Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 13565-1 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření
Vydáno: 01.02.1999
ČSN EN ISO 13565-1 - Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření

ČSN EN ISO 13565-1

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 13565-1
Třídící znak:014446
Počet stran:12
Vydáno:01.02.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:55366
Popis

ČSN EN ISO 13565-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13565-1:1997. Evropská norma EN ISO 13565-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13565-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření, Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru a Část 3: Výškové charakteristiky využívající pravděpodobnostní křivku materiálu. Tato první část normy (ČSN EN) ISO 13565 popisuje metodu filtrace pro použití u povrchů majících hluboké prohlubně pod mnohem jemněji dokončenými plošinkami s poměrně malým obsahem vlnitosti. Referenční čára, která je výsledkem filtrace podle ISO 11562 (v ČR zavedena jako ČSN EN ISO 11562) je pro takové povrchy nežádoucím způsobem ovlivněná přítomností prohlubní. Pojetí filtrace popsané v této normě potlačuje vliv prohlubní na referenční čáru tím, že je generována jiná, mnohem lépe vyhovující referenční čára. ČSN EN ISO 13565-1 (01 4446) byla vydána v únoru 1999.