Sponzorovaný odkaz

04 SLÉVÁRENSTVÍ

 04 - TŘÍDA NOREM PRO SLÉVÁRENSTVÍ

Ve třídě norem 04 - SLÉVÁRENSTVÍ jsou zařazeny i normy pro bezpečnost strojních zařízení, např. ČSN EN 14681+A1 nebo normy pro tlakové lití.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12892 - Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů 
Katalogové číslo:  59322
ČSN EN 12892 - Slévárenství - Zařízení pro výrobu spalitelných modelů
ČSN EN 12892
Cena:  232,- Kč
ČSN 04 0000 - Slévárenství. Názvosloví 
Katalogové číslo:  00592
ČSN 04 0000 - Slévárenství. Názvosloví
ČSN 04 0000ČSN 04 0000 Norma stanoví základní české a slovenské názvy a definice jejich pojmů v oboru slévárenství. Je rozdělena do 15 částí, např. formovací látky, formování, slitiny pro výrobu
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 14681+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi 
Katalogové číslo:  86415
ČSN EN 14681+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi
ČSN EN 14681+A1ČSN EN 14681+A1 Tato evropská norma stanovuje všeobecné bezpečnostní požadavky na elektrické obloukové pece (EAF) k tavení oceli neobsahující radioaktivní materiál. Tato evropská n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 869+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem 
Katalogové číslo:  84377
ČSN EN 869+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem
ČSN EN 869+A1ČSN EN 869+A1 Norma platí pro stroje na lití kovu pod tlakem a na jejich rozhraní s následujícími přídavnými zařízeními: formou: tavicími, udržovacími a dávkovacími pecemi (viz EN 74
Cena:  446,- Kč
ČSN 04 2021 - Slévárenské úkosy modelů a odlitků 
Katalogové číslo:  00595
ČSN 04 2021 - Slévárenské úkosy modelů a odlitků
ČSN 04 2021ČSN 04 2021 Norma platí pro slévárenské úkosy dřevěných a kovových modelů pro odlitky ze šedé a temperované litiny, oceli, neželezných kovů ap. Norma stanoví polohu i velikost tec
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 710+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení 
Katalogové číslo:  86414
ČSN EN 710+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružená zařízení
ČSN EN 710+A1ČSN EN 710+A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro stroje a zařízení, které se používají ve slévárnách na výrobu odlitků v jednorázových formách. Tato norma zahrnuje předvíd
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1247+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje 
Katalogové číslo:  87119
ČSN EN 1247+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje
ČSN EN 1247+A1ČSN EN 1247+A1 Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 schválenou CEN 2010-05-20. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobraze
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1265+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení 
Katalogové číslo:  83411
ČSN EN 1265+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení
ČSN EN 1265+A1ČSN EN 1265+A1 Tento zkušební předpis pro hluk poskytuje výrobcům a třetím osobám pomoc při provádění měření hodnot emise hluku, deklarování hodnot emise hluku a jejich ověřování. T
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1248+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače 
Katalogové číslo:  84378
ČSN EN 1248+A1 - Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače
ČSN EN 1248+A1ČSN EN 1248+A1 Norma stanovuje požadavky pro předvídatelná významná nebezpečí, které musí výrobce tryskačů splnit a které mohou vzniknout na základě konstrukce, výroby a instalace,
Cena:  446,- Kč
ČSN 04 2021 ZMĚNA Z1 - Slévárenské úkosy modelů a odlitků 
Katalogové číslo:  62341
ČSN 04 2021 ZMĚNA Z1 - Slévárenské úkosy modelů a odlitků
ČSN 04 2021 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 12890 - Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader 
Katalogové číslo:  62226
ČSN EN 12890 - Slévárenství - Modely, příslušenství modelů a jaderníky pro výrobu pískových forem a pískových jader
ČSN EN 12890ČSN EN 12890 Norma stanoví požadavky na modely, na příslušenství modelů a na jaderníky pro výrobu pískových slévárenských forem a pískových jader. Uvádí rozdělení modelů do tříd prov
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16774 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení 
Katalogové číslo:  504073
ČSN EN 16774 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení
ČSN EN 16774ČSN EN 16774 Tato evropská norma platí pro ocelářský konvertor a jeho přidružené vybavení (dále uváděno jako konvertor) použitý v procesu výroby uhlíkové nebo korozivzdorné oceli, jak j
Cena:  655,- Kč
ČSN 04 6509 - Tlakové lití. Názvosloví 
Katalogové číslo:  00649
ČSN 04 6509 - Tlakové lití. Názvosloví
ČSN 04 6509ČSN 04 6509 Touto normou se zavádí PCSN 8/77 jako ČSN. Norma je tedy závazná pro ČSSR a PLR. Norma stanoví české, slovenské a polské základní názvy z oboru tlakového lití. Názvy angli
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12883 - Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků 
Katalogové číslo:  62227
ČSN EN 12883 - Slévárenství - Zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků
ČSN EN 12883ČSN EN 12883 Norma stanoví požadavky na zařízení na výrobu voskových vytavitelných modelů pro výrobu přesně litých odlitků. Uvádí jejich specifikaci, požadavky na materiál a na jakos
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat