Sponzorovaný odkaz

0132 Výkresy ve strojírenství

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 3952-2 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2 
Katalogové číslo:  21580
ČSN EN ISO 3952-2 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2
ČSN EN ISO 3952-2ČSN EN ISO 3952-2 Norma je identická s EN ISO 3952-2:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-2:1979 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2162-1 - Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování 
Katalogové číslo:  51752
ČSN EN ISO 2162-1 - Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 1: Zobrazování
ČSN EN ISO 2162-1ČSN EN ISO 2162-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2162-1:1996. Evropská norma EN ISO 2162-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8826-1 - Technické výkresy. Valivá ložiska. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1:1989) 
Katalogové číslo:  20260
ČSN EN ISO 8826-1 - Technické výkresy. Valivá ložiska. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady (ISO 8826-1:1989)
ČSN EN ISO 8826-1ČSN EN ISO 8826-1 Norma stanoví pravidla obecného schematického zobrazování valivých ložisek. Tohoto zobrazování se používá tehdy, není-li nutné zobrazit přesný tvar a podrobnos
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13715 - Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování 
Katalogové číslo:  509172
ČSN EN ISO 13715 - Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
ČSN EN ISO 13715ČSN EN ISO 13715 This document specifies rules for the indication and dimensioning of undefined edges in technical product and dimensions. The proportions and dimensions of the grap
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6412-2 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení 
Katalogové číslo:  512141
ČSN EN ISO 6412-2 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 2: Izometrické zobrazení
ČSN EN ISO 6412-2ČSN EN ISO 6412-2 Norma ČSN EN ISO 6412-2 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na izometrické zobrazení. Izometri
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6412-1 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení 
Katalogové číslo:  512140
ČSN EN ISO 6412-1 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení
ČSN EN ISO 6412-1ČSN EN ISO 6412-1 Norma ČSN EN ISO 6412-1 stanovuje pravidla a konvence pro zhotovení zjednodušených výkresů pro zobrazení všech druhů trubek a potrubí zhotovených ze všech druhů m
Cena:  347,- Kč
ČSN 01 3216 - Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol 
Katalogové číslo:  00068
ČSN 01 3216 - Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol
ČSN 01 3216ČSN 01 3216 Touto normou se zavádí ST SEV 859-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje 9 článků. Kromě toho se doplňuje 7 příloh s uvedením n
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 3952-4 OPRAVA 1 - Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4 
Katalogové číslo:  56090
ČSN EN ISO 3952-4 OPRAVA 1 - Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
ČSN EN ISO 3952-4 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 3952-1 ZMĚNA A1 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1 
Katalogové číslo:  71956
ČSN EN ISO 3952-1 ZMĚNA A1 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
ČSN EN ISO 3952-1 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2203 ZMĚNA 1 - Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol 
Katalogové číslo:  52695
ČSN ISO 2203 ZMĚNA 1 - Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
ČSN ISO 2203 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 6412-3 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy 
Katalogové číslo:  512142
ČSN EN ISO 6412-3 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy
ČSN EN ISO 6412-3ČSN EN ISO 6412-3 Norma ČSN EN ISO 6412-3 stanovuje doplňující pravidla jako dodatek k obecným pravidlům uvedeným v ISO 6412-1, která se vztahují na zjednodušené zobrazování koncov
Cena:  171,- Kč
ČSN 01 3218 - Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol 
Katalogové číslo:  24101
ČSN 01 3218 - Výkresy ve strojírenství. Výkresy řetězových kol
ČSN 01 3218ČSN 01 3218 Tato norma je překladem ST SEV 207-86 s Čs. doplňkem v čl.2. Norma stanoví kreslení ozubení na výrobních výkresech řetězových kol pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6410-1 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  50796
ČSN EN ISO 6410-1 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 1: Všeobecně
ČSN EN ISO 6410-1ČSN EN ISO 6410-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-1:1996. Evropská norma EN ISO 6410-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 2162-2 - Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné 
Katalogové číslo:  51753
ČSN EN ISO 2162-2 - Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné
ČSN EN ISO 2162-2ČSN EN ISO 2162-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2162-2:1996. Evropská norma EN ISO 2162-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 3952-4 - Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4 
Katalogové číslo:  55333
ČSN EN ISO 3952-4 - Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4
ČSN EN ISO 3952-4ČSN EN ISO 3952-4 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3952-4:1997. Evropská norma EN ISO 3952-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6410-2 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky 
Katalogové číslo:  50795
ČSN EN ISO 6410-2 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 2: Závitové vložky
ČSN EN ISO 6410-2ČSN EN ISO 6410-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-2:1996. Evropská norma EN ISO 6410-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6411 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků 
Katalogové číslo:  54877
ČSN EN ISO 6411 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků
ČSN EN ISO 6411ČSN EN ISO 6411 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6411:1997. Evropská norma EN ISO 6411:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 6411 OPRAVA 1 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků 
Katalogové číslo:  56704
ČSN EN ISO 6411 OPRAVA 1 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků
ČSN EN ISO 6411 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN ISO 9222-1 - Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady 
Katalogové číslo:  15499
ČSN ISO 9222-1 - Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady
ČSN ISO 9222-1ČSN ISO 9222-1 Norma obsahuje ISO 9222-1:1989. ISO 9222 sestává z těchto dvou částí, pod společným názvem Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobr
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 9222-2 - Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování 
Katalogové číslo:  15498
ČSN ISO 9222-2 - Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 2: Schematické zobrazování
ČSN ISO 9222-2ČSN ISO 9222-2 Norma obsahuje ISO 9222-2:1989. ISO 9222 sestává z těchto dvou částí, pod společným názvem Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobr
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 2203 - Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol 
Katalogové číslo:  16702
ČSN ISO 2203 - Výkresy ve strojírenství. Zobrazování ozubených kol
ČSN ISO 2203ČSN ISO 2203 Norma obsahuje ISO 2203:1973. Stanoví způsob dohodnutého znázorňování částí ozubených kol včetně šnekových a řetězových kol. Týká se výkresů součástí a montážních sestav
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 3952-1 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1 
Katalogové číslo:  21579
ČSN EN ISO 3952-1 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1
ČSN EN ISO 3952-1ČSN EN ISO 3952-1 Norma je identická s EN ISO 3952-1:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-1:1979 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 3952-3 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3 
Katalogové číslo:  21581
ČSN EN ISO 3952-3 - Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3
ČSN EN ISO 3952-3ČSN EN ISO 3952-3 Norma je identická s EN ISO 3952-3:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3952-3:1979 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6410-3 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování 
Katalogové číslo:  50794
ČSN EN ISO 6410-3 - Technické výkresy - Závity a závitové části - Část 3: Zjednodušené zobrazování
ČSN EN ISO 6410-3ČSN EN ISO 6410-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6410-3:1996. Evropská norma EN ISO 6410-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8826-2 - Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování 
Katalogové číslo:  55277
ČSN EN ISO 8826-2 - Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování
ČSN EN ISO 8826-2ČSN EN ISO 8826-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8826-2:1997. Evropská norma EN ISO 8826-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 26909 - Pružiny - Terminologie 
Katalogové číslo:  86519
ČSN EN ISO 26909 - Pružiny - Terminologie
ČSN EN ISO 26909
Cena:  803,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA
0100 Seznamy a předpisy o normách0101 Pojmy všech oborů a třídění0102 Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.0103 Jakost0104 Formáty a písmo0105 Všeobecná terminologie0106 Oblast spolehlivosti v technice0108 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci0109 Systémy environmentálního managementu0110 Matematika0113 Fyzika0114 Mechanika0115 Management hospodaření s energií0116 Akustika0117 Optika0120 Nanotechnologie0123 Ochrana společnosti a obyvatel0127 Směrnice pro užití barev0128 Analytické normály0130 Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci0131 Technické výkresy0132 Výkresy ve strojírenství0133 Značky pro elektrotechnická schémata0134 Výkresy ve stavebnictví0135 Výkresy různých oborů0136 Výkresy různých oborů0137 Dokumentační normy. Průmyslové systémy0138 Reprografie0139 Projektová a rozpočtová dokumentace0140 Závity0141 Nejistoty měření0142 Tolerance a uložení hladkých součástí0143 Tolerance a uložení závitových součástí0144 Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu0146 Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol0147 Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol0148 Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol0149 Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)0150 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0151 Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace0159 Mazací technika0163 Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství0169 Mechanizace administrativních prací0170 Konstrukční a montážní směrnice0180 Značení bezpečnostní, informační, orientační0181 Úklidové služby0182 Dopravní telematika0183 Dopravní telematika0184 Dopravní telematika0185 Doprava0193 Značky
02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat