Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda
Sponsored link
Vydáno: 01.03.1993
ČSN ISO 759 - Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

ČSN ISO 759

Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
95 Kč
Označení normy:ČSN ISO 759
Třídící znak:684073
Počet stran:8
Vydáno:01.03.1993
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:32102
Popis

ČSN ISO 759

Norma obsahuje ISO 759:1981. Určuje všeobecnou metodu stanovení suchého zbytku po odpaření na vodní lázni u těkavých organických kapalin pro průmyslové účely. Metoda je vhodná pro produkty, mající suchý zbytek po odpaření větší nebo rovný 10 mg.kg-1 (tj. 0,001 % m/m). POZNÁMKA: Při stanovení netěkavého zbytku fluorovaných uhlovodíků pro průmyslové účely viz ISO 5789. Při stanovení zbytků po odpaření aromatických uhlovodíků nebo ostatních toxických těkavých materiálů, majících zbytek po odpaření menší než 1 mg.100 ml, viz ISO 5277. Podstata zkoušky: Odpaření zkušební navážky na vodní lázni a sušení zbytku, je-li nějaký v sušárně při teplotě (100 ± 2) °C do konstantní hmotnosti. Poměrně stručná norma uvádí u čl.4.2 (vodní lázeň, udržující teplotu bodu varu zkoušeného produktu), výstrahu tohoto znění: "Vyhřívací systém musí být upraven tak, aby byly vyloučena možnost vzniku požáru". Kromě toho v předmluvě jsou citovány: hygienické předpisy pro výstavbu průmyslových podniků (Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb. Dále ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN ISO 759 (68 4073) byla vydána v březnu 1993. Nahradila ČSN 68 4073 z 13.5.1978.
Zpracování dat
Schovat