Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1984
ČSN 68 4065 - Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

ČSN 68 4065

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN 68 4065
Třídící znak:684065
Počet stran:20
Vydáno:01.07.1984
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:32612
Popis

ČSN 68 4065

Touto normou se zavádí ST SEV 3674-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují čtyři články. Poslední z nich (čl. 04) odkazuje na přílohu, platnou pouze v ČSFR, která obsahuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato příloha má podobnou strukturu, jako obdobné přílohy v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny. Upozorňuje na práci s jedy a žíravinami a uvádí základní technická i organizační preventivní opatření, včetně používání bezpečnostních pipet a byret. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Norma RVHP platí pro čisté chemikálie a stanoví metody přípravy následujících odměrných roztoků pro acidobasické titrace a metody prověřování jejich koncentrace. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný, každá o koncentraci 1 mol.l-1, 0,5 mol.l-1 a 0,1 mol.l-1. ČSN 68 4065 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.
Zpracování dat
Schovat