Sponzorovaný odkaz

6840 Čisté chemikálie a činidla, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů 
Katalogové číslo:  05164
ČSN 68 4062 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů
ČSN 68 4062ČSN 68 4062 Touto normou se zavádí ST SEV 809-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Podle čl. 01 je třeba při přípravě roztoků indikátorů dodržovat bezpečnostní
Cena:  545,- Kč
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků 
Katalogové číslo:  05165
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků
ČSN 68 4064ČSN 68 4064 Touto normou se zavádí ST SEV 808-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články, a to: Čl. 01 podle které je je třeba při přípravě tlu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda 
Katalogové číslo:  32102
ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda
ČSN ISO 759ČSN ISO 759 Norma obsahuje ISO 759:1981. Určuje všeobecnou metodu stanovení suchého zbytku po odpaření na vodní lázni u těkavých organických kapalin pro průmyslové účely. Metoda je vh
Cena:  95,- Kč
ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace 
Katalogové číslo:  32612
ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace
ČSN 68 4065ČSN 68 4065 Touto normou se zavádí ST SEV 3674-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Poslední z nich (čl. 04) odkazuje na přílohu, platnou pouze v ČSFR, která ob
Cena:  232,- Kč
ČSN 68 4066 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace 
Katalogové číslo:  30492
ČSN 68 4066 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace
ČSN 68 4066ČSN 68 4066 Touto normou se zavádí ST SEV 3675-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články. Druhý z nich (čl. 02) odkazuje na přílohu, platnou p
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3696 - Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  16429
ČSN ISO 3696 - Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody
ČSN ISO 3696ČSN ISO 3696 Norma obsahuje ISO 3696:1987. Určuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro tři stupně jakosti vody pro laboratorní účely k rozboru anorganických chemikálií. Není
Cena:  95,- Kč
ČSN 68 4041 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování 
Katalogové číslo:  06505
ČSN 68 4041 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování
ČSN 68 4041ČSN 68 4041 Touto normou se zavádí ST SEV 805-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují dva články a informační údaje (příloha). Oba články se zabývají ochranou zdraví. V čl. 01 s
Cena:  171,- Kč
ČSN 68 4067 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody 
Katalogové číslo:  30493
ČSN 68 4067 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody
ČSN 68 4067ČSN 68 4067 Touto normou se zavádí ST SEV 3676-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články. Druhý z nich (čl. 02) odkazuje na přílohu, platnou p
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3696 ZMĚNA 1 - Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody 
Katalogové číslo:  18671
ČSN ISO 3696 ZMĚNA 1 - Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody
ČSN ISO 3696 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 68 4042 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování 
Katalogové číslo:  05161
ČSN 68 4042 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování
ČSN 68 4042ČSN 68 4042 Touto normou se zavádí ST SEV 1428-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňuje pět článků a informační údaje (příloha). V těchto článcích se požaduje barevné označení st
Cena:  232,- Kč
ČSN 68 4063 - Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná 
Katalogové číslo:  30491
ČSN 68 4063 - Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná
ČSN 68 4063ČSN 68 4063 Norma platí vodu destilovanou získanou v destilačních aparaturách a určenou pro laboratorní použití.Jde samozřejmě o látku zcela netoxickou; přesto je v příloze alespoň up
Cena:  232,- Kč
ČSN 68 4070 - Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu 
Katalogové číslo:  05166
ČSN 68 4070 - Čisté chemikálie a činidla. Stanovení obsahu příměsi arzenu
ČSN 68 4070ČSN 68 4070 Touto normou se zavádí ST SEV 1429-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články a informační údaje. Právě tyto informační údaje upozo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6811 Mýdla, tenzidy a detergenty6815 Kosmetika, vonné kompozice6820 Výrobky pro zvláštní průmyslové účely6840 Čisté chemikálie a činidla, všeobecně6841 Čisté chemikálie a činidla. Zkušební metody6842 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "a"6843 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "b"6844 Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "c", "d", "e"6845 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"6846 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"6847 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"6848 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"6849 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "i", "j"6850 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"6851 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"6852 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "n", "o", "p", "r"6853 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6854 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6855 Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"6860 Čisté chemikálie organické, písmeno "a", "b"6861 Čisté chemikálie organické, písmeno "c", "d"6862 Čisté chemikálie organické, písmeno "e", "f", "g", "h", "ch"6863 Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"6864 Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"6865 Čisté chemikálie organické, písmeno "n", "o"6866 Čisté chemikálie organické, písmeno "p", "r", "s", "š"6868 Čisté chemikálie organické, cukry6869 Čisté chemikálie organické, indikátory6871 Činidla6873 Indikátorové papírky
69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat