchylek t, zeš
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 12085 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif 
Katalogové číslo:  55365
ČSN EN ISO 12085 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif
ČSN EN ISO 12085ČSN EN ISO 12085 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12085:1997. Evropská norma EN ISO 12085:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25178-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu 
Katalogové číslo:  500444
ČSN EN ISO 25178-1 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu
ČSN EN ISO 25178-1ČSN EN ISO 25178-1 This part of ISO 25178 specifies the rules for indication of areal surface texture in technical product documentation (e.g. drawings, specifications, contracts,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16610-30 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce 
Katalogové číslo:  502204
ČSN EN ISO 16610-30 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 30: Robustní profilové filtry: Základní koncepce
ČSN EN ISO 16610-30ČSN EN ISO 16610-30 This part of ISO 16610 specifies the basic concepts of robust profile filters.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16610-40 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce 
Katalogové číslo:  98605
ČSN EN ISO 16610-40 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 40: Morfologické filtry: Základní koncepce
ČSN EN ISO 16610-40ČSN EN ISO 16610-40 This part of ISO 16610 sets out the basic concepts and terminology for morphological operations and filters, including envelope filters.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 25178-6 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu 
Katalogové číslo:  86773
ČSN EN ISO 25178-6 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 6: Klasifikace metod měření textury povrchu
ČSN EN ISO 25178-6ČSN EN ISO 25178-6 Tato část ISO 25178 popisuje klasifikaci systému metod používaných při měření textury povrchu. Stručný popis specifikací konkrétních metod a ilustrace vztahu me
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25178-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu 
Katalogové číslo:  92012
ČSN EN ISO 25178-2 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 2: Termíny, definice a parametry textury povrchu
ČSN EN ISO 25178-2ČSN EN ISO 25178-2 Tato část ISO 25178 specifikuje termíny, definice a parametry pro stanovení povrchové textury pomocí plošných metod.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 13102 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky 
Katalogové číslo:  92650
ČSN EN ISO 13102 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky
ČSN EN ISO 13102ČSN EN ISO 13102 Tato mezinárodní norma specifikuje nejdůležitější konstrukci a metrologické charakteristiky elektronických digitálních úchylkoměrů.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 25178-602 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda) 
Katalogové číslo:  87477
ČSN EN ISO 25178-602 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 602: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (konfokální chromatická sonda)
ČSN EN ISO 25178-602ČSN EN ISO 25178-602 Tato část ISO 25178 určuje konstrukční a metrologické charakteristiky bezdotykových přístrojů na měření textury povrchu s použitím konfokální chromatické so
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 4291 - Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru 
Katalogové číslo:  16161
ČSN ISO 4291 - Metody hodnocení úchylek kruhovitosti. Měření změn poloměru
ČSN ISO 4291ČSN ISO 4291 Norma obsahuje ISO 4291:1985. Uvádí metody stanovení úchylek kruhovitosti měřením změn poloměru s použitím dotykových přístrojů (snímačů). ČSN ISO 4291 (01 4411) byla vy
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 2768-2 - Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance 
Katalogové číslo:  16556
ČSN ISO 2768-2 - Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance
ČSN ISO 2768-2ČSN ISO 2768-2 Norma obsahuje ISO 2768-2:1989, která byla převzata beze změn do EN 22768-2:1993. ISO 2768 pod obecným názvem Všeobecné tolerance sestává z následujících částí: Část
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat