Sponzorovaný odkaz

09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  00776
ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
ČSN 09 0772ČSN 09 0772 Norma platí pro naftové motory stacionární, lodní a dráhové a pro motory, používané v pojízdných prostředcích. Norma neplatí pro motory určené k pohonu vozidel pro silničn
Cena:  358,- Kč
ČSN 09 0772 ZMĚNA c - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  12262
ČSN 09 0772 ZMĚNA c - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
ČSN 09 0772 ZMĚNA c
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1834-2 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu 
Katalogové číslo:  60181
ČSN EN 1834-2 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu
ČSN EN 1834-2ČSN EN 1834-2 Tato evropská norma byla připravena pro plnění bezpečnostních požadavků Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS) a Směrnice pro zařízení a ochranné systémy určené pr
Cena:  347,- Kč
ČSN 09 0851 - Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů 
Katalogové číslo:  00777
ČSN 09 0851 - Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů
ČSN 09 0851ČSN 09 0851 Norma vymezuje názvy a definicemi jednotlivé druhy charakteristik naftových motorů, stanoví jednotný postup pro jejich zjišťování a podává směrnice pro volbu vhodného druh
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1834-3 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy 
Katalogové číslo:  60183
ČSN EN 1834-3 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy
ČSN EN 1834-3ČSN EN 1834-3 Tato evropská norma byla připravena pro plnění bezpečnostních požadavků Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS) a Směrnice pro zařízení a ochranné systémy určené pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 14314 - Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  85595
ČSN EN ISO 14314 - Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky
ČSN EN ISO 14314ČSN EN ISO 14314 Tato mezinárodní norma stanovuje bezpečnostní požadavky na vratné spouštěcí zařízení motorů pro použití na pístových spalovacích motorech pro pozemní, kolejové a lo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1679-1+A1 - Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory 
Katalogové číslo:  88856
ČSN EN 1679-1+A1 - Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory
ČSN EN 1679-1+A1ČSN EN 1679-1+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky na vznětové motory a jejich základní příslušenství používané ve všech aplikacích na zemi, pod zemí a na vodě, s výjimkou
Cena:  347,- Kč
ČSN 09 0862 - Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku 
Katalogové číslo:  00778
ČSN 09 0862 - Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku
ČSN 09 0862ČSN 09 0862 Norma stanoví postup při zjišťování hlukových charakteristik pístových spalovacích motorů na kapalná paliva a plynových motorů podle vlastností motorů a zkušebních prostor
Cena:  347,- Kč
ČSN 09 0011 - Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory 
Katalogové číslo:  00767
ČSN 09 0011 - Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory
ČSN 09 0011ČSN 09 0011 Norma stanoví písmenové značky a jednotky důležitějších veličin souvisících s oborem pístových spalovacích motorů. Platí pro používání značek a jednotek v příslušné techni
Cena:  446,- Kč
ČSN 09 7306-1 - Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  00783
ČSN 09 7306-1 - Vstřikovací zařízení vznětových motorů. Vstřikovací soupravy. Technické předpisy
ČSN 09 7306-1ČSN 09 7306-1 Norma platí pro vstřikovací soupravy se vstřikovacími čerpadly s vačkovým hřídelem. Souprava je určena pro palivo podle ČSN 65 6506. Jde o typickou předmětovou technic
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11102-2 - Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí 
Katalogové číslo:  84219
ČSN EN ISO 11102-2 - Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí
ČSN EN ISO 11102-2ČSN EN ISO 11102-2 Tato část ISO 11102 popisuje metodu pro zkoušení úhlu vypnutí spouštěcího zařízení s ruční klikou, tj. ověření základních bezpečnostních požadavků podle ISO 111
Cena:  171,- Kč
ČSN 09 0022 - Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů 
Katalogové číslo:  00771
ČSN 09 0022 - Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů
ČSN 09 0022ČSN 09 0022 Norma platí pro pístové spalovací motory všech účelů a způsobů použití. Stanoví názvy a definice jejich jednotlivých druhů, jakož i názvy a definice základních pojmů souvi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1834-1 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami 
Katalogové číslo:  60182
ČSN EN 1834-1 - Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami
ČSN EN 1834-1ČSN EN 1834-1 Tato harmonizovaná evropská norma byla připravena pro plnění bezpečnostních požadavků Směrnice pro strojní zařízení (89/392/EHS) a Směrnice pro zařízení a ochranné sys
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11102-1 - Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  85610
ČSN EN ISO 11102-1 - Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky
ČSN EN ISO 11102-1ČSN EN ISO 11102-1 Tato evropská norma přejímá mezinárodní normu bez jakýchkoli modifikací a stanovuje požadavky na spouštěcí zařízení s ruční klikou používané u pístových spalova
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat