Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků
Sponsored link
Vydáno: 01.12.1979
ČSN 68 4064 - Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

ČSN 68 4064

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN 68 4064
Třídící znak:684064
Počet stran:24
Vydáno:01.12.1979
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:5165
Popis

ČSN 68 4064

Touto normou se zavádí ST SEV 808-77 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články, a to: Čl. 01 podle které je je třeba při přípravě tlumivých roztoků dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a čl. 02, který upozorňuje na tlumivé roztoky, které jsou zároveň žíravinami. Kromě toho se doplňují informační údaje kde je je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se provádí příprava tlumivých roztoků pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a není ji třeba v technické normě opakovat.) Norma platí pro přípravu pracovních tlumivých roztoků nejčastěji používaných při rozborech. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky na přípravu 14 základních a pracovních tlumivých roztoků a roztoků o určitém pH. ČSN 68 4064 byla schválena 31.3.1979 a nabyla účinnosti od 1.12.1979. Nahradila část II ČSN 68 4062 z 23.9.1963.