Sponzorovaný odkaz

68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 68 1504 - Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05157
ČSN 68 1504 - Kosmetické výrobky. Emulzní přípravky. Společná ustanovení
ČSN 68 1504ČSN 68 1504 Norma platí pro kosmetické krémy, pleťové masky, pleťová mléka a popřípadě další výrobky s deklarovanými léčivými účinky, které podléhají zvláštnímu schválení ministerstva
Cena:  171,- Kč
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů 
Katalogové číslo:  05164
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů
ČSN 68 4062ČSN 68 4062 Touto normou se zavádí ST SEV 809-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Podle čl. 01 je třeba při přípravě roztoků indikátorů dodržovat bezpečnostní
Cena:  545,- Kč
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků 
Katalogové číslo:  05165
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků
ČSN 68 4064ČSN 68 4064 Touto normou se zavádí ST SEV 808-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články, a to: Čl. 01 podle které je je třeba při přípravě tlu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda 
Katalogové číslo:  32102
ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda
ČSN ISO 759ČSN ISO 759 Norma obsahuje ISO 759:1981. Určuje všeobecnou metodu stanovení suchého zbytku po odpaření na vodní lázni u těkavých organických kapalin pro průmyslové účely. Metoda je vh
Cena:  95,- Kč
ČSN 68 1141 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech 
Katalogové číslo:  16917
ČSN 68 1141 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech
ČSN 68 1141ČSN 68 1141 Norma je vhodná pro práškové a pastovité prací, čisticí a odmašťovací detergenty a pro stanovení aktivní látky v tenzidech. Postup při provádění normalizované zkoušky je p
Cena:  73,- Kč
ČSN 68 1144 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu 
Katalogové číslo:  16920
ČSN 68 1144 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu
ČSN 68 1144ČSN 68 1144 Metoda je vhodná na stanovení nesulfonovaného nebo nesulfatovaného podílu v tenzidech. Není vhodná pro tenzidy typu alkylpolyethylenglykolethersulfátů a tenzidy amfoterní.
Cena:  73,- Kč
ČSN 68 1151 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  16926
ČSN 68 1151 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení pH vodných roztoků. Potenciometrická metoda
ČSN 68 1151ČSN 68 1151 Metoda je určena pro stanovení pH vodných roztoků povrchově aktivních látek. Metoda se používá pouze tehdy, jestli je to doporučeno v přidružených normách nebo průvodních
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 697 - Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu 
Katalogové číslo:  16912
ČSN ISO 697 - Povrchově aktivní látky. Prací prášky. Stanovení sypné hmotnosti. Metoda měření daného objemu
ČSN ISO 697ČSN ISO 697 Norma obsahuje ISO 697:1981. Platí pro stanovení sypné hmotnosti pracích prášků měřením hmotnosti v daném objemu. Princip: Stanovení hmotnosti prášku v nádobce známých roz
Cena:  95,- Kč
ČSN 68 1157 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel 
Katalogové číslo:  16932
ČSN 68 1157 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení obsahu chelatačních činidel
ČSN 68 1157ČSN 68 1157 Předmětem normy je popis dvou metod, a to: Metoda A je určena pro stanovení obsahu ethylendiamintetraoctové kyseliny (EDTA) a jejích solí v mýdlech a detergentech, které n
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 457 - Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda 
Katalogové číslo:  16934
ČSN ISO 457 - Mýdla. Stanovení chloridů. Titrační metoda
ČSN ISO 457ČSN ISO 457 Norma obsahuje ISO 457:1983. Specifikuje metodu stanovení obsahu chloridů v mýdlech, mimo složené výrobky; metoda je použitelná pro mýdla s obsahem chloridů, vyjádřených j
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1262 - Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí 
Katalogové číslo:  69615
ČSN EN 1262 - Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí
ČSN EN 1262
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 17156 - Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích 
Katalogové číslo:  507422
ČSN EN 17156 - Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích
ČSN EN 17156ČSN EN 17156 This document specifies an analytical method, based on liquid-chromatography (LC) with ultraviolet/visible spectrometry (UV/Vis) detection for the detection and quantitativ
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11609 - Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování 
Katalogové číslo:  503630
ČSN EN ISO 11609 - Stomatologie - Přípravky k čištění zubů - Požadavky, metody zkoušení a označování
ČSN EN ISO 11609ČSN EN ISO 11609 This document specifies requirements for the physical and chemical properties of dentifrices and provides guidelines for suitable test methods. It also specifies re
Cena:  358,- Kč
ČSN 68 1512 - Kosmetické výrobky. Pudry a zásypy. Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  05160
ČSN 68 1512 - Kosmetické výrobky. Pudry a zásypy. Společná ustanovení
ČSN 68 1512ČSN 68 1512 Norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení pudrů, kterých se používá k ošetření pleti za účelem zakrytí menších kosmetických vad a odstranění lesklého vzhledu pokožky a d
Cena:  95,- Kč
ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace 
Katalogové číslo:  32612
ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace
ČSN 68 4065ČSN 68 4065 Touto normou se zavádí ST SEV 3674-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Poslední z nich (čl. 04) odkazuje na přílohu, platnou pouze v ČSFR, která ob
Cena:  232,- Kč
ČSN 68 1142 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech 
Katalogové číslo:  16918
ČSN 68 1142 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech
ČSN 68 1142ČSN 68 1142 Norma je vhodná pro tekuté prací, čisticí a odmašťovací detergenty a pro stanovení aktivní látky v tenzidech. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán
Cena:  73,- Kč
ČSN 68 1146 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků 
Katalogové číslo:  16922
ČSN 68 1146 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků
ČSN 68 1146ČSN 68 1146 Metoda platí pro kvalitativní důkaz optických zjasňovacích prostředků v detergentech. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 68 1146 byla vydán
Cena:  34,- Kč
ČSN 68 1152 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity 
Katalogové číslo:  16927
ČSN 68 1152 - Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Povrchově aktivní látky. Stanovení volné alkality nebo volné acidity
ČSN 68 1152ČSN 68 1152 Norma platí pro stanovení volné alkality a volné acidity v povrchově aktivních látkách titrační metodou. Metoda se používá pouze tehdy, jestli je to doporučeno v předmětov
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 1067 - Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek 
Katalogové číslo:  16913
ČSN ISO 1067 - Analýza mýdel. Stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek
ČSN ISO 1067ČSN ISO 1067 Norma obsahuje ISO 1067:1974. Platí pro stanovení obsahu nezmýdelnitelných, nezmýdelněných a nezmýdelněných zmýdelnitelných látek v mýdlech, mimo směsných produktů. Poz
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 22718 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus 
Katalogové číslo:  500118
ČSN EN ISO 22718 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus
ČSN EN ISO 22718ČSN EN ISO 22717 Tato mezinárodní norma poskytuje všeobecný návod pro průkaz a identifikaci specifického mikroorganismu Staphylococcus aureus v kosmetických přípravcích. Mikroorgani
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6811 Mýdla, tenzidy a detergenty6815 Kosmetika, vonné kompozice6820 Výrobky pro zvláštní průmyslové účely6840 Čisté chemikálie a činidla, všeobecně6841 Čisté chemikálie a činidla. Zkušební metody6842 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "a"6843 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "b"6844 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "c", "d", "e"6845 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"6846 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"6847 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"6848 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"6849 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "i", "j"6850 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"6851 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"6852 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "n", "o", "p", "r"6853 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6854 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6855 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6860 Čisté chemikálie organické, písmeno "a", "b"6861 Čisté chemikálie organické, písmeno "c", "d"6862 Čisté chemikálie organické, písmeno "e", "f", "g", "h", "ch"6863 Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"6864 Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"6865 Čisté chemikálie organické, písmeno "n", "o"6866 Čisté chemikálie organické, písmeno "p", "r", "s", "š"6868 Čisté chemikálie organické, cukry6869 Čisté chemikálie organické, indikátory6871 Činidla6873 Indikátorové papírky
69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat